Työehtosopimukset pähkinänkuoressa

Alla on listattu SAK:laisten ammattiliittojen voimassa olevat työehtosopimukset. Kustakin sopimuksesta on kerrottu voimassaoloaika, kattavuus, sovitut palkankorotukset ja tärkeimmät tekstimuutokset.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Liikenneopetusala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 28.2.2016

Kattavuus:
n. 400

Palkankorotukset:
1.9.2014: yleiskorotus ja taulukkokorotus 20 e/kk
1.9.2015: yleiskorotus ja taulukkokorotus 0,4 %
toinen jakso (1.3.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä

Tekstimuutoksia:
työryhmät liikenneopettajien päätevyyden myöntämistä koskevan lainsäädännön muutoksista ja liukuvan työajan käytöstä

Taksiliikenne
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
n. 900

Palkankorotukset:
1.7.2014: taulukkopalkkojen yleiskorotus 1,1 %
1.7.2015: taulukkopalkkojen yleiskorotus 0,4 %
toinen jakso (1.2.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä tai AKT ja Taksiliikenteen työnantajat 30.11.2015 mennessä

Elintarvikealan automiehet
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 29.2.2016

Kattavuus:
n. 600

Palkankorotukset:
1.9.2014: yleiskorotus ja taulukkokorotus 20 e/kk
1.9.2014: huoltokorjaamojen yleiskorotus 11 snt/t
1.9.2015: yleiskorotus ja taulukkokorotus 0,4 %
1.9.2015: huoltokorjaamojen yleiskorotus 0,4 %
1.9.2015: työaikalisien ja muiden sentti- tai euromääräisten lisien korotus 1,1 %
toinen jakso (1.3.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä

Tekstimuutoksia:
työryhmä valmistelemaan kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyttä koskevat koulutusmääräykset

Airpro Oy
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Palkankorotukset:
1.6.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk
1.12.2014: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.6.2015: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 0,4 %
1.12.2015: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
toinen jakso (1.2.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä; jos ei tulosta, AKT ja Airpro Oy neuvottelevat palkkaratkaisusta

Tekstimuutoksia:
työnantaja maksaa puolet lainsäädännön edellyttämästä ajokortin uudistamisesta, jos työsuhde kestänyt 5 v ja työntekijä tarvitsee ajokorttia työsuhteessaan
työnantaja maksaa kokonaan työntekijältä vaatimiensa pätevyystodistusten ja -korttien hankinta- ja uusimiskulut sekä ajokorttiin tehtävän ammattipätevyysmerkinnän kulut, jos työntekijä tarvitsee näitä työsuhteessaan
työryhmä toisella työnantajalla hankitun kokemuksen soveltamisesta tessiin
työryhmä linja-autonkuljettajien turvallisuuden lisäämiseksi väkivalta- ja väkivallan uhkatilanteissa

Kaupan automiehet
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 29.2.2016

Kattavuus:
n. 900

Palkankorotukset:
1.9.2014 ja 1.9.2015: työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset korotukset
toinen jakso (1.3.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä

Matkatoimistoala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
n. 4 000

Palkankorotukset:
1.8.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk
1.8.2015: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 0,4 %
toinen jakso (1.2.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä; jos ei tulosta, AKT ja Palta voivat neuvotella palkkaratkaisusta

Tekstimuutoksia:
selvitetään mahdollisuudet korvaavan ja kevennetyn työn teettämiseen
työryhmä kehittämään työaikakirjauksia
työryhmä paikallisesta sopimisesta

Ahtausala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
n. 3 400

Palkankorotukset:
1.6.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 12 snt/t
​1.12.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 2 snt/t
1.6.2015: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 7 snt/t
​1.12.2015: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 2 snt/t
toinen jakso (1.2.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä

Tekstimuutoksia:
parannuksia muutosturvaan
säännöllisten työaikojen tavanomaiset alkamishetket tessin puitteissa kussakin satamassa työnantajan määrättävissä
työryhmät seuraavista aiheista: työkyvyn ylläpitäminen, työssä jaksaminen ja sairauspoissaolot, työrauha, työehtosopimuksen tekninen uudistaminen, palkkausjärjestelmän kehittäminen, jatkuva neuvottelu ja toimialavuoropuhelu, työaika, keskeytymätön kolmivuorotyö sekä irtisanomisjärjestys

Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijät
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
n. 1 000

Palkankorotukset:
1.6.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk
1.12.2014: taulukkopalkkojen korotus 0,2 %
1.6.2015: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 10 e/kk
1.12.2015: taulukkopalkkojen korotus 0,2 %
toinen jakso (1.2.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä

Tekstimuutoksia:
suositus kolmivuorotyön aamu-, ilta- ja yövuorojen kellonajoista
muutoksia suojavaatetusta, lääkärintodistusta, sairausajanjaksoja, omaisia ja paikallista sopimista koskeviin kohtiin
kirjaus poikkeuksellisten taloudellisten vaikeuksien vaikutuksista tessin arviointiin
työryhmä tessin nimikkeistön selventämisestä

Säiliöauto- ja öljytuoteala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
n. 2 000

Palkankorotukset:
1.6.2014: kuukausipalkkojen yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk, tuntipalkkojen yleiskorotus 12 snt/t
1.12.2014: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.6.2015: kuukausipalkkojen yleiskorotus 8,45 e/kk, tuntipalkkojen yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 5 snt/t
1.12.2015: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
toinen jakso (1.2.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä; jos ei tulosta, AKT, Autoliikenteen Työnantajaliitto ja Öljytuote neuvottelevat palkkaratkaisusta

Tekstimuutoksia:
työryhmä selvittää öljytuotealaa koskevien sopimuskohtien kehittämistä

Kuorma-autoala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
n. 17 000

Palkankorotukset:
1.6.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 12 snt/t
1.12.2014: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.6.2015: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 5 snt/t
1.12.2015: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
toinen jakso (1.2.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä; jos ei tulosta, AKT ja Autoliikenteen Työnantajaliitto neuvottelevat palkkaratkaisusta

Linja-autohenkilökunta
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
n. 8 000

Palkankorotukset:
1.6.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 12 snt/t
1.12.2014: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.6.2015: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 5 snt/t
1.12.2015: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
toinen jakso (1.2.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä; jos ei tulosta, AKT ja Autoliikenteen Työnantajaliitto neuvottelevat palkkaratkaisusta

Tekstimuutoksia:
työryhmiä, mm. työryhmä linja-autonkuljettajien turvallisuuden lisäämiseksi väkivalta- ja väkivallan uhkatilanteissa

Linja-autoasemat
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
n. 500

Palkankorotukset:
1.6.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 12 snt/t
1.12.2014: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.6.2015: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 5 snt/t
1.12.2015: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
toinen jakso (1.2.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä; jos ei tulosta, AKT ja Autoliikenteen Työnantajaliitto neuvottelevat palkkaratkaisusta

Huoltokorjaamot
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
n. 2 000

Palkankorotukset:
1.6.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 12 snt/t
1.12.2014: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.6.2015: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 5 snt/t
1.6.2015:  nuorten ja oppilaiden palkkojen yleiskorotus 0,4 %
1.12.2015: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
toinen jakso (1.2.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä; jos ei tulosta, AKT ja Autoliikenteen Työnantajaliitto neuvottelevat palkkaratkaisusta

Terminaalitoiminta
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
n. 700

Palkankorotukset:
1.6.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk
1.12.2014: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.6.2015: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 8,50 e/kk
1.12.2015: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
toinen jakso (1.2.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä; jos ei tulosta, AKT ja Autoliikenteen Työnantajaliitto neuvottelevat palkkaratkaisusta

Tekstimuutoksia:
työryhmä selvittää varasto- ja terminaalialan eri tessien eroja

Muut työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset työehtosopimukset

  • Viking Line Marketing Ab Oy (n. 200)
  • Suomen Vapaasatama Oy
  • Ahtaus- ja huolinta-alan toimihenkilöt

Ilmailualan Unioni IAU

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Lentoliikenteen palvelut
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
15.11.2013–15.11.2016, irtisanottavissa päättymään 14.11.2015

Kattavuus:
n. 3 500

Palkankorotukset:
15.3.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk
15.3.2015: yleiskorotus sekä taulukkopalkkojen, euromääräisten lisien ja henkilökohtaisten palkkojen korotus 0,4 %
toinen jakso (15.11.2015–15.11.2016): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä

Tekstimuutoksia:
palkkaryhmittelytyöryhmä ja palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä
suositus paikallisesta yhteistyöstä sairauspoissaoloihin vaikuttavien osatekijöiden selvittämiseksi
suositus työaikapankkikokeilusta
toimialan poikkeuksellisten taloudellisten vaikeuksien johdosta tehtyjen kirjausten edistäminen jatkuvan neuvottelun periaatteella

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Kunta-alan sopimukset
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisia)

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, KVTES (JHL:läisiä n. 97 000, yhteensä n. 318 000)
Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus, TS (JHL:läisiä n. 9 000, yhteensä n. 25 000)
Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus, TTES (JHL:läisiä n. 14 000, yhteensä n. 14 000)
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus, OVTES (yhteensä n. 68 000)
Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus, LS (yhteensä n. 15 000)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 120 000, yhteensä n. 440 000

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 20 e/kk tai 12 snt/t, lisäksi korotukset työkokemuslisiin, henkilökohtaisiin lisiin sekä urakkapalkkoihin
1.7.2015: osapuolet ovat sopineet vuosilomamääräysten aiheuttaman kustannusvaikutuksen (0,1 %-yksikköä) vähentämisestä 0,4 %:sta, jäljelle jäävän 0,3 %:n korotuksen keskitetystä käytöstä ja toteuttamistavasta neuvotellaan 31.5.2014 mennessä; jos ei sopua, toteutetaan osuus yleiskorotuksena
toinen jakso (1.1.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä

Tekstimuutoksia:
vuosilomien siirto-oikeus kattaa sekä vuosilomalain että ves-tessin mukaiset vuosilomapäivät
tes-tarkistukset luottamusmiesten korvauksiin ja päätoimisen pääluottamusmiehen vähimmäispalkkaan
palkkahinnoittelutyöryhmä ja yleinen työaikatyöryhmä

Valtion virka- ja työehtosopimus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 12 500, yhteensä n. 86 000

Palkankorotukset:
1.8.2014: yleiskorotus vaativuuspalkkataulukkoon 20 e/kk, heijastuu prosentuaalisiin lisiin sekä yleiskorotuksin tarkistettaviksi sovittuihin tai muuten aiemmin yleiskorotettuihin euromääräisiin lisiin
1.8.2014: yleiskorotus vaativuuspalkkataulukkoon 0,3 % (0,1 %-yksikköä korotusvarasta käytetään vuosilomakarenssin poistoon ja %-vuosilomapalkkaan), heijastuu yleiskorotuksin tarkistettaviksi sovittuihin tai muuten aiemmin yleiskorotettuihin euromääräisiin lisiin
toinen jakso (1.2.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä

Tekstimuutoksia:
työurien pidentäminen -työryhmä, muutosturvatyöryhmä, työaikaselvitystyöryhmä, matkatyöryhmä ja tilastotyöryhmä
oikeus siirtää työkyvyttömyysajalle osuva vuosiloma pidettäväksi myöhemmin
virkamiehen oikeus sairausloman aikaiseen palkkaukseen päättyy, kun sairausloma on yhdenjaksoisesti kestänyt yli 12 kk

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 2 800 (yht. n. 21 500)

Palkankorotukset:
1.8.2014: vaativuusryhmien alarajapalkkojen korotus 20 e/kk, heijastuu myös prosenttipohjaisiin palkan eriin, tuntipalkkajärjestelmän hinnoitteluryhmien palkkojen korotus 12 snt/t
1.8.2015: yleiskorotus 0,4 %, heijastuu myös euromääräisiin korotuksiin
1.8.2015: henkilöstön edustajien palkkioiden korotus seuraavaan täyteen 10 euroon ja lisien korotus 0,4 %
toinen jakso (1.2.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä

Tekstimuutoksia:
vuosilomien siirto-oikeus kattaa koko loma-ajan
lomapalkan laskennan osalta siirrytään käyttämään keskimääräistä palkkausprosenttia
työryhmää selvittämään mm. palkkausjärjestelmän toteumista ja kehittämistä, työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisäämistä, leirityön vaativuutta ja työelämän laatua
kokeilu seurakuntien ylimmän johdon palkkauksesta

Neuvonta-alan runkosopimus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.1.2014–31.12.2016, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 150 (yht. n. 3 000)

Palkankorotukset:
1.5.2014: toimihenkilöiden henkilökohtaisten kiinteiden palkkojen ja taulukoiden korotus 20 e/kk (13 snt/t)
1.5.2015: toimihenkilöiden henkilökohtaisten kiinteiden palkkojen ja taulukoiden korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työryhmät matka-ajasta/työajasta, palkkausjärjestelmään liittyvistä asioista ja korvaavan työn suosituksesta

Yksityinen sosiaalipalveluala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 7 000 (yht. n. 40 000)

Palkankorotukset:
1.7.2014: henkilökohtaisten palkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk
1.7.2015: henkilökohtaisten palkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioihin maltilliset tarkistukset 1.7.2014
työryhmä selvittää ikäohjelmien käyttöä ja yksilöllisten työurasuunnitelmien tekemistä työurien pidentämiseksi
palkkausjärjestelmän kehittämistyötä jatketaan

Yksityinen terveyspalveluala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 1 500 (yht. n. 3 000)

Palkankorotukset:
1.7.2014: taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk
1.7.2015: henkilökohtaisten palkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten palkkioihin tarkistukset 1.7.2014
työryhmät: työehtosopimuksen soveltamisalan muutostarpeet, tilastosopimuksen valmistelu, tuloksellisuus ja sen vaikutus palkkaukseen, selvitys mahdollisuuksista kustannusneutraaliin siirtymiseen 5-päiväiseen vuosilomalaskentaan sekä luottamusmiessopimuksen selkeyttäminen
vuosilomalain muutoksesta ei tes-kirjauksia, vaan mennään vuosilomalain mukaan

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 450 (yht. n. 2 100)

Palkankorotukset:
1.8.2014: henkilökohtaisten palkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk
1.8.2015: henkilökohtaisten palkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 0,3 %

Tekstimuutoksia:
ratkaisun vuosilomalain muutosten johdosta
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkiota korotetaan
hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä, opetushenkilöstön palkkauksen kehittämistyöryhmä ja työaikatyöryhmä, yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoimintatyöryhmä ja tilastotyöryhmä

Yliopistot
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 1 500, yhteensä n. 35 000

Palkankorotukset:
1.8.2014: henkilökohtaisten palkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk, euromääräisten palkkojen yleiskorotus 0,4 %, väh. 20/e kk
1.8.2014: euromääräisten palkkioiden korotus 0,6 % (harjoittelukoulujen osalta harjoittelukoulujen keskimääräisen korotusvaikutuksen mukaisesti)
1.8.2015: opetus- ja tutkimushenkilöstön taulukkopalkkojen sekä henkilökohtaisten palkkojen tai sopimuspalkkojen korotus 0,4 %, harjoittelukoulujen taulukkopalkkojen korotus 0,4 % (harjoittelukoulujen taulukkojen vaativuustasoilla 9-11 sekä muun henkilöstön korotus 0,3 %), harjoittelukoulujen johtavien rehtoreiden ja rehtoreiden sekä muun henkilöstön henkilökohtaisten palkkojen tai sopimuspalkkojen korotus 0,3 %
1.8.2015: euromääräisten palkkioiden korotus 0,3 % (harjoittelukoulujen osalta harjoittelukoulujen keskimääräisen korotusvaikutuksen mukaisesti)

Tekstimuutoksia:
paikallista sopimista käsittelevä työryhmä, palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä, harjoittelukoulujen työaika- ja palkkausjärjestelmätyöryhmä, työaikatyöryhmä, yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoimintatyöryhmä ja tilastoyhteistyöryhmä 

Yksityinen opetusala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 3 500 (yht. n. 15 000)

Palkankorotukset:
1.8.2014: taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk
1.8.2015: taulukkopalkkojen korotus 0,3 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksiin euron pyöristys 1.4.2014
vuosilomat
karenssi poistuu
osa-aikaisen prosentit 9, 13 ja 16
tekstityöryhmä selkeyttämään työehtosopimuksen luettavuutta, HTP-henkilöstön palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä: opettajien työaika- ja palkkausjärjestelmätyöryhmä sekä yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoimintaryhmä

Energiateollisuuden toimihenkilöt
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.7.2016

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 1 300 (yht. n. 5 800)

Palkankorotukset:
1.2.2015: kuukausipalkkojen yleiskorotus 20 e/kk
1.2.2016: kuukausipalkkojen yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työryhmät: työehtosopimuksen palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittäminen, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen joustavilla työaikajärjestelyillä, turvallinen ja terveellinen työympäristö, paikallisen sopimusosaamisen toteutumisen edistäminen sekä ammatillinen osaaminen ja työvoiman saanti

Energia-, ICT- ja verkostoala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Ks. Sähköalojen ammattiliitto

Avaintyönantajat AVANTA
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 4 500 (yht. n. 30 000)

Palkankorotukset:
1.8.2014: yleiskorotus 20 e/kk, tuntipalkkaisten keskituntiansioiden korotus 1 %
1.8.2015: yleiskorotus 0,28 % (0,12 % käytetään vuosilomamääräysten karenssin poistoon), tuntipalkkaisten keskituntiansioiden korotus 0,3 %

Tekstimuutoksia:
palkkaus- ja työhyvinvointityöryhmät

Henkilökohtaiset avustajat
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.6.2014 – 31.1.2017, irtisanottavissa päättymään aikaisintaan 31.5.2015 (kytketty vammaislainsäädännön kokonaisuudistukseen)

Kattavuus:
n. 4 600

Palkankorotukset:
1.10.2014: yleiskorotus 12 snt/t
1.10.2015: palkkausjärjestelmän rahoittamiseen 0,4 %, maksetaan yleiskorotukseen, jos tästä ei päästä yhteisymmärrykseen

Tekstimuutoksia:
palkkausjärjestelmän uudistusta valmistellaan työryhmässä
sopimuksen soveltamisalaa laajennetaan rajoitetusti koskemaan myös muita vammaisia kuin vammaispalvelulain perusteella korvausta saavia; laajentamisen vaikutuksia seurataan työryhmässä
työryhmä selventämään tessin työaikalukua
lauantaikorvaus poistuu, mikäli samalta ajalta on oikeutettu myös sunnuntaikorvaukseen kokemuslisän kertymisen yhteys vuosiloman ansaintaan poistetaan
vuosiloman aikana sairastuminen siirtää pyynnöstä myös lakisääteisen vuosiloman ylittäviä lomapäiviä
arkipyhäluetteloon lisätään juhannusaatto
työnantajan maksettavaksi tietyt työstä johtuvat rokotukset tai lääkkeet
sairauspoissaoloista ilmoittamisen käytännöt kirjattu tessiin
kehityskeskustelut on käytävä vuosittain

Työkeskukset ja sosiaalisiksi yrityksiksi muuttuneet työkeskukset
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014 – 31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 29.2.2016

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 400 (yht. n. 1 000)

Palkankorotukset:
1.9.2014: palkankorotus 13 snt/t
1.9.2015: tuntipalkkojen korotus 0,4 %

Urheilujärjestöt
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.8.2014: taulukkopalkkojen ja henkilökohtaisten palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.8.2015: taulukkopalkkojen ja henkilökohtaisten palkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
palkkausjärjestelmän kehittämistyö jatkuu
palkallinen isyysvapaa 6 pv
korvaavasta työstä suositukset kevään 2014 aikana
henkilöstön edustajien palkkioiden korotus 5 e/kk 1.8.2015

Rautatieala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 28.2.2016

Kattavuus:
n. 5 300

Palkankorotukset:
1.9.2014: yleiskorotus 20 e/kk, vaikutus prosentuaalisiin lisiin huomioidaan 15.9.2014
1.9.2015: yleiskorotus ja euromääräisten lisien korotus 0,4 %, vaikutus prosentuaalisiin lisiin huomioidaan 15.9.2015

Tekstimuutoksia:
vuosilomalain 25 §:n muutoksista sovitaan huhtikuun loppuun 2014 mennessä

PALTA:n yleinen työehtosopimus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)
(Destia Oy:n työntekijät ja toimihenkilöt, Cleanosol Oy, Finavia Oy:n työntekijät ja toimihenkilöt, Labtium Oy, Metsähallitus, Luotsaustoimiala, Arctia Shipping Oy, Meritaito Oy:n työntekijät ja toimihenkilöt, Suomen Lauttaliikenne Oy, Senaattikiinteistöt, Haus Oy, TAY-palvelut Oy, Raskone Oy:n työntekijät sekä Raskone Oy:n ja Easy Km Oy:n toimihenkilöt)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 4 000 (yht. n. 9 000)

Palkankorotukset:
1.8.2014: yleiskorotus sekä taulukkopalkkojen ja euromääräisten lisien korotus 20 e/kk
1.8.2015: yleiskorotus sekä taulukkopalkkojen ja euromääräisten lisien korotus 0,4 %

Tekstimuutokset:
työaikapankkia koskeva pykälä ja siihen liittyvä työaikapankkisuositus
matkakustannusten korvauksia tarkistetaan
vuosilomalakia pidempiä lomia koskeva lomapalkkaprosentti sovitaan vuoden 2013 loppuun mennessä
korvaavaa työtä koskevat sopimusmääräykset ja suositus valmistellaan vuoden 2013 loppuun mennessä
työryhmät: matkustamistyöryhmä, testaus- ja laboratorioalan työryhmä, TAY-Palvelut Oy:n työsopimusta tarkasteleva työryhmä ja työkaarimallityöryhmä

Infra-alan toimihenkilöt
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 700

Sopimuskausi, palkankorotukset ja tekstimuutokset:
Ks. PALTA:n yleinen työehtosopimus

Infra-alan työntekijät
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 600

Sopimuskausi, palkankorotukset ja tekstimuutokset:
Ks. PALTA:n yleinen työehtosopimus

Testaus- ja laboratorioala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 800

Sopimuskausi, palkankorotukset ja tekstimuutokset:
Ks. PALTA:n yleinen työehtosopimus

Korjaamoala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 1 350

Sopimuskausi, palkankorotukset ja tekstimuutokset:
Ks. PALTA:n yleinen työehtosopimus

Työterveyslaitos
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 80 (yht. n. 800)

Seure Oy
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 200 (yht. n. 7 500)

Finnvera Oyj
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 100 (yht. n. 400)

Liikenneturva
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 50

Suomen Lions-liitto ja Suomen Unicef-yhdistys
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 180

Suomi-Venäjä-seura
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
26

Svenska Finlands Folkting
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
12

Työväenperinnelaitokset
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
30

Rengonharjusäätiö
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
22

Certia Oyj
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 150

Syksyllä 2012 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Kansanedustajien avustajat

Sopimuskausi:
1.1.2013-31.3.2014

Kattavuus:
n. 180

Palkankorotukset:
1.4.2013: palkankorotus 1,9 %

Tekstiasioita:
kokonaan uusi työehtosopimus
neuvottelutulos myös pääsopimuksesta ja luottamusmiessopimuksesta
työryhmä palkkauksesta

Syksyllä 2011 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Eläketurvakeskus
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2012-31.1.2014

Kattavuus:
n. 390

Palkankorotukset:
2012: korotukset 1,2 % + 1,2 %
2013: korotukset 0,8 % + 0,8 %, lisien osuus 0,3 %
kertaerä 150 e

Tekstimuutoksia:
lisiin erilliset korotukset
palkallinen isyysloma 6 pv

Keväällä 2011 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Keva (ent. Kuntien eläkevakuutus)

Sopimuskausi:
1.2.2010–31.12.2011

Kattavuus:
n. 370

Palkankorotukset:
1.2.2010: yleiskorotus 0,7 %
1.6.2010: henkilökohtaisiin palkantarkistuksiin 0,3 %
1.9.2010: järjestelyerä 0,7 %, jonka käytöstä neuvotellaan 31.5.2010 mennessä; jos ei sopua, jaetaan kaikkien työntekijöiden palkkojen tarkistukseen
1.5.2011: yleiskorotus 2 %
toukokuu 2011: kertakorvaus 100 e kun tietyt ehdot täyttyvät, osa-aikaisille kertakorvaus maksetaan suhteessa työaikaan

Kaupanalan esimiesliitto KEY

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

S-ryhmän esimiehet
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 28.2.2016

Kattavuus:
yhteensä n. 2 000

Palkankorotukset:
1.9.2014: palkankorotus 20 e/kk
1.9.2015: palkankorotus 0,4 %

Tekstimuutokset:
työehtosopimuksen selkeytys- ja kehittämistyöryhmä, ABC-työryhmä
liittojen välillä todetut palkkahallinnolliset esimerkit jatkossa voimassa vakiintuneena käytäntönä

Metallityöväen Liitto

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Teknologiateollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2013–31.10.2016, irtisanottavissa päättymään 28.2.2016

Kattavuus:
n. 120 000

Palkankorotukset:
neuvotellaan paikallisesti 30.11.2013 mennessä; mikäli ei ratkaisua, palkkoja korotetaan yleiskorotuksella seuraavasti:
1.3.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
1.3.2014: erillisien lisien korotus 1,1 %
1.3.2015: yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiehen ja -valtuutetun ansiomenetyskorvauksien korotus 1.3.2014 5 %
paikallisesti voidaan sopia, että enint. 3 vrk:n sairauspoissaolosta riittää työntekijän oma ilmoitus
työnantaja ja 58 v. täyttänyt työntekijä voivat vuosittain kirjallisesti sopia, että ansaittu palvelusvuosilisä tai sen osa vaihdetaan vastaavaan vapaaseen
työnantaja ja 58 v. täyttänyt työntekijä käyvät keskustelun niistä mahd. toimenpiteistä, jotka tukevat ikääntyneen työntekijän työssä jatkamista
isyysvapaan palkka 6 pv maksetaan muiltakin kuin ensimmäisen isyysvapaajakson osalta
työvoiman vähentämisjärjestykseen muutoksia
vuokratyötä koskevat määräykset uudistettu
keskituntiansion korvaavan keskipalkan käyttöönotto selvitetään
tessistä valmistetaan toimiva moderni verkkoversio
työryhmät: koulutus, henkilöedustuksen toimivuus, työpaikkakohtaiset kokeilut, työehtojen määräytymisen järjestelmä, työehtosopimuksen edustavuus, palkkamääräyksien kehittäminen ja työaikakysymykset

Malmikaivokset
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2013–31.10.2016, irtisanottavissa päättymään 28.2.2016

Kattavuus:
n. 1 000

Palkankorotukset:
palkankorotukset noudattelevat teknologiateollisuuden sopimusta kaivoslisää lukuun ottamatta

Tekstimuutoksia:
tekstimuutokset noudattelevat teknologiateollisuuden sopimusta
työryhmä alan sopimuksen kehittämiseksi

Auto- ja konekorjaamoala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2013 – 31.10.2016, irtisanottavissa päättymään 28.2.2016

Kattavuus:
n. 13 000

Palkankorotukset:
1.3.2014: henkilökohtaisten kuukausipalkkojen, aikapalkkojen, suorituspalkkojen ja vähimmäispalkkojen yleiskorotus 20 e/kk, provisiopalkkaisten auto- ja konemyyjien yleiskorotus lisätään kiinteään palkanosaan
1.3.2014: erillisien lisien korotus 1,1 %
1.3.2015 henkilökohtaisten kuukausipalkkojen, aikapalkkojen, suorituspalkkojen ja provisiopalkkaisten auto- ja konemyyjien yleiskorotus 0,4 %
1.11.2015: vähimmäispalkkojen yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiehen ja -valtuutetun korvauksien korotus 1.3.2014 5 %
työryhmät: palkkarakenne 2000, palkkausjärjestelmien uudistaminen, työaikapankki, kuukausipalkan käyttö korjaamotyössä ja koulutus

Mekaanisen metsäteollisuuden huolto-osastot
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–30.11.2016, irtisanottavissa päättymään 30.11.2015

Kattavuus:
n. 400

Palkankorotukset:
neuvotellaan paikallisesti 15.5.2014 ja 15.5.2015 mennessä; mikäli ei ratkaisua, palkkoja korotetaan yleiskorotuksella seuraavasti:
1.6.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
1.6.2015: yleiskorotus 0,4 %

Tekninen huolto ja kunnossapito
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2013–31.10.2016, irtisanottavissa päättymään 31.10.2015

Kattavuus:
n. 800

Palkankorotukset:
1.3.2014: yleiskorotus 12 snt/t
​1.3.2015: yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työryhmät jatkuvan yhteistoimintamenettelyn käyttöönotosta, palkkausjärjestelmästä, työajasta sekä työhyvinvoinnin edistämisestä ja työurien jatkamisesta

Puolustusministeriön työpaikat
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2013–31.10.2016, irtisanottavissa päättymään 31.10.2015

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
palkankorotukset noudattelevat teknologiateollisuuden sopimusta

Jalometalliteollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2013–31.10.2016, irtisanottavissa päättymään 31.10.2015

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
neuvotellaan paikallisesti 15.2.2014 ja 15.2.2015 mennessä; mikäli ei ratkaisua, palkkoja korotetaan yleiskorotuksella seuraavasti:
1.3.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
1.3.2015: yleiskorotus 0,4 %

Pelti- ja teollisuuseristysala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2013–31.10.2016

Kattavuus:
n. 2 350

Palkankorotukset:
neuvotellaan paikallisesti 30.11.2013 ja 31.10.2014 mennessä; mikäli ei ratkaisua, palkkoja korotetaan yleiskorotuksella seuraavasti:
1.3.2014: yleiskorotus 12 snt/t
1.3.2015: yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työehtosopimuksen kehittämistyöryhmä ja työaikatyöryhmä

Tietoliikenneala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 1 800

Sopimuskausi, palkankorotukset ja tekstimuutokset:
ks. Sähköalojen ammattiliitto: Energia-, ICT- ja verkostoala

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Keväällä 2016 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Vartiointiala

Sopimuskausi:
1.4.2016–30.4.2017

Kattavuus:
n. 8 000

Palkankorotukset:
1.4.2016: palkkojen ja tasopalkkojen yleiskorotus16 e/kk, väh. 0,43%; yötyölisän korotus 2 snt/t

Elokuvateatterit

Sopimuskausi:
1.4.2016–28.2.2017

Kattavuus:
n. 650

Palkankorotukset:
työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti

Keväällä 2015 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Hiusala

Sopimuskausi:
1.6.2015–31.10.2016 ja 1.11.2016–30.4.2017

Kattavuus:
n. 4 500

Palkankorotukset:
1.2.2016: palkankorotus 16 e/kk
toisen jakson palkankorotuksista sovitaan 31.10.2016 mennessä

Tekstimuutoksia:
provisiopalkkauksen vähimmäispalkassa ei enää huomioida työssäolovuosia, vaan se on kaikilla samantasoinen
keskituntiansiota ei enää käytetä palkallisen koulutuksen ajalta maksettavan palkan perusteena
luovuttiin oikeudesta saada palkallista vapaata lähiomaisen kuolemasta ja hautajaisista johtuvien järjestelyjen vuoksi; jatkossa oikeus saada palkattomana
työsuojelun näkökulmasta korostetaan vapaapäivien antamista mahdollisimman usein kahden perättäisen vapaan yhdistelminä, alan työtehtäviin tarkoitettujen suojavälineiden käyttöä sekä työterveyshuollon järjestämistä
sovittiin työmatkoista johtuvien matkakustannusten korvaamisesta

Keväällä 2014 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Alko Oy:n myymälätyöntekijät

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017

Kattavuus:
n. 1 500

Palkankorotukset:
1.9.2014: henkilökohtaisten palkkojen ja taulukkopalkkojen määräaikainen korotus 20 e/kk 31.8.2015 asti; työaikalisien yleiskorotus 0,4 %
1.9.2015–31.1.2017: palkankorotukset määräytyvät työllisyys- ja kasvusopimuksen kohdan 2.3 mukaisesti; mikäli palkkausjärjestelmään ei tule muutoksia, taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja (31.8.2015 mukaisia palkkoja) korotetaan 0,4 % + määräaikaisena palkankorotuksena ollut 20 e säilyy taulukkopalkoissa

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten korvauksia korotetaan 0,4 % 1.9.2015
säännöllisen työajan tasoittumisjakso 26 viikkoon (aiemmin 18 viikkoa)
selvennys ruokataukokirjaukseen: työntekijällä on ruokatauko säännöllisen työajan ollessa yhdenjaksoisesti yli 6 tuntia
työryhmä selvittää ja hakee kehityskohteita palkkausjärjestelmään; mahdollisuus rakentaa ja ottaa käyttöön uusi palkkausjärjestelmä 1.9.2015 alkaen
selvitetään, miten vähimmäistyöajat voisivat kehittyä ja järeiden työsuhteiden määrä kasvaa

Urkurakentamo Martti Porthan Oy

Sopimuskausi:
1.5.2014–30.4.2017

Kattavuus:
7

Palkankorotukset:
1.9.2014: palkankorotus 13 snt/t
1.9.2015: palkankorotus 6 snt/t
2016: palkankorotuksista sovitaan huhtikuun 2016 aikana; mikäli ei sopua, tes voidaan irtisanoa

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Apteekit
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.6.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.3.2016

Kattavuus:
n. 3 000

Palkankorotukset:
1.10.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.10.2015: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja työaikalisien korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
osa-aikaisen arkipyhämääräysten maksuun täsmennyksiä
työaikalisät maksetaan kaksinkertaisena sunnuntaina ja muina kirkollisina juhlapäivinä, vappuna tai itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä
työhyvinvointityöryhmässä selvitetään työterveyttä, työhyvinvointia, ikäohjelmien käyttöä ja yksilöllisiä työurasuunnitelmia
lomaltapaluuraha muutetaan lomarahaksi

Avecra Oy:n junapalveluhenkilökunta
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 29.2.2016

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.9.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t; matkarahan korotus Verohallituksen kokopäivärahan korotusprosenttia vastaavalla määrällä
1.9.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %;
työaikalisien korotus 1,4 %; matkarahan korotus Verohallituksen kokopäivärahan korotusprosenttia vastaavalla määrällä

Tekstimuutoksia:
kirjataan tessiin sopimuskauden aikana solmitut talokohtaiset sopimukset
täsmennetään sairauspoissaoloista ohjeistamista
tarkennuksia tessin määräyksiin kärrymyynnistä sekä erityispitkistä linjoita ja erikoismatkoista

Bingoala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
89

Palkankorotukset:
palkankorotusvaran käytöstä voidaan sopia paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa, kuitenkin niin että seuraavat kriteerit täyttyvät:
1.7.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.7.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %; euromääräisten lisien korotus 1 snt/t

Tekstimuutoksia:
luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 5 e/kk 1.7.2015
työehtosopimuksen liittämisestä runkosopimukseen neuvotellaan
korvaavasta työstä yhteinen suositus sopimuskauden aikana
II paikkakuntakalleusluokan poisto

Erityisteollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 29.2.2016

Kattavuus:
477

Palkankorotukset:
1.9.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.9.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %; euromääräisten lisien korotus 1 snt/t

Tekstimuutoksia:
luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 5 e/kk 1.9.2015
työehtosopimuksen liittämisestä runkosopimukseen neuvotellaan
korvaavasta työstä yhteinen suositus sopimuskauden aikana

Golf-ala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.12.2013–30.11.2016, irtisanottavissa päättymään 30.11.2015

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.4.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.4.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
lisätään työehtosopimukseen myös kuukausipalkkataulukot
taulukkopalkoissa huomioidaan kenttämestari- tai kentänhoitajan koulutus siten, että minimipalkkoja korotetaan vähintään 5 %.
työntekijän hoitaessa sekä luottamusmiehen että työsuojeluvaltuutetun tehtävää palkkio on 60 e
selvitetään tarvetta täsmentää työaikasäännöksiä
valmistellaan yhteistä suositusta työhallinnan edistämisestä sekä kehityskeskustelujen käyttöön ottamisesta
kevennetystä ja korvaavasta työstä yhteinen suositus

Hiihtokeskusala
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2013–31.10.2016, irtisanottavissa päättymään 31.10.2015

Kattavuus:
n. 700

Palkankorotukset:
1.3.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.3.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 5 e/kk
täsmennetään sairauspoissaoloista ohjeistamista
palkkausjärjestelmän kehittäminen sekä tulospalkkausjärjestelmien tai muiden kannustavien palkkausjärjestelmien soveltuvuus toimialalle
vuosityöajan perehdyttämismääräys

Huvi-, teema- ja elämyspuistot
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
n. 800

Palkankorotukset:
1.8.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.8.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %; ilta- ja yölisän sekä hälytysrahan korotus 1,4 %

Tekstimuutoksia:
ikäohjelmasta kirjaus tessiin
luottamusmiehelle on annettava uuden työntekijän osalta myös yhteystiedot
tarkennus ilmoitusvelvollisuuteen työkyvyttömyydestä

Kaupan alat
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisia)

Kauppa
Rautakirja Oyj:n kioskimyyjät ja kioskinhoitajat
Hankkija-Maatalous Oy:n myyntihenkilöstö
Kaupan ATK-toimihenkilöt
S-ryhmän kaupan esimiehet ja huoltamonhoitajat
Suomen Lähikauppa Oy:n myymälä- ja osastopäälliköt
Vähittäiskaupan esimiehet
Varasto- ja kuljetusesimiehet

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 29.2.2016

Kattavuus:
yhteensä n. 200 000

Palkankorotukset:
1.9.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.9.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %; kaupan 3. vuoden taulukkopalkkojen korotus 5 e/kk; kaupan 5. vuoden taulukkopalkkojen korotus 7 e/kk

Tekstimuutoksia:
luottamusmieskorvauksien korotus 5 e/kk 1.9.2015
neuvotellaan varastopöytäkirja
palkkausjärjestelmä neuvotellaan 1.9.2015 mennessä, käyttöönotosta sovitaan erikseen
osallistutaan Työelämä 2020 -hankkeeseen
ehdollinen kirjaus työkykyä vastaavasta korvaavasta työstä
selkeytyksiä työehtosopimuksen määräyksiin sairastumisesta
hallinnon edustajan osallistumisoikeus

Kiinteistöpalveluala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.12.2013–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 30.11.2015

Kattavuus:
n. 50 000

Palkankorotukset:
1.4.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk; vähimmäistaulukkopalkkojen korotus 12 snt/t + 2 %/t; iltalisän korotus 0,01 e/t; yölisän korotus 0.02 e/t
1.4.2014: talonmiehen työtä ja siivousta koskevan liitteen piirissä olevien työntekijöiden yleiskorotus 20 e/kk
1.4.2015: yleiskorotus 0,4 %; vähimmäistaulukkopalkkojen korotus 0,4 %/t + 2,5 %/t
1.4.2015: talonmiehen työtä ja siivousta koskevan liitteen piirissä olevien työntekijöiden yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksien korotukset 1.4.2014 5 e/kk
työryhmät työajasta, paikallisesta sopimisesta, työhyvinvoinnista, työperäisestä maahanmuutosta, palkkausjärjestelmästä ja soveltamisalaa koskevista erimielisyyksistä

Kopio- ja tulostusala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 29.2.2016

Kattavuus:
591

Palkankorotukset:
palkankorotusvaran käytöstä voidaan sopia paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa, kuitenkin niin että seuraavat kriteerit täyttyvät:
1.9.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.9.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %; euromääräisten lisien korotus 1 snt/t

Tekstimuutoksia:
luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 5 e/kk 1.9.2015
työehtosopimuksen liittämisestä runkosopimukseen neuvotellaan
korvaavasta työstä yhteinen suositus sopimuskauden aikana
palkkausjärjestelmätyöryhmälle toimeksianto

Kotitalouskone-, kodintekniikka- ja palveluautomaattihuolto
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 29.2.2016

Kattavuus:
118

Palkankorotukset:
palkankorotusvaran käytöstä voidaan sopia paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa, kuitenkin niin että seuraavat kriteerit täyttyvät:
1.9.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.9.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %; euromääräisten lisien korotus 1 snt/t

Tekstimuutoksia:
luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 5 e/kk 1.9.2015
työehtosopimuksen liittämisestä runkosopimukseen neuvotellaan
korvaavasta työstä yhteinen suositus sopimuskauden aikana
palkkausjärjestelmätyöryhmälle toimeksianto

Kuvanvalmistamot
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 29.2.2016

Kattavuus:
69

Palkankorotukset:
palkankorotusvaran käytöstä voidaan sopia paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa, kuitenkin niin että seuraavat kriteerit täyttyvät:
1.9.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.9.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %; euromääräisten lisien korotus 1 snt/t

Tekstimuutoksia:
luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 5 e/kk 1.9.2015
työehtosopimuksen liittämisestä runkosopimukseen neuvotellaan
korvaavasta työstä yhteinen suositus sopimuskauden aikana

Makuuni Oy
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2013–31.12.2016, irtisanottavissa päättymään 31.10.2015

Kattavuus:
n. 450

Palkankorotukset:
1.3.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus20 e/kk tai 12 snt/t; iltalisä nousee 80 snt:iin/t ja yölisä 1,48 e:oon/t
1.8.2015: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja euromääräisten lisien korotus 0,4 %

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - työntekijät
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 29.2.2016

Kattavuus:
n. 62 000

Palkankorotukset:
1.9.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.9.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %; työaikalisien korotus 1,4 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmieskorvauksia korotetaan 5 e/kk 1.9.2015
vuosilomalain muutoksista johtuvat kirjaukset tessiin
keskimääräisen vähimmäistyöaikamääräyksen tarkentaminen
ikäohjelmista kirjaus tessiin
luottamusmiehelle on annettava uuden työntekijän osalta myös yhteystiedot
osallistutaan Työelämä 2020 -hankkeeseen
työaikamääräysten selvittäminen sopimuskauden aikana
selkeytys työehtosopimuksen määräykseen sairastumisesta
palkkausjärjestelmän uudistaminen

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - esimiehet
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 29.2.2016

Kattavuus:
n. 8 000

Palkankorotukset:
1.9.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.9.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %; työaikalisien korotus 1,4 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmieskorvauksia korotetaan 5 e/kk 1.9.2015
vuosilomalain muutoksista johtuvat kirjaukset tessiin
keskimääräisen vähimmäistyöaikamääräyksen tarkentaminen
ikäohjelmista kirjaus tessiin
luottamusmiehelle on annettava uuden työntekijän osalta myös yhteystiedot
osallistutaan Työelämä 2020 -hankkeeseen
työaikamääräysten selvittäminen sopimuskauden aikana
selkeytys työehtosopimuksen määräykseen sairastumisesta
palkkausjärjestelmän uudistaminen
esimiesten lisiä koskevan kuukausikorvauksen määräyksen soveltuvuuden selvittäminen

Muuttopalveluala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 29.2.2016

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.9.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 12 snt/t
1.9.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työvuoron pituus vähintään 5 ja enintään 12 t
erikseen töihin kutsuttavan lomaraha määräys
osa-aikaisten tes-määräysten selkeyttäminen
viikkotyöaikamääräykset
palkkausjärjestelmän kehittäminen
koulutus- ja palvelussitoumus

Ohjelmapalveluala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2013–31.10.2016, irtisanottavissa päättymään 31.10.2015

Kattavuus:
n. 600

Palkankorotukset:
1.3.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 12 snt/t
1.3.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 5 e/kk 1.3.2015
soveltamisalasta poistetaan 150 tunnin raja

Puhelinpalvelut ja yhteyskeskukset
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.6.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.3.2016

Kattavuus:
n. 8 000

Palkankorotukset:
1.10.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t; yölisä nousee 3 e:oon/t ja kielilisä 50 snt:iin/t
1.8.2015: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja kiinteiden lisien korotus 0,4 %; osapuolet voivat sopia korotusvaran käyttämisestä toisin 30.8.2015 mennessä

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten työskentelypuitteisiin parannuksia
työhyvinvointiin ja tuottavuuteen tarvittavia toimenpiteitä selvitellään ja valmistellaan
palkkausjärjestelmän uudistusta koskevia toimenpiteitä
työaikamääräyksiin liittyviä selvityksiä

Raha-automaattiyhdistys
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
n. 1 000

Palkankorotukset:
1.8.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t, korotuseristä voidaan sopia paikallisesti toisin; iltavuorolisän korotus 2 snt/t; yövuorolisän korotus 3 snt/t (voimassa 31.1.2017 asti)
1.8.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %, ellei paikallisesti sovita toisin

Tekstimuutoksia:
henkilöstöedustajien korvausta nostetaan 2 % 1.8.2014
jaksotyöaikaa koskevien määräysten tarkentaminen
lomaltapaluurahan vaihtaminen vapaaksi
palkkausjärjestelmän kehittäminen
selvitetään paikallisen sopimisen tapoja

Suomen Kansallisteatterin tekniikka ja vastaavat
(yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijät Temen kanssa)
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.1.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
PAMilaisia n.115 (yht. 254)

Palkankorotukset:
1.5.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk; operaattorilisän ja päivystykseen/varallaoloon liittyvien sopimuskorvauksien korotus 1,16 %
1.5.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työaikojen järjestelyihin liittyviä tekstimuutoksia

Suomen kansallisoopperan tekniset pienryhmät ja tekniset esimiehet ja mestarit
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2017

Kattavuus:
86

Palkankorotukset:
1.8.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.8.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
teknisten pienryhmien luottamusmiespalkkiota korotetaan 3,1 e/kk ja teknisten esimiesten luottamusmiespalkkiota 7,7 e/kk 1.8.2014
soveltamisalakirjaus
korvaavan ja kevennetyn työn suositus (voimaan 1.4.2014
luottamusmiessopimus (voimaan 1.4.2014
vuosilomapalkkaa koskevat säädökset vuosilomalain muutoksen johdosta

Yhtyneet-sopimus (Yleisradio ja MTV)
(yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijät Temen kanssa)
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Syksyllä 2011 aikaansaadut neuvottelutulokset:

VVO
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2011–31.10.2013

Kattavuus:
n. 400

Palkankorotukset:
1.10.2011: palkankorotus 2,0 %, väh. 65 e/kk + järjestelyvara 0,40 %, joka käytetään palkkausjärjestelmän kuoppakorotuksiin
1.10.2011: taulukkopalkkojen korotus 2,4 %, väh. 65 e/kk
1.1.2012: kertaerä 150 e
1.1.2013: palkankorotus 1,7 %, väh. 55 e/kk + järjestelyvara 0,20 %, joka käytetään palkkausjärjestelmän kuoppakorotuksiin
1.1.2013: taulukkopalkkojen korotus 1,9 %, väh. 55 e/kk

Tekstimuutoksia:
3 päivän koulutus voimaan 1.1.2012, muuten viittaus keskitetyn kirjaukseen (yli 55-vuotiaiden kirjaukset vasta silloin)
osa-aikaisen vähimmäistyöaika väh. 18 t/vko
perhevapaalta tai opintovapaalta suoraan äitiysvapaalle jäävälle oikeus äitiysvapaan palkkaan

Keväällä 2010 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy

Sopimuskausi:
1.2.2010–31.3.2011

Kattavuus:
11

Palkankorotukset:
1.2.2010: 1 %

Tekstimuutoksia:
palkkausjärjestelmän uudistaminen
tilapäinen hoitovapaa 4 palkalliseen päivään

Paperiliitto

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Paperiteollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–30.9.2016, irtisanottavissa päättymään 29.2.2016

Kattavuus:
n. 12 500

Palkankorotukset:
8.9.2014: yleiskorotus 11 snt/t
7.9.2015: yleiskorotus 7 snt/t

Tekstimuutoksia:
muutosturva jatkuu 30.9.2016 saakka
58 vuotta täyttäneet voivat työterveyshuollon suosituksesta vaihtaa palveluvuosikorvauksen osittain vapaaksi
koulutuksia koskeva yhteinen kannanotto
yhteinen näkemys paikallisen sopimisen edistämisestä
työnantaja voi määrätä aloitettavaksi lyhytvuorokokeilun 1 vuoden mittaisena; kokeilun jälkeen jatkosta on sovittava paikallisesti
tes-seisokkikäynnin ilmoitusaika muuttuu 1 kuukaudesta 2 viikkoon
lomallelähtöraha maksetaan kaikille toukokuun toisena palkanmaksupäivänä

Pahvin- ja paperinjalostajat
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 12 snt/t
1.7.2015: yleiskorotus 0,4 %

Huhtamäki Consumer Goods Oyj
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
1. vuosi: yleiskorotus 12 snt/t
2. vuosi: yleiskorotus 0,4 %

Paccor Finland
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
1. vuosi: yleiskorotus 12 snt/t
2. vuosi: yleiskorotus 0,4 %

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

Keväällä 2016 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Åland Post

Sopimuskausi:
1.1.2016–31.12.2016

Syksyllä 2015 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Viestinvälitys- ja logistiikka-ala

Sopimuskausi:
30.11.2015–31.10.2016

Kattavuus:
n. 20 100

Palkankorotukset:
1.12.2015: palkkaliitteiden N, Y, P, M ja C (palkkaryhmät 1–8) yleiskorotus 15 e/kk, palkkaliitteen C (palkkaryhmät 9–10) yleiskorotus 0,39 % ja palkkaliitteen D yleiskorotus 9 snt/t; henk.koht. palkkojen korotus14,67 e/kk, väh. 0,39 %
1.12.2015: työhönsidonnaisuuslisän, lauantaityökorvauksen varastotyössä, yötyölisän yötyön aikahyvityksen yhteydessä sekä osoitteettomien lähetysten erillisjakelun kappalekorvauksien korotus 0,39 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 0,39 % 1.12.2015
työryhmät: palkkamalli, sairaanhoito ja osoitteettomien lähetysten erillisjakelu

Informaatiologistiikka-ala

Sopimuskausi:
1.11.2015–31.1.2017

Kattavuus:
n. 1 100

Palkankorotukset:
7.12.2015: kk-palkkataulukkojen palkkojen yleiskorotus 19 e/kk; henk.koht. palkkojen yleiskorotus 19,34 e/kk
7.12.2015: työhönsidonnaisuuslisän, euromääräisen iltalisän ja euromääräisen yötyölisän korotus 0,5 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 0,5 % 7.12.2015
työryhmät: palkkaliitteiden 1 ja 3 kehittäminen, vuosiloma ja sairaanhoito

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Rahankäsittelypalveluala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.10.2016, irtisanottavissa päättymään 30.11.2015

Kattavuus:
n. 500

Palkankorotukset:
1.6.2014: yleiskorotus 20 e/kk
1.6.2015: yleiskorotus 0,4 %; euro- ja senttimääräisten lisien korotus 1 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmieskorvauksia korotetaan 5 % 1.6.2014

Puu- ja erityisalojen liitto

Keväällä 2015 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Puusepänteollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen 22.4.2015 alkaen)

Sopimuskausi:
1.2.2013–31.3.2015 ja 22.4.2015–31.1.2017

Kattavuus:
n. 12 000

Palkankorotukset:
1.3.2014: yleiskorotus 1,4 % + paikallinen erä 0,7 %; jos erästä ei sopua 15.2.2014 mennessä, maksetaan se yleiskorotuksena 1.5.2014
1.3.2014: vuoro- ym. lisien korotus
vuosien 2015 ja 2016 palkkaratkaisuista neuvotellaan paikallisesti; mikäli paikallista ratkaisua ei synny 1.8.2015 tai 1.8.2016 mennessä, korotetaan palkkoja seuraavasti:
22.8.2015: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
22.8.2016: yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia (22.4.2015–31.1.2017):
suositus työhyvinvoinnin parantamiseen ja sairauspoissaolojen vähentämiseen liittyvien toimintamallien paikallisesta selvittämisestä ja käyttöönotosta
työryhmä työaikajärjestelmistä
työnantaja voi tuotannoll. tilanteen niin edellyttäessä pidentää tilapäisesti vuorokautisen säännöllisen työajan enint. 10 tuntiin ja viikoitt. työajan enint. 50 tuntiin; tilapäisyydellä tarkoitetaan enint. 52 kalenteriviikon ajanjaksoa
kirjaus muusta työstä työkyvyttömyystilanteissa
kirjaus työsuojeluvaltuutetun korvauksesta

Syksyllä 2014 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Bioteollisuus
(ent. turveteollisuus)

Sopimuskausi:
16.9.2014–31.1.2017

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.8.2015: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
1.8.2016: yleiskorotus 0,4 %

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Mekaaninen metsäteollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–30.11.2016, irtisanottavissa päättymään 30.11.2015

Kattavuus:
n. 18 000

Palkankorotukset:
vuosien 2014 ja 2015 palkkaratkaisuista neuvotellaan paikallisesti; mikäli paikallista ratkaisua ei synny 15.5.2014 tai 15.5.2015 mennessä, korotetaan palkkoja seuraavasti:
1.6.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
1.6.2015: yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työnantaja voi tuotannoll. tilanteen niin edellyttäessä pidentää tilapäisesti vuorokautisen säännöllisen työajan enint. 10 tuntiin ja viikoitt. työajan enint. 50 tuntiin; tilapäisyydellä tarkoitetaan enint. 52 kalenteriviikon ajanjaksoa

Metsäala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.12.2013–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 1.12.2015

Kattavuus:
n. 5 000

Palkankorotukset:
1.4.2014: yleiskorotus 20 e/kk tai 12 snt/t
1.4.2015: yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmieskorvaus ja työsuojeluvaltuutetun korvaus 80 e/kk 1.4.2014 alkaen

Taimitarha-ala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.12.2016, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
n. 500

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 12 snt/t, väh. 1,4 %; kasvinsuojelu- ja torjunta-ainelisä nousee 2,84 e:oon/t
1.7.2015: yleiskorotus 0,4 %; kasvinsuojelu- ja torjunta-ainelisä nousee 2,85 e:oon/t

Metsäkoneala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 30.11.2015

Kattavuus:
2 500

Palkankorotukset:
1.6.2014: yleiskorotus 12 snt/t; suoritepalkkojen perusteiden tarkistus 1 %
1.7.2015: yleiskorotus 0,4 %; suoritepalkkojen perusteiden tarkistus 0,4 %

Veneenrakennusteollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
n. 900

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
1.7.2015: yleiskorotus 0,4 %
yritys- tai työpaikkakohtaisesti voidaan sopia yleiskorotuksen toteutustavasta ja maksuajankohdasta toisin

Tekstimuutoksia:
paikallisesti voidaan luottamusmiehen kanssa sopia tiettyä työtehtävää, työvaihetta tai ryhmää koskien, ettei ennakolta laadittavaa työajan tasoittumisjärjestelmää laadita, vaan työaika tasoittuu säädettyyn keskimäärään kalenterivuoden aikana

Harja- ja sivellinalat
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
n. 120

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
1.7.2015: yleiskorotus 0,4 %
yritys- tai työpaikkakohtaisesti voidaan sopia yleiskorotuksen toteutustavasta ja maksuajankohdasta toisin

Tekstimuutoksia:
paikallisesti voidaan luottamusmiehen kanssa sopia tiettyä työtehtävää, työvaihetta tai ryhmää koskien, ettei ennakolta laadittavaa työajan tasoittumisjärjestelmää laadita, vaan työaika tasoittuu säädettyyn keskimäärään kalenterivuoden aikana

Turvetuotantoala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.1.2014–31.10.2016

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.4.2014: yleiskorotus 1,3 %
1.4.2015: yleiskorotus 12 snt/t
1.4.2016: yleiskorotus 0,4 %

Maaseutuelinkeinot
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 30.11.2015

Kattavuus:
n. 3 000

Palkankorotukset:
1.6.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
1.6.2015: yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
soveltamisalassa lisäyksiä ja muutoksia: kone- ja muut urakointipalvelut, maaseutumatkailu sekä metsämarjojen, -sienien ja muiden luonnontuotteiden poiminta ja keruu
yrityksen tuotannollisten tarpeiden niin vaatiessa säännöllinen viikoittainen työaika voidaan järjestää keskimääräisenä; vuorokautinen säännöllinentyöaika voi tällöin vaihdella 4–10 tuntiin säännöllisen viikoittaisen työajan ollessa enint. 50 tuntia; säännöllisen viikkotyöajan tulee tasoittua keskim. 40 tuntiin enint. 52 viikon ajanjaksona
paikallisesti sopien voi työvuoroluettelon mukainen vuorokautinen työaika olla yhdenjaksoisesti enint. viikon ajan 11 tuntia; tällöin säännöllinen viikkotyöaika voi olla enint. 55 tuntia; viikon mittaisen jakson jälkeen on oltava enint. 8-tuntiset työvuorot vähintään viikon ajan
milloin viikon toinen vapaapäivä siirretään myöhemmin annettavaksi, lisääntyy sen viikon viikkotyöaika yhdellä työvuoron tuntimäärällä; työntekijän suostumuksella voidaan myös viikkolepopäivä siirtää myöhemmin annettavaksi, jolloin viikkotyöajan pituus kasvaa kahdella työvuoron tuntimäärällä
työntekijän ollessa sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä tavanomaisia työtehtäviään, työnantaja voi tarjota korvaavaa työtä, jota henkilö kykenee terveyttään vaarantamatta tekemään
osapuolet selvittävät työhyvinvoinnin kehittämiseen ja ikäohjelmien käyttöön ottoon liittyviä toimintamalleja

Viherala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 30.11.2015

Kattavuus:
264

Palkankorotukset:
1.6.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
1.6.2015: yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työnantaja ja työntekijä voivat työmaakohtaisesti sopia määrätyn työkohteen suoriteperusteisesta kokonaispalkkauksesta
kirjaus korvaavasta työstä
osapuolet selvittävät sopimuskauden loppuun mennessä työhyvinvoinnin kehittämiseen ja ikäohjelmien käyttöön ottoon liittyviä toimintamalleja
työryhmä selvittää tessin kehittämistarpeita koskien mm. palkkausjärjestelmiä

Puutarha-ala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 30.11.2015

Kattavuus:
5 186

Palkankorotukset:
1.6.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
1.6.2015: yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
yrityksen tuotannollisten tarpeiden niin vaatiessa säännöllinen viikoittainen työaika voidaan järjestää keskimääräisenä, vuorokautinen säännöllinen työaika voi tällöin vaihdella 4–10 tuntiin säännöllisen viikoittaisen työajan ollessa enint. 50 tuntia: säännöllisen viikkotyöajan tulee tasoittua keskim. 40 tuntiin enint. 52 viikon ajanjaksona
paikallisesti sopien voi työvuoroluettelon mukainen vuorokautinen työaika olla yhdenjaksoisesti enint. viikon ajan 11 tuntia
työntekijän suostumuksella voidaan myös viikkolepopäivä siirtää myöhemmin annettavaksi
kirjaus töiden vaativuusryhmittelystä ja ammattitaitolisästä
kirjaus korvaavasta työstä
osapuolet selvittävät sopimuskauden loppuun mennessä työhyvinvoinnin kehittämiseen ja ikäohjelmien käyttöön ottoon liittyviä toimintamalleja

Turkistuotantoala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 30.11.2015

Kattavuus:
794

Palkankorotukset:
1.6.2014: yleiskorotus 12 snt/t
1.6.2015: yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
kirjaus kokonaistyöajasta
kirjaus korvaavasta työstä
osapuolet selvittävät sopimuskauden loppuun mennessä työhyvinvoinnin kehittämiseen ja ikäohjelmien käyttöön ottoon liittyviä toimintamalleja
työryhmä selvittää tessin kehittämistarpeita koskien mm. palkkausjärjestelmiä

Syksyllä 2011 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Bioenergiateollisuuden palveluyritykset
(raamisopimuksen mukainen)
(ent. Turve- ja pellettiteollisuuden palveluyritysten työehtosopimus)

Sopimuskausi:
1.6.2011–31.10.2013

Kattavuus:
n. 100

Palkankorotukset:
1.6.2011 ja 1.6.2012: sopimuksen kustannusvaikutus 2,7 %/v
1.6.2013: yleiskorotus 0,9 %, jos paikallisesti ei toisin sovita 15.5.2013 mennessä
1.6.2013: kertaerä 60 e, mikäli yhtäjaksoinen työsuhde on alkanut viim. 1.3.2013 ja on voimassa maksupäivänä

Tekstimuutoksia:
tekstejä palkanmaksusta, alihankinnasta ja vuokratyövoiman käytöstä
varaluottamusmiehen työsuhdeturva

Rakennusliitto

Keväällä 2014 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Rakennustuoteteollisuus (7 000)
Lattianpäällysteala (1 000)
Rakennusala (60 000)
Talotekniikan LVI-toimiala (5 000)
Vedeneristysala (1 000)
Asfalttiala (1 600)
Maalausala (9 000)
Maa- ja vesirakennus (6 000)

Sopimuskausi:
20.3.2014–29.2.2016, jatkettu syksyllä 2015 ajalle  1.3.2016–28.2.2017

Palkankorotukset:
1.5.2014: yleiskorotus 12 snt/t; urakkahinnoittelun korotus 0,7 %; rahamääräisten lisien korotus 1,1 %
1.6.2015: yleiskorotus ja urakkahinnoittelun korotus 0,4 %
1.3.2016: palkankorotus 10 snt/t, väh. 0,43 %

Tekstimuutoksia:
työntekijöiden edustajien erilliskorvauksen korotus 5 % 1.5.2014
suositus paikallisesti menettelystä, jolla lyhytaikaisissa flunssatyyppisistä sairauspoissaoloissa selvitykseksi sairaudesta riittää työntekijän oma ilmoitus; suositellaan, että tällaiseen sopimukseen sisällytetään menettelytavat myös ilmoitettaessa poissaolosta lapsen sairauden takia
nollasopimukset kiellettiin: työsopimukset pitää laatia niin, että niistä ilmenee aina kuluvan ja seuraavan tilikauden työpäivät ja työtunnit
kulunvalvonnasta menettelytapaohjeet
suositus, että työnantajan ja työntekijän välillä käydään vuosittain kehityskeskustelu
työntekijöille on hankittava optisesti hiotut aurinkolasit, jos niitä tarvitaan työssä eikä häikäisyvaaraa voi muuten torjua esimerkiksi nosturin ikkunoihin asennettavilla häikäisykalvoilla
sairausloma ei syö itsenäisyyspäivän palkkaa
yrityskohtaisen varaluottamusmiehen ja varatyösuojeluvaltuutetun työsuhdeturvaan parannus
muutoksia työajan lyhennyskorvaukseen
ehdollisen irtisanomisen määräaika pitenee 90 päivästä 180 päivään

Maarakennus

Sopimuskausi:
1.3.2014–29.2.2016

Kattavuus:
n. 700

Palkankorotukset:
noudattavat Rakennusliiton muiden alojen korotuksia

Rautatievirkamiesliitto

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Asiakaspalvelu, liikenteenhoito ja -ohjaus sekä hallinnolliset ja muut toimistotehtävät
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 28.2.2016

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.9.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/t
1.9.2015: taulukkopalkkojen, euromääräisten lisien ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työryhmät:  työaika- ja suunnittelujärjestelmä, luottamusmiesjärjestelmän kehittäminen sekä yleinen tessin kehittäminen ja tuottavuuden parantaminen
työhyvinvoinnin edistämistä ja työurien pidentämiseen liittyviä toimenpiteitä suunnitellaan ja kehitetään aktiivisesti yhdessä työnantajan asiatuntijoiden sekä henkilöstön edustajien kanssa

Tutkimus-, suunnittelu- ja hallinnollisissa tehtävissä olevat korkeakoulututkinnon suorittaneet toimihenkilöt
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 28.2.2016

Kattavuus:
n. 45

Palkankorotukset:
1.9.2014: taulukkopalkkojen korotus 20 e/t
1.9.2015: taulukkopalkkojen, euromääräisten lisien ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työhyvinvoinnin edistämistä ja työurien pidentämiseen liittyviä toimenpiteitä suunnitellaan ja kehitetään aktiivisesti yhdessä työnantajan asiatuntijoiden sekä henkilöstön edustajien kanssa

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Leipomot (n. 6 500)
Liha-ala (n .9 000)
Elintarviketeollisuus (n. 8 000)
Meijeriala (n. 4 000)
Panimot ja virvoitusjuomatehtaat (n. 1 800)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017

Palkankorotukset:
1.4.2014: taulukkopalkkojen korotus niin, että vuosina 2012 ja 2013 toteutetut yleiskorotukset tulevat huomioiduksi taulukoissa (50 % täysimääräisestä); myös vuorolisät sekä ilta- ja yötyölisät nousevat tessien mukaisesti
1.8.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 20 e/t tai 11 snt/t
1.8.2014: taulukkopalkkojen korotus niin, että vuosina 2012 ja 2013 toteutetut yleiskorotukset tulevat huomioiduksi taulukoissa (loput 50 % täysimääräisestä); myös vuorolisät sekä ilta- ja yötyölisät nousevat tessien mukaisesti
1.8.2015: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 0,4 %
2016: palkkoja tarkistetaan työllisyys- ja kasvusopimuksen 2.3. kohdan mukaisesti sopimuskauden toisella jaksolla, 1.2.2016–31.1.2017

Maidonjalostusalan työntekijät

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
n. 1 900

Palkankorotukset:
1.4.2014: taulukkopalkkojen korotus niin, että vuosina 2012 ja 2013 toteutetut yleiskorotukset tulevat huomioiduksi taulukoissa (50 % täysimääräisestä); myös vuorolisät sekä ilta- ja yötyölisät nousevat tessien mukaisesti
1.8.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 20 e/t tai 11 snt/t
1.8.2014: taulukkopalkkojen korotus niin, että vuosina 2012 ja 2013 toteutetut yleiskorotukset tulevat huomioiduksi taulukoissa (loput 50 % täysimääräisestä); myös vuorolisät sekä ilta- ja yötyölisät nousevat tessien mukaisesti
1.8.2015: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
palvelusvuosilisät kirjataan vuoden 2010 tehdyn Valion yrityskohtaisen sopimuksen tasolle huomioiden sen jälkeen tulleiden yleiskorotusten vaikutukset
työryhmä kartoittaa palkkaryhmittelyn kehittämistarpeet

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Matkustamohenkilökunta

Sopimuskausi:
15.11.2013–15.11.2016, irtisanottavissa päättymään 14.11.2015

Kattavuus:
n. 2 100

Palkankorotukset:
15.3.2014: taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk
15.3.2015: taulukkopalkkojen, euromääräisten lisien ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %

Suomen Merimies-Unioni

Keväällä 2015 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Jäänmurtajien, monitoimimurtajien ja muiden erikoisalusten kansi- ja konemiehistö ja taloushenkilökunta

Sopimuskausi:
1.3.2014–28.2.2017

Palkankorotukset:
työllisyys- ja kasvusopimuksen linjan mukaan

Keväällä 2014 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Kotimaan matkustaja-alusliikenne

Sopimuskausi:
1.3.2014–28.2.2017

Kattavuus:
n. 2 000

Palkankorotukset:
1.3.2014: taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk; euromääräisten lisien korotus 1,05 %
1.3.2015: taulukkopalkkojen ja euromääräisten lisien korotus 0,4 %
1.3.2016: merenkulun yleisen linjan mukaiset korotukset

Tekstimuutoksia:
sairauslomamääräyksiin muutoksia

Ahvenanmaan maakuntahallituksen lautat

Kattavuus:
n. 70

Palkankorotukset:
seuraavat ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten ja kauppa-alusten tessejä

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Ulkomaanliikenteen matkustaja-alukset
Ulkomaanliikenteen kauppa-alukset
(ent. ulkomaanliikenteen kansi- ja konemiehistöä sekä taloushenkilökuntaa koskeva tes ja ulkomaanliikenteen pientonnistosopimus)
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisia)

Sopimuskausi:
1.3.2014–28.2.2017

Kattavuus:
Yht. n. 6 300

Palkankorotukset:
1.3.2014: ulkomaanliikenteen lastialuksien taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk, pientonnistoalusten takuupalkkojen korotus 23 e/kk, matkustaja-alusten takuupalkkojen korotus 27,50 e/kk; euromääräisten lisien ja korvauksien korotus 1,05 %
1.3.2015: palkkojen sekä euromääräisten lisien ja korvauksien korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
ulkomaanliikenteen kansi- ja konemiehistöä sekä taloushenkilökuntaa koskeva tes ja ulkomaanliikenteen pientonnistosopimus yhdistetään ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskevaksi tessiksi
luottamusmiehen ja pääluottamusmiehen vapautuksen toteutumista parannetaan
terveydenhuoltosopimukseen sairaanhoitoa ja sairaanhoidon kustannuksia koskevia tarkentavia määräyksiä
irtisanomissuojasopimukseen muutos, jolla turvataan pisimpään saman työnantajan palveluksessa olleiden asema taloudellisissa ja tuotannollisissa lomautus- ja irtisanomistilanteissa
tes-kohtaisia tekstimuutoksia

Suomen Lauttaliikenne Oy – lauttaliikenne (lossit)
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)
(yhdessä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n kanssa)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017

Palkankorotukset ja tekstimuutokset:
Ks. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: PALTA:n yleinen työehtosopimus

Viking Line Abp:n matkamyyjät, terminaalityöntekijät ja toimistohenkilökunta
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 100

Aikaisemmin sovitut työehtosopimukset:

FL Port Services Oy:n satamavalvojat
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014

Kattavuus:
n. 20

Väylänhoitohenkilöstö
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2012–31.3.2014

Kattavuus:
n. 60

Kunnallinen työmarkkinalaitos: satamajäänmurtajat + matkailujäänmurtaja Sampo

Sopimuskausi:
1.3.2010-29.2.2012

Palkankorotukset:
1.3.2010 (neuvottelutulos 1.2.2010): taulukko- ja takuupalkkojen korotus 0,7 % (väh. 13 e), euromääräisten lisien korotus 0,7 %
1.3.2011: sovitaan myöhemmin erikseen

Rasila: rannikko- ja sisävesiliikenne

Sopimuskausi:
1.3.2010–29.2.2012

Palkankorotukset:
1.3.2010 (neuvottelutulos 12.2.2010): taulukko- ja takuupalkkojen korotus 0,7 % (väh. 13 e), euromääräisten lisien korotus 0,7 %
1.3.2011: sovitaan myöhemmin erikseen

Suomenlinnan liikenne

Sopimuskausi:
1.10.2007–28.2.2010

Kattavuus:
10

Muita työehtosopimuksia

Yksityiset lossit
Muut varustamot

Suomen Muusikkojen Liitto

Keväällä 2015 aikaansaadut neuvottelutulokset:

UMO:n avustajat

Sopimuskausi:
1.4.2015–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Syksyllä 2014 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Klubi- ja ravintolakeikkojen palkkatariffi
(korvaa ravintolamuusikkojen tessin, jota ei ole uusittu 30.9.2014 jälkeen)

Klubi- ja ravintolakeikkojen palkkatariffi

Keväällä 2014 aikaansaadut neuvottelutulokset:

YLE:n keikkasopimus

Sopimuskausi:
1.1.2014–30.11.2016, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
n. 100

YLE:n nuotinkirjoitussopimus

Sopimuskausi:
1.9.2014–30.11.2016, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Savonlinnan oopperajuhlaorkesteri

Sopimuskausi:
6.3.2014–31.12.2015

Kattavuus:
n. 80

Palkankorotukset:
2014: palkkojen korotus 1,2 %

Tekstimuutoksia:
muusikon joutuessa soittamaan näyttämöllä yleisön näkyvissä ollen esityspalkkio maksetaan 40 %.lla korotettuna

Vantaan viihdeorkesteri

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
14

Palkankorotukset:
1.7.2014: palkkojen ja palkkioiden korotus 0,8 %
1.9.2015: palkkojen ja palkkioiden korotus 0,4 %

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Kaupunginorkesterien vakituiset ja tilapäiset muusikot
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
yht. n. 1 200

Suomen Kansallisoopperan taiteelliset ja muut ryhmät (orkesteri, kuoro, solistit, tanssijat, toimisto, pianistit, kuiskaajat, järjestäjät)
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
n. 450

Palkankorotukset:
1.4.2014: orkesterin jäsenten palkkojen paikalliserä 0,20 %, ellei erän käytöstä paikallista sopua, yleiskorotus 0,20 %; orkesterin avustajien perus- ja lisämaksujen korotus 1,29 %; toimistotyöntekijöiden palkkojen yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 3,6 % (ei koske lipunmyyjiä)
1.8.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk; lisäkuoron palkkioiden yleiskorotus 0,8 %; lisäkuoron esityspalkkioiden korotus näytöskorvausjärjestelmän muutoksen seurauksena 9,05 %; orkesterin avustajien perusmaksujen yleiskorotus 0,8 %
1.8.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiespalkkioita korotetaan 1.8.2014 lukien
työryhmä selvittää edellytykset suositukseen korvaavan ja kevennetyn työn teettämisestä
työryhmä työhyvinvoinnista ja työkyvyn ylläpidosta

Yksityisten teattereiden vakituiset ja tilapäiset teatterimuusikot
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
n. 300

Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevat muusikot, laulajat ja kapellimestarit (studiomuusikot)
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 28.2.2016

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.9.2014: palkkojen, palkkioiden ja korvauksien korotus 0,8 %
1.9.2015: palkkojen, palkkioiden ja korvauksien korotus 0,4 %

RSO - Radion sinfoniaorkesterin vakituiset muusikot
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.1.2014–30.11.2016, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
n. 100

Palkankorotukset:
1.5.2014: yleiskorotus 20 e/kk
1.5.2015: yleiskorotus sekä euro- ja senttimääräisten lisien korotus 0,4 %

RSO - Radion sinfoniaorkesterin tilapäiset avustajat ja sijaiset

Sopimuskausi:
1.1.2014–30.11.2016, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
n. 100

UMO:n vakituiset muusikot
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 20 e/kk, henkilökohtaisen lisän korotus 0,8 %
1.7.2015: yleiskorotus 0,30 %, henkilökohtaisen lisän korotus 0,30 %

Keväällä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Emma-gaala työehtosopimus

Sopimuskausi:
Emma-gaalan 2013 ohjelmatyö

Sähköalojen ammattiliitto

Keväällä 2015 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Sähköasennusala
(ent. talotekniikka-alan sähköasennustoimiala)

Sopimuskausi:
1.10.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016 ja 31.7.2016

Kattavuus:
n. 5 500

Palkankorotukset:
1.2.2015: palkkojen korotus 0,12 e/t tai 20 e/kk; vapaasti hinnoiteltujen urakkatöiden korotus 0,7 %
1.2.2016: palkkojen korotus 0,4 %; vapaasti hinnoiteltujen urakkatöiden korotus 0,4 %; paikallisesti sovittuja lisien korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työryhmät: urakka, urakkahinnoittelu, aikapalkkaus, ulkopuolinen työvoima ja ydinvoima
kirjaukset mm. jatkuvasta neuvottelumenettelystä, työntekijän takaisinottamisesta, työntarjoamisvelvoitteen alueellisesta rajoittamisesta ja säännöllisestä työajasta

Sähköistysala

Sopimuskausi:
1.3.2015–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016 ja 31.7.2016

Kattavuus:
n. 4 300

Palkankorotukset:
1.3.2015 tai 1.4.2015: kertakorvaus 20 e (osamäärä, jos helmikuun 2015 työssäoloaika pienempi kuin 160 t)
1.3.2015: palkkojen korotus 0,12 e/t tai 20 e/kk; urakkakertoimen korotus 1,348:aan ja vapaasti hinnoiteltujen urakkatöiden korotus 0,7 %
1.2.2016: palkkojen korotus 0,4 %; urakkakertoimen korotus 1,353:aan (uudistetun urakkakertoimen korotus 1,004:ään) ja vapaasti hinnoiteltujen urakkatöiden korotus 0,4 %; paikallisesti sovittuja lisien korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
uusi sähköistysalan urakkahinnoittelu 1.6.2015
kirjaukset mm. jatkuvasta neuvottelumenettelystä, työntekijän takaisinottamisesta, työntarjoamisvelvoitteen alueellisesta rajoittamisesta, säännöllisestä työajasta ja hoitovapaasta
työryhmät: urakka, aikapalkkaus, ulkopuolinen työvoima ja ydinvoima

Puolustusministeriön sähköasentajat

Sopimuskausi:
1.10.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.7.2016

Kattavuus:
n. 120

Palkankorotukset:
1.2.2015: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e kk
1.2.2016: yleiskorotus 0,4 %

Keväällä 2014 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Rakennustuoteteollisuus

Sopimuskausi:
20.3.2014–29.2.2016, jatkettu syksyllä 2015 ajalle  1.3.2016–28.2.2017

Kattavuus:
n. 80

Palkankorotukset ja tekstimuutokset:
Ks. Rakennusliitto

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Energia-, ICT- ja verkostoala
(yhdessä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n kanssa)
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.7.2016

Kattavuus:
n. 9 000

Palkankorotukset:
1.2.2015: palkkojen (vaativuuden mukainen palkka + henkilökohtainen lisä ilman ammattitutkintolisää) yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk, urakkahintojen korotus 0,7 %
1.2.2016: tunti- ja kuukausipalkkojen sekä palkkataulukoiden korotus 0,4 %, erikoislisien, urakkahintojen ja paikallisesti sovittujen lisien korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työryhmät: paikallisen sopimisen toteutumisen kehittäminen, palkkausjärjestelmän toimivuus ja koulutus, tuottavuuden edistäminen, turvallinen ja terveellinen työympäristö ja työhyvinvoinnin edistäminen sekä paketoidut asiat (2011 sopimuksen teon yhteydessä auki jääneiden lisien yhteen sovittaminen)

Huolto- ja kunnossapitoala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.7.2016

Kattavuus:
137

Palkankorotukset:
1.2.2015: palkkojen ja palkkataulukoiden yleiskorotus 20 e/kk
1.2.2016: palkkojen, palkkataulukoiden ja euromääräisten lisien yleiskorotus 0,4 %

Paperi- ja puumassateollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–30.9.2016, irtisanottavissa päättymään 29.2.2016

Kattavuus:
n. 990

Palkankorotukset:
8.9.2014: yleiskorotus 11 snt/t
7.9.2015: yleiskorotus 7 snt/t

Tekstimuutoksia:
kirjaus korvaavasta työstä
kannanotot koulutuksesta ja paikallisen sopimisen edistämisestä
päivätyössä ja keskeytyvässä vuorotyössä säännöllinen työaika voi sijoittua helatorstaille ja muulle arkipäivälle kuin lauantaille sattuvalle loppiaiselle
lomautuksiin turvaudutaan vain äärimmäisen poikkeuksellisissa tilanteissa
kirjaukset konserniyhteistyöstä, tulos- ja voittopalkkiojärjestelmistä, ulkopuolisen työvoiman käytöstä, työsuhdeturvan ja työhyvinvoinnin kehittämisestä sekä työllistymisen edistämisestä rakennemuutostilanteissa
kokeilu palvelusvuosikorvauksen vaihtamisesta vapaaksi 58 vuotta täyttäneille

Mekaaninen metsäteollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–30.11.2016, irtisanottavissa päättymään 30.11.2015

Kattavuus:
n. 260

Palkankorotukset:
vuosien 2014 ja 2015 palkkaratkaisuista neuvotellaan paikallisesti; mikäli paikallista ratkaisua ei synny 15.5.2014 tai 15.5.2015 mennessä, korotetaan palkkoja seuraavasti:
1.6.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
1.6.2015: yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työnantaja voi tuotannoll. tilanteen niin edellyttäessä pidentää tilapäisesti vuorokautisen säännöllisen työajan enint. 10 tuntiin ja viikoitt. työajan enint. 50 tuntiin; tilapäisyydellä tarkoitetaan enint. 52 kalenteriviikon ajanjaksoa

Teknologiateollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2013–31.10.2016, irtisanottavissa päättymään 28.2.2016

Kattavuus:
n. 2 500

Palkankorotukset:
neuvotellaan paikallisesti 30.11.2013 ja 21.10.2014 mennessä; mikäli ei ratkaisua, palkkoja korotetaan yleiskorotuksella seuraavasti:
1.3.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
1.3.2014: erillisien lisien korotus 1,1 %
1.3.2015: yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
tessin rakenteen ja ulkoasun kehittämisprojekti
uuden soveltamisalamääräyksen käyttöönotosta sovitaan siirtymäkauden vuoden 2014 aikana ja uusi määräys astuu voimaan 1.1.2015
luottamusmiehen ja -valtuutetun ansiomenetyskorvauksien korotus 1.3.2014 5 %
uudella kirjauksella ehkäistä tilanteita, joissa hätätyötä teetetään ilman lain mukaisia perusteita
paikallisesti voidaan sopia, että enint. 3 vrk:n sairauspoissaolosta riittää työntekijän oma ilmoitus
työnantaja ja 58 v. täyttänyt työntekijä voivat vuosittain kirjallisesti sopia, että ansaittu palvelusvuosilisä tai sen osa vaihdetaan vastaavaan vapaaseen
työnantaja ja 58 v. täyttänyt työntekijä käyvät keskustelun niistä mahd. toimenpiteistä, jotka tukevat ikääntyneen työntekijän työssä jatkamista
isyysvapaan palkka 6 pv maksetaan muiltakin kuin ensimmäisen isyysvapaajakson osalta
jos koulutus järjestetään säännöllisen työajan ulkopuolella, maksetaan koulutuksen ajalta henk.koht. aikapalkan suuruinen korvaus
työvoiman vähentämisjärjestykseen muutoksia
vuokratyötä koskevat määräykset uudistettu
työryhmät: koulutus, henkilöedustuksen toimivuus, työpaikkakohtaiset kokeilut, työehtojen määräytymisen järjestelmä, työehtosopimuksen edustavuus, palkkamääräyksien kehittäminen, työaikakysymykset sekä huolto- ja kunnossapito

Tekstiiliteollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.12.2016, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
n. 40

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 12 snt/t
1.7.2015: yleiskorotus 0,4 %

Kumi- ja kemianteollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–30.11.2016, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
n. 100

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
1.7.2015: yleiskorotus 0,4 %; paikallisesti sovittujen lisien korotus 1,1 %

Lasikeraaminen teollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–30.11.2016, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
n. 80

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 12 snt/t
1.7.2015: yleiskorotus 0,4 %

Raha-automaattien huoltoala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
n. 150

Palkankorotukset:
1.8.2014: palkankorotus 20 e/kk tai 13 snt/t; iltavuorolisän korotus 2 snt/t ja yövuorolisän korotus 3 snt/t
1.8.2014: palkankorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
henkilöstöedustajien korvauksen korotus 5 % 1.8.2014

Elintarviketeollisuus

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017

Kattavuus:
n. 80

Palkankorotukset:
1.4.2014: taulukkopalkkojen korotus niin, että vuosina 2012 ja 2013 toteutetut yleiskorotukset tulevat huomioiduksi taulukoissa (50 % täysimääräisestä)
1.8.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 20 e/t tai 11 snt/t
1.8.2014: taulukkopalkkojen korotus niin, että vuosina 2012 ja 2013 toteutetut yleiskorotukset tulevat huomioiduksi taulukoissa (loput 50 % täysimääräisestä)
1.8.2015: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 0,4 %
2016: palkkoja tarkistetaan työllisyys- ja kasvusopimuksen 2.3. kohdan mukaisesti sopimuskauden toisella jaksolla, 1.2.2016–31.1.2017

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Autonrengasala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
n. 710

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 12 snt/t
1.7.2015: yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
alle 4 t:n työvuoroja ei tule työpaikalla käyttää, elleivät työntekijän tarpeet tai muu perusteltu syy tätä edellytä

Jakajat
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.7.2016

Kattavuus:
n. 710

Palkankorotukset:
1.2.2015: henk.koht. tuntipalkkojen ja vähimmäispalkkojen korotus 12 snt/t
1.2.2016: henk.koht. tuntipalkkojen ja vähimmäispalkkojen korotus 4 snt/t

Tekstimuutoksia:
kertausharjoituksen ja täydennyspalveluksen ajalta työntekijällä oikeus palkkaan olosuhdelisineen
työryhmä uudistamaan sopimusta irtisanomisesta ja lomauttamisesta

Kemian perusteollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi
1.3.2014–30.11.2016, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
n. 3 300

Palkankorotukset:
1.7.2014: henk.koht. palkan, ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä, korotus 12 snt/t tai 20 e/kk; yrityskoht. palkkausjärjestelmien mukaisten työnvaativuusluokkapalkkojen korotus 10 snt/t
1.7.2015: henk.koht. palkan, ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä, korotus 0,4 %; yrityskoht. palkkausjärjestelmien mukaisten työnvaativuusluokkapalkkojen korotus 6 snt/t

Tekstimuutoksia:
kirjaus korvaavasta työstä
täsmennys sairaan lapsen hoidosta
kirjaus tulos- ja voittopalkkioista

Kenkä- ja nahkateollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–30.11.2016, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
n. 1 100

Palkankorotukset:
1.7.2014: henk.koht. palkan, ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä, korotus 12 snt/t tai 20 e/kk; ohjetuntipalkkojen korotus 10 snt/t; kotityöntekijöiden palkkojen korotus 1 %
1.7.2015: henk.koht. palkan, ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä, korotus 0,4 %; ohjetuntipalkkojen korotus 5 snt/t; kotityöntekijöiden palkkojen korotus 0,4 %; iltavuorolisän korotus 1 snt/t, yövuorolisän korotus 2 snt/t

Tekstimuutoksia:
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 5 % 1.7.2014
palkallinen isyysvapaa 6 pv
täsmennys sairaan lapsen hoidosta

Kirjatyöntekijät
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.7.2016

Kattavuus:
n. 6 910

Palkankorotukset:
1.2.2015: henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk, 4,60 e/vko tai 12 snt/t; alinta taulukkopalkkaa korotetaan yleiskorotuksen määrällä suhteet säilyttäen
1.2.2016: henk.koht. palkkojen ja vähimmäispalkkojen korotus 0,4 %; vuoro-, ilta ja yötyölisien sekä perehdytyslisän korotus 1 %

Tekstimuutoksia:
liitot neuvottelevat ja sopivat uusista työaikamääräyksistä ja niiden käyttöönotosta 28.2.2014 mennessä
uutena työntekijänä aloittavan oppisopimusoppilaan kanssa saadaan solmia työsopimus määräaikaisena tes-sopimuskauden aikana
kertausharjoituksen ja täydennyspalveluksen ajalta työntekijällä oikeus palkkaan olosuhdelisineen

Kumiteollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–30.11.2016, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
n. 1 550

Palkankorotukset:
1.7.2014: henk.koht. palkan, ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä, korotus 12 snt/t tai 20 e/kk; palkkataulukkopalkkojen korotus 10 snt/t (korjauspajojen ammattityöntekijöiden taulukkopalkkojen korotus 11 snt/t); yrityskohtaisten työnvaativuuspalkkojen korotus 10 snt/t; nuorten työntekijöiden ohjetuntipalkkojen korotus 0,7 %
1.7.2015: henk.koht. palkan, ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä, korotus 0,4 %; palkkataulukkopalkkojen korotus 6 snt/t (korjauspajojen ammattityöntekijöiden taulukkopalkkojen korotus 5 snt/t); yrityskohtaisten työnvaativuuspalkkojen korotus 6 snt/t; nuorten työntekijöiden ohjetuntipalkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
palkallinen isyysvapaa 6 pv
kirjaus korvaavasta työstä

Lasikeraaminen teollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–30.11.2016, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
n. 2 500

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 12 snt/t; ohjetuntipalkkojen korotus 10 snt/t
1.7.2015: yleiskorotus 0,4 %; ohjetuntipalkkojen korotus 6 snt/t

Tekstimuutoksia:
sopimuskauden aikana neuvotellaan paikallisesti kahdesti vuodessa korjauspajojen ammattityöntekijöiden palkoista
liitot sitoutuvat edistämään monipuolisten ja joustavien työaikojen sekä työaikapankkien käyttöä yrityksissä
työryhmät päivä- ja kaksivuorotyön työajasta ja arkipyhäkorvauksesta sekä työsuojeluvaltuutetun ajankäytöstä

Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–30.11.2016, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
n. 370

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk; ohjetuntipalkkojen korotus 10 snt/t
1.7.2015: yleiskorotus 0,4 %; ohjetuntipalkkojen korotus 6 snt/t

Tekstimuutoksia:
pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 5 % 1.7.2014
täsmennys sairaan lapsen hoidosta
liitot sitoutuvat edistämään monipuolisten ja joustavien työaikojen sekä työaikapankkien käyttöä yrityksissä
työryhmässä selvitetään, millä tavoin arkipyhäkorvauksen erillisenä maksamisesta voitaisiin luopua

Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–30.11.2016, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
n. 8 000

Palkankorotukset:
1.7.2014: henk.koht. palkan, ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä, korotus 12 snt/t tai 20 e/kk; yrityskohtaisten työnvaativuuspalkkojen korotus 10 snt/t
1.7.2015: henk.koht. palkan, ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä, korotus 0,4 %; yrityskohtaisten työnvaativuuspalkkojen korotus 6 snt/t

Tekstimuutoksia:
täsmennys sairaan lapsen hoidosta
kirjaus korvaavasta työstä
kirjaus tulos- ja voittopalkkioista

Tekstiilihuoltoala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–30.11.2016, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
n. 1 160

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk; ohjetuntipalkkojen korotus 10 snt/t
1.7.2015: yleiskorotus 0,4 %; ohjetuntipalkkojen korotus 6 snt/t

Tekstimuutoksia:
liitot sitoutuvat edistämään monipuolisten ja joustavien työaikojen sekä työaikapankkien käyttöä yrityksissä
kirjaus tulos- ja voittopalkkioista
työryhmä edistämään ja kehittämään paikallista sopimista ja sen myötä yritysten neuvottelukulttuuria
tuottavuustyöryhmä jatkaa toimintaansa
työryhmä tarkastelemaan alan palkkausjärjestelmää

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
(tessiin yhdistetty aikaisemmin erillinen tekstiiliteollisuuden laitosmiesten tes)
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–30.11.2016, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
n. 3 300

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 12 snt/t; ohjetuntipalkkojen korotus 10 snt/t
1.7.2015: yleiskorotus 0,4 %; ohjetuntipalkkojen korotus 6 snt/t; iltavuorolisän korotus 1 snt/t, yövuorolisän korotus 2 snt/t

Tekstimuutoksia:
liitot sitoutuvat edistämään monipuolisten ja joustavien työaikojen sekä työaikapankkien käyttöä yrityksissä
työryhmä edistämään ja kehittämään paikallista sopimista ja sen myötä yritysten neuvottelukulttuuria
rationalisointityöryhmä jatkaa toimintaansa
tilastointiyhteistyön kehittämistä varten perustettu työryhmä jatkaa toimintaansa
laitosmiesten tes yhdistetään tekstiili- ja vaatetusteollisuuden tessiin

Viestintäalan toimihenkilöt
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.7.2016

Kattavuus:
n. 1 250

Palkankorotukset:
1.2.2015: henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk; alinta taulukkopalkkaa korotetaan 15 e/kk suhteet säilyttäen
1.2.2016: henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %; alinta taulukkopalkkaa korotetaan 12 e/kk suhteet säilyttäen; vuoro-, ilta ja yötyölisien korotus 1 %

Tekstimuutoksia:
työsuojeluvaltuutetun lisäkorvauksia korotetaan 1 % 1.2.2015
kertausharjoituksen ja täydennyspalveluksen ajalta työntekijällä oikeus palkkaan olosuhdelisineen
työryhmät henkilökohtaisen pätevyyden ja työsuorituksen arviointijärjestelmien käyttöönotosta sekä irtisanomissuojasopimuksesta

Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–30.11.2016, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
n. 1 570

Palkankorotukset:
1.7.2014: henk.koht. palkan, ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä, korotus 12 snt/t tai 20 e/kk
1.7.2015: henk.koht. palkan, ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä, korotus 0,4 %; iltavuorolisien korotus 1 snt/t, yövuorolisän korotus 2 snt/t

Tekstimuutoksia:
täsmennys sairaan lapsen hoidosta
kirjaus korvaavasta työstä
kirjaus tulos- ja voittopalkkioista

Iittala Group
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 1 180

Aikaisemmin sovitut työehtosopimukset:

Vuokratyö kemian toimialoilla

Sopimuskausi:
1.10.2007-viitetyöehtosopimusten voimassaolojen päättymispäivä

Tekstimuutoksia:
osapuolet pyrkivät mm. selkiyttämään vuokratyöntekijän työaikaan ja palkkaukseen liittyviä määräyksiä

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

Syksyllä 2014 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Elokuva- ja TV-tuotanto

Sopimuskausi:
1.11.2014–31.10.2016

Kattavuus:
n. 1 000

Palkankorotukset:
1.2.2015

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Teatteriala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
n. 3 000

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 20 e/kk
1.7.2014: freelancertanssijoiden palkkioiden ja rasitelisän korotus 0,97 % ja liitteen 8 pykälä 6:n mukaisten euromääräisten korvausperusteiden korotus 0,86 %
1.7.2015: yleiskorotus 0,4 %; vastaava korotus euromääräisiin korvausperusteisiin

Suomen Kansallisoopperan päivätekniikka
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Palkankorotukset:
1.4.2014: uuden palkkausjärjestelmän mukaiset palkkataulukot voimaan
1.8.2014: yleiskorotus 15 e/kk
2015: palkankorotukset (0,4 %) sisällytetty uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta aiheutuviin kustannuksiin

Tekstimuutoksia:
työehtosopimus uusittu
luottamusmiespalkkioiden korotus 1.8.2014 7,85 e
työryhmä laatii suosituksen korvaavan ja kevennetyn työn teettämisestä
työryhmä tekee oman luottamusmiessopimuksen

Suomen Kansallisteatterin tekninen henkilökunta
(yhdessä Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa)
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.1.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
temeläisiä 99 (yht. n. 254)

Palkankorotukset ja tekstimuutokset:
ks. Palvelualojen ammattiliitto PAM

Yleisradio Oy:n lavastustaiteilijat
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.1.2014–30.11.2016

Kattavuus:
n. 30

Tikkurilan Teatteri
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Mediarinki Oy:n henkilöstövuokraus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Yleisradio Oy:n tuotantotyöntekijät
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Yhtyneet-sopimus (Yleisradio)
(yhdessä mm. Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa)
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Ylen freelancertaiteilijat

Sopimuskausi:
1.1.2014–30.11.2016, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
n. 600

Palkankorotukset:
1.5.2015: korotus 0,4 %
2016: sovitaan kesällä 2015

Keväällä 2012 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Tanssinopettajat

Sopimuskausi:
1.5.2012–31.3.2016

Kattavuus:
500

Palkankorotukset:
2012: raamisopimuksen mukaisesti
2013: raamisopimuksen mukaisesti
2014: yleinen valtakunnallinen linja + 0,8 %; toiseen paikkakuntakalleusluokkaan näiden lisäksi 0,5 %
2014: yleinen valtakunnallinen linja + 0,9 %; toiseen paikkakuntakalleusluokkaan näiden lisäksi 0,4 %

Tekstimuutoksia:
kaikki päätoimiset tanssinopettajan tehtävät muuttuvat kuukausipalkkaisiksi työsuhteiksi

Veturimiesten liitto

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Rautatieliikenteen veturimiestehtävät
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
n. 1 800

Palkankorotukset:
1.8.2014: taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk
1.8.2015: taulukkopalkkojen, euromääräisten lisien ja työntekijöiden henkilökohtaisten palkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
vuosilomalain 25 §:n muutoksista sovitaan maaliskuun loppuun 2014 mennessä
työryhmät: työaikasuunnittelun tarkastelu jaksotyössä sekä mahdollinen uuden jaksotyötä koskevan työajan järjestämismallin kehittäminen: yleinen työehtosopimuksen kehittäminen ja tuottavuuden parantaminen
suunnitellaan ja kehitetään työhyvinvoinnin edistämistä ja työurien pidentämiseen liittyviä toimenpiteitä