Työehtosopimukset pähkinänkuoressa

Alla on listattu SAK:laisten ammattiliittojen voimassa olevat työehtosopimukset. Kustakin sopimuksesta on kerrottu voimassaoloaika, kattavuus, sovitut palkankorotukset ja tärkeimmät tekstimuutokset.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Liikenneopetusala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 28.2.2016

Kattavuus:
n. 400

Palkankorotukset:
1.9.2014: yleiskorotus ja taulukkokorotus 20 e/kk
1.9.2015: yleiskorotus ja taulukkokorotus 0,4 %
toinen jakso (1.3.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä

Tekstimuutoksia:
työryhmät liikenneopettajien päätevyyden myöntämistä koskevan lainsäädännön muutoksista ja liukuvan työajan käytöstä

Taksiliikenne
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
n. 900

Palkankorotukset:
1.7.2014: taulukkopalkkojen yleiskorotus 1,1 %
1.7.2015: taulukkopalkkojen yleiskorotus 0,4 %
toinen jakso (1.2.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä tai AKT ja Taksiliikenteen työnantajat 30.11.2015 mennessä

Elintarvikealan automiehet
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 29.2.2016

Kattavuus:
n. 600

Palkankorotukset:
1.9.2014: yleiskorotus ja taulukkokorotus 20 e/kk
1.9.2014: huoltokorjaamojen yleiskorotus 11 snt/t
1.9.2015: yleiskorotus ja taulukkokorotus 0,4 %
1.9.2015: huoltokorjaamojen yleiskorotus 0,4 %
1.9.2015: työaikalisien ja muiden sentti- tai euromääräisten lisien korotus 1,1 %
toinen jakso (1.3.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä

Tekstimuutoksia:
työryhmä valmistelemaan kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyttä koskevat koulutusmääräykset

Airpro Oy
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Palkankorotukset:
1.6.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk
1.12.2014: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.6.2015: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 0,4 %
1.12.2015: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
toinen jakso (1.2.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä; jos ei tulosta, AKT ja Airpro Oy neuvottelevat palkkaratkaisusta

Tekstimuutoksia:
työnantaja maksaa puolet lainsäädännön edellyttämästä ajokortin uudistamisesta, jos työsuhde kestänyt 5 v ja työntekijä tarvitsee ajokorttia työsuhteessaan
työnantaja maksaa kokonaan työntekijältä vaatimiensa pätevyystodistusten ja -korttien hankinta- ja uusimiskulut sekä ajokorttiin tehtävän ammattipätevyysmerkinnän kulut, jos työntekijä tarvitsee näitä työsuhteessaan
työryhmä toisella työnantajalla hankitun kokemuksen soveltamisesta tessiin
työryhmä linja-autonkuljettajien turvallisuuden lisäämiseksi väkivalta- ja väkivallan uhkatilanteissa

Kaupan automiehet
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 29.2.2016

Kattavuus:
n. 900

Palkankorotukset:
1.9.2014 ja 1.9.2015: työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset korotukset
toinen jakso (1.3.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä

Matkatoimistoala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
n. 4 000

Palkankorotukset:
1.8.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk
1.8.2015: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 0,4 %
toinen jakso (1.2.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä; jos ei tulosta, AKT ja Palta voivat neuvotella palkkaratkaisusta

Tekstimuutoksia:
selvitetään mahdollisuudet korvaavan ja kevennetyn työn teettämiseen
työryhmä kehittämään työaikakirjauksia
työryhmä paikallisesta sopimisesta

Ahtausala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
n. 3 400

Palkankorotukset:
1.6.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 12 snt/t
​1.12.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 2 snt/t
1.6.2015: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 7 snt/t
​1.12.2015: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 2 snt/t
toinen jakso (1.2.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä

Tekstimuutoksia:
parannuksia muutosturvaan
säännöllisten työaikojen tavanomaiset alkamishetket tessin puitteissa kussakin satamassa työnantajan määrättävissä
työryhmät seuraavista aiheista: työkyvyn ylläpitäminen, työssä jaksaminen ja sairauspoissaolot, työrauha, työehtosopimuksen tekninen uudistaminen, palkkausjärjestelmän kehittäminen, jatkuva neuvottelu ja toimialavuoropuhelu, työaika, keskeytymätön kolmivuorotyö sekä irtisanomisjärjestys

Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijät
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
n. 1 000

Palkankorotukset:
1.6.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk
1.12.2014: taulukkopalkkojen korotus 0,2 %
1.6.2015: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 10 e/kk
1.12.2015: taulukkopalkkojen korotus 0,2 %
toinen jakso (1.2.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä

Tekstimuutoksia:
suositus kolmivuorotyön aamu-, ilta- ja yövuorojen kellonajoista
muutoksia suojavaatetusta, lääkärintodistusta, sairausajanjaksoja, omaisia ja paikallista sopimista koskeviin kohtiin
kirjaus poikkeuksellisten taloudellisten vaikeuksien vaikutuksista tessin arviointiin
työryhmä tessin nimikkeistön selventämisestä

Säiliöauto- ja öljytuoteala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
n. 2 000

Palkankorotukset:
1.6.2014: kuukausipalkkojen yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk, tuntipalkkojen yleiskorotus 12 snt/t
1.12.2014: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.6.2015: kuukausipalkkojen yleiskorotus 8,45 e/kk, tuntipalkkojen yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 5 snt/t
1.12.2015: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
toinen jakso (1.2.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä; jos ei tulosta, AKT, Autoliikenteen Työnantajaliitto ja Öljytuote neuvottelevat palkkaratkaisusta

Tekstimuutoksia:
työryhmä selvittää öljytuotealaa koskevien sopimuskohtien kehittämistä

Kuorma-autoala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
n. 17 000

Palkankorotukset:
1.6.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 12 snt/t
1.12.2014: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.6.2015: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 5 snt/t
1.12.2015: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
toinen jakso (1.2.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä; jos ei tulosta, AKT ja Autoliikenteen Työnantajaliitto neuvottelevat palkkaratkaisusta

Linja-autohenkilökunta
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
n. 8 000

Palkankorotukset:
1.6.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 12 snt/t
1.12.2014: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.6.2015: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 5 snt/t
1.12.2015: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
toinen jakso (1.2.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä; jos ei tulosta, AKT ja Autoliikenteen Työnantajaliitto neuvottelevat palkkaratkaisusta

Tekstimuutoksia:
työryhmiä, mm. työryhmä linja-autonkuljettajien turvallisuuden lisäämiseksi väkivalta- ja väkivallan uhkatilanteissa

Linja-autoasemat
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
n. 500

Palkankorotukset:
1.6.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 12 snt/t
1.12.2014: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.6.2015: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 5 snt/t
1.12.2015: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
toinen jakso (1.2.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä; jos ei tulosta, AKT ja Autoliikenteen Työnantajaliitto neuvottelevat palkkaratkaisusta

Huoltokorjaamot
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
n. 2 000

Palkankorotukset:
1.6.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 12 snt/t
1.12.2014: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.6.2015: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 5 snt/t
1.6.2015:  nuorten ja oppilaiden palkkojen yleiskorotus 0,4 %
1.12.2015: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
toinen jakso (1.2.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä; jos ei tulosta, AKT ja Autoliikenteen Työnantajaliitto neuvottelevat palkkaratkaisusta

Terminaalitoiminta
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
n. 700

Palkankorotukset:
1.6.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk
1.12.2014: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.6.2015: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 8,50 e/kk
1.12.2015: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
toinen jakso (1.2.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä; jos ei tulosta, AKT ja Autoliikenteen Työnantajaliitto neuvottelevat palkkaratkaisusta

Tekstimuutoksia:
työryhmä selvittää varasto- ja terminaalialan eri tessien eroja

Muut työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset työehtosopimukset

  • Viking Line Marketing Ab Oy (n. 200)
  • Suomen Vapaasatama Oy
  • Ahtaus- ja huolinta-alan toimihenkilöt

Ilmailualan Unioni IAU

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Lentoliikenteen palvelut
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
15.11.2013–15.11.2016, irtisanottavissa päättymään 14.11.2015

Kattavuus:
n. 3 500

Palkankorotukset:
15.3.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk
15.3.2015: yleiskorotus sekä taulukkopalkkojen, euromääräisten lisien ja henkilökohtaisten palkkojen korotus 0,4 %
toinen jakso (15.11.2015–15.11.2016): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä

Tekstimuutoksia:
palkkaryhmittelytyöryhmä ja palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä
suositus paikallisesta yhteistyöstä sairauspoissaoloihin vaikuttavien osatekijöiden selvittämiseksi
suositus työaikapankkikokeilusta
toimialan poikkeuksellisten taloudellisten vaikeuksien johdosta tehtyjen kirjausten edistäminen jatkuvan neuvottelun periaatteella

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Kunta-alan sopimukset
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisia)

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, KVTES (JHL:läisiä n. 97 000, yhteensä n. 318 000)
Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus, TS (JHL:läisiä n. 9 000, yhteensä n. 25 000)
Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus, TTES (JHL:läisiä n. 14 000, yhteensä n. 14 000)
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus, OVTES (yhteensä n. 68 000)
Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus, LS (yhteensä n. 15 000)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 120 000, yhteensä n. 440 000

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 20 e/kk tai 12 snt/t, lisäksi korotukset työkokemuslisiin, henkilökohtaisiin lisiin sekä urakkapalkkoihin
1.7.2015: osapuolet ovat sopineet vuosilomamääräysten aiheuttaman kustannusvaikutuksen (0,1 %-yksikköä) vähentämisestä 0,4 %:sta, jäljelle jäävän 0,3 %:n korotuksen keskitetystä käytöstä ja toteuttamistavasta neuvotellaan 31.5.2014 mennessä; jos ei sopua, toteutetaan osuus yleiskorotuksena
toinen jakso (1.1.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä

Tekstimuutoksia:
vuosilomien siirto-oikeus kattaa sekä vuosilomalain että ves-tessin mukaiset vuosilomapäivät
tes-tarkistukset luottamusmiesten korvauksiin ja päätoimisen pääluottamusmiehen vähimmäispalkkaan
palkkahinnoittelutyöryhmä ja yleinen työaikatyöryhmä

Valtion virka- ja työehtosopimus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 12 500, yhteensä n. 86 000

Palkankorotukset:
1.8.2014: yleiskorotus vaativuuspalkkataulukkoon 20 e/kk, heijastuu prosentuaalisiin lisiin sekä yleiskorotuksin tarkistettaviksi sovittuihin tai muuten aiemmin yleiskorotettuihin euromääräisiin lisiin
1.8.2014: yleiskorotus vaativuuspalkkataulukkoon 0,3 % (0,1 %-yksikköä korotusvarasta käytetään vuosilomakarenssin poistoon ja %-vuosilomapalkkaan), heijastuu yleiskorotuksin tarkistettaviksi sovittuihin tai muuten aiemmin yleiskorotettuihin euromääräisiin lisiin
toinen jakso (1.2.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä

Tekstimuutoksia:
työurien pidentäminen -työryhmä, muutosturvatyöryhmä, työaikaselvitystyöryhmä, matkatyöryhmä ja tilastotyöryhmä
oikeus siirtää työkyvyttömyysajalle osuva vuosiloma pidettäväksi myöhemmin
virkamiehen oikeus sairausloman aikaiseen palkkaukseen päättyy, kun sairausloma on yhdenjaksoisesti kestänyt yli 12 kk

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 2 800 (yht. n. 21 500)

Palkankorotukset:
1.8.2014: vaativuusryhmien alarajapalkkojen korotus 20 e/kk, heijastuu myös prosenttipohjaisiin palkan eriin, tuntipalkkajärjestelmän hinnoitteluryhmien palkkojen korotus 12 snt/t
1.8.2015: yleiskorotus 0,4 %, heijastuu myös euromääräisiin korotuksiin
1.8.2015: henkilöstön edustajien palkkioiden korotus seuraavaan täyteen 10 euroon ja lisien korotus 0,4 %
toinen jakso (1.2.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä

Tekstimuutoksia:
vuosilomien siirto-oikeus kattaa koko loma-ajan
lomapalkan laskennan osalta siirrytään käyttämään keskimääräistä palkkausprosenttia
työryhmää selvittämään mm. palkkausjärjestelmän toteumista ja kehittämistä, työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisäämistä, leirityön vaativuutta ja työelämän laatua
kokeilu seurakuntien ylimmän johdon palkkauksesta

Neuvonta-alan runkosopimus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.1.2014–31.12.2016, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 150 (yht. n. 3 000)

Palkankorotukset:
1.5.2014: toimihenkilöiden henkilökohtaisten kiinteiden palkkojen ja taulukoiden korotus 20 e/kk (13 snt/t)
1.5.2015: toimihenkilöiden henkilökohtaisten kiinteiden palkkojen ja taulukoiden korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työryhmät matka-ajasta/työajasta, palkkausjärjestelmään liittyvistä asioista ja korvaavan työn suosituksesta

Yksityinen sosiaalipalveluala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 7 000 (yht. n. 40 000)

Palkankorotukset:
1.7.2014: henkilökohtaisten palkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk
1.7.2015: henkilökohtaisten palkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioihin maltilliset tarkistukset 1.7.2014
työryhmä selvittää ikäohjelmien käyttöä ja yksilöllisten työurasuunnitelmien tekemistä työurien pidentämiseksi
palkkausjärjestelmän kehittämistyötä jatketaan

Yksityinen terveyspalveluala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 1 500 (yht. n. 3 000)

Palkankorotukset:
1.7.2014: taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk
1.7.2015: henkilökohtaisten palkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten palkkioihin tarkistukset 1.7.2014
työryhmät: työehtosopimuksen soveltamisalan muutostarpeet, tilastosopimuksen valmistelu, tuloksellisuus ja sen vaikutus palkkaukseen, selvitys mahdollisuuksista kustannusneutraaliin siirtymiseen 5-päiväiseen vuosilomalaskentaan sekä luottamusmiessopimuksen selkeyttäminen
vuosilomalain muutoksesta ei tes-kirjauksia, vaan mennään vuosilomalain mukaan

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 450 (yht. n. 2 100)

Palkankorotukset:
1.8.2014: henkilökohtaisten palkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk
1.8.2015: henkilökohtaisten palkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 0,3 %

Tekstimuutoksia:
ratkaisun vuosilomalain muutosten johdosta
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkiota korotetaan
hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä, opetushenkilöstön palkkauksen kehittämistyöryhmä ja työaikatyöryhmä, yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoimintatyöryhmä ja tilastotyöryhmä

Yliopistot
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 1 500, yhteensä n. 35 000

Palkankorotukset:
1.8.2014: henkilökohtaisten palkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk, euromääräisten palkkojen yleiskorotus 0,4 %, väh. 20/e kk
1.8.2014: euromääräisten palkkioiden korotus 0,6 % (harjoittelukoulujen osalta harjoittelukoulujen keskimääräisen korotusvaikutuksen mukaisesti)
1.8.2015: opetus- ja tutkimushenkilöstön taulukkopalkkojen sekä henkilökohtaisten palkkojen tai sopimuspalkkojen korotus 0,4 %, harjoittelukoulujen taulukkopalkkojen korotus 0,4 % (harjoittelukoulujen taulukkojen vaativuustasoilla 9-11 sekä muun henkilöstön korotus 0,3 %), harjoittelukoulujen johtavien rehtoreiden ja rehtoreiden sekä muun henkilöstön henkilökohtaisten palkkojen tai sopimuspalkkojen korotus 0,3 %
1.8.2015: euromääräisten palkkioiden korotus 0,3 % (harjoittelukoulujen osalta harjoittelukoulujen keskimääräisen korotusvaikutuksen mukaisesti)

Tekstimuutoksia:
paikallista sopimista käsittelevä työryhmä, palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä, harjoittelukoulujen työaika- ja palkkausjärjestelmätyöryhmä, työaikatyöryhmä, yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoimintatyöryhmä ja tilastoyhteistyöryhmä 

Yksityinen opetusala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 3 500 (yht. n. 15 000)

Palkankorotukset:
1.8.2014: taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk
1.8.2015: taulukkopalkkojen korotus 0,3 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksiin euron pyöristys 1.4.2014
vuosilomat
karenssi poistuu
osa-aikaisen prosentit 9, 13 ja 16
tekstityöryhmä selkeyttämään työehtosopimuksen luettavuutta, HTP-henkilöstön palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä: opettajien työaika- ja palkkausjärjestelmätyöryhmä sekä yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoimintaryhmä

Energiateollisuuden toimihenkilöt
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.7.2016

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 1 300 (yht. n. 5 800)

Palkankorotukset:
1.2.2015: kuukausipalkkojen yleiskorotus 20 e/kk
1.2.2016: kuukausipalkkojen yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työryhmät: työehtosopimuksen palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittäminen, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen joustavilla työaikajärjestelyillä, turvallinen ja terveellinen työympäristö, paikallisen sopimusosaamisen toteutumisen edistäminen sekä ammatillinen osaaminen ja työvoiman saanti

Energia-, ICT- ja verkostoala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Ks. Sähköalojen ammattiliitto

Avaintyönantajat AVANTA
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 4 500 (yht. n. 30 000)

Palkankorotukset:
1.8.2014: yleiskorotus 20 e/kk, tuntipalkkaisten keskituntiansioiden korotus 1 %
1.8.2015: yleiskorotus 0,28 % (0,12 % käytetään vuosilomamääräysten karenssin poistoon), tuntipalkkaisten keskituntiansioiden korotus 0,3 %

Tekstimuutoksia:
palkkaus- ja työhyvinvointityöryhmät

Henkilökohtaiset avustajat
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.6.2014 – 31.1.2017, irtisanottavissa päättymään aikaisintaan 31.5.2015 (kytketty vammaislainsäädännön kokonaisuudistukseen)

Kattavuus:
n. 4 600

Palkankorotukset:
1.10.2014: yleiskorotus 12 snt/t
1.10.2015: palkkausjärjestelmän rahoittamiseen 0,4 %, maksetaan yleiskorotukseen, jos tästä ei päästä yhteisymmärrykseen

Tekstimuutoksia:
palkkausjärjestelmän uudistusta valmistellaan työryhmässä
sopimuksen soveltamisalaa laajennetaan rajoitetusti koskemaan myös muita vammaisia kuin vammaispalvelulain perusteella korvausta saavia; laajentamisen vaikutuksia seurataan työryhmässä
työryhmä selventämään tessin työaikalukua
lauantaikorvaus poistuu, mikäli samalta ajalta on oikeutettu myös sunnuntaikorvaukseen kokemuslisän kertymisen yhteys vuosiloman ansaintaan poistetaan
vuosiloman aikana sairastuminen siirtää pyynnöstä myös lakisääteisen vuosiloman ylittäviä lomapäiviä
arkipyhäluetteloon lisätään juhannusaatto
työnantajan maksettavaksi tietyt työstä johtuvat rokotukset tai lääkkeet
sairauspoissaoloista ilmoittamisen käytännöt kirjattu tessiin
kehityskeskustelut on käytävä vuosittain

Työkeskukset ja sosiaalisiksi yrityksiksi muuttuneet työkeskukset
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014 – 31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 29.2.2016

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 400 (yht. n. 1 000)

Palkankorotukset:
1.9.2014: palkankorotus 13 snt/t
1.9.2015: tuntipalkkojen korotus 0,4 %

Urheilujärjestöt
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.8.2014: taulukkopalkkojen ja henkilökohtaisten palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.8.2015: taulukkopalkkojen ja henkilökohtaisten palkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
palkkausjärjestelmän kehittämistyö jatkuu
palkallinen isyysvapaa 6 pv
korvaavasta työstä suositukset kevään 2014 aikana
henkilöstön edustajien palkkioiden korotus 5 e/kk 1.8.2015

Rautatieala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 28.2.2016

Kattavuus:
n. 5 300

Palkankorotukset:
1.9.2014: yleiskorotus 20 e/kk, vaikutus prosentuaalisiin lisiin huomioidaan 15.9.2014
1.9.2015: yleiskorotus ja euromääräisten lisien korotus 0,4 %, vaikutus prosentuaalisiin lisiin huomioidaan 15.9.2015

Tekstimuutoksia:
vuosilomalain 25 §:n muutoksista sovitaan huhtikuun loppuun 2014 mennessä

PALTA:n yleinen työehtosopimus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)
(Destia Oy:n työntekijät ja toimihenkilöt, Cleanosol Oy, Finavia Oy:n työntekijät ja toimihenkilöt, Labtium Oy, Metsähallitus, Luotsaustoimiala, Arctia Shipping Oy, Meritaito Oy:n työntekijät ja toimihenkilöt, Suomen Lauttaliikenne Oy, Senaattikiinteistöt, Haus Oy, TAY-palvelut Oy, Raskone Oy:n työntekijät sekä Raskone Oy:n ja Easy Km Oy:n toimihenkilöt)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.1.2016

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 4 000 (yht. n. 9 000)

Palkankorotukset:
1.8.2014: yleiskorotus sekä taulukkopalkkojen ja euromääräisten lisien korotus 20 e/kk
1.8.2015: yleiskorotus sekä taulukkopalkkojen ja euromääräisten lisien korotus 0,4 %

Tekstimuutokset:
työaikapankkia koskeva pykälä ja siihen liittyvä työaikapankkisuositus
matkakustannusten korvauksia tarkistetaan
vuosilomalakia pidempiä lomia koskeva lomapalkkaprosentti sovitaan vuoden 2013 loppuun mennessä
korvaavaa työtä koskevat sopimusmääräykset ja suositus valmistellaan vuoden 2013 loppuun mennessä
työryhmät: matkustamistyöryhmä, testaus- ja laboratorioalan työryhmä, TAY-Palvelut Oy:n työsopimusta tarkasteleva työryhmä ja työkaarimallityöryhmä

Infra-alan toimihenkilöt
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 700

Sopimuskausi, palkankorotukset ja tekstimuutokset:
Ks. PALTA:n yleinen työehtosopimus

Infra-alan työntekijät
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 600

Sopimuskausi, palkankorotukset ja tekstimuutokset:
Ks. PALTA:n yleinen työehtosopimus

Testaus- ja laboratorioala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 800

Sopimuskausi, palkankorotukset ja tekstimuutokset:
Ks. PALTA:n yleinen työehtosopimus

Korjaamoala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 1 350

Sopimuskausi, palkankorotukset ja tekstimuutokset:
Ks. PALTA:n yleinen työehtosopimus

Työterveyslaitos
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 80 (yht. n. 800)

Seure Oy
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 200 (yht. n. 7 500)

Finnvera Oyj
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 100 (yht. n. 400)

Liikenneturva
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 50

Suomen Lions-liitto ja Suomen Unicef-yhdistys
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 180

Suomi-Venäjä-seura
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
26

Svenska Finlands Folkting
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
12

Työväenperinnelaitokset
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
30

Syksyllä 2012 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Kansanedustajien avustajat

Sopimuskausi:
1.1.2013-31.3.2014

Kattavuus:
n. 180

Palkankorotukset:
1.4.2013: palkankorotus 1,9 %

Tekstiasioita:
kokonaan uusi työehtosopimus
neuvottelutulos myös pääsopimuksesta ja luottamusmiessopimuksesta
työryhmä palkkauksesta

Syksyllä 2011 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Eläketurvakeskus
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2012-31.1.2014

Kattavuus:
n. 390

Palkankorotukset:
2012: korotukset 1,2 % + 1,2 %
2013: korotukset 0,8 % + 0,8 %, lisien osuus 0,3 %
kertaerä 150 e

Tekstimuutoksia:
lisiin erilliset korotukset
palkallinen isyysloma 6 pv

Rengonharjusäätiö
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2012–31.3.2014

Kattavuus:
22

Certia Oyj
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2012–31.3.2014

Kattavuus:
n. 150

Palkankorotukset:
1.3.2012: yleiskorotus 1,6 % + yrityskohtainen erä 0,8 %; yrityskohtaisesta erästä neuvotellaan pääluottamusmiesten kanssa, jos erästä ei sopua, se maksetaan yleiskorotuksena
1.3.2012: kertaerä 150 e
1.4.2013: yleiskorotus 1,3 % + yrityskohtainen erä 0,6 %; jos erästä ei yrityksessä sopua, se maksetaan yleiskorotuksena

Tekstimuutoksia:
luottamusmiespalkkioita korotetaan v. 2013 alusta lukien
useita työryhmiä, muun muassa työmatkoihin liittyvistä kysymyksistä
osapuolten välinen yleissopimus uudistettu
ohjeistukset etätyöstä ja työaikapankkisopimus hyväksytty

Keväällä 2011 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Keva (ent. Kuntien eläkevakuutus)

Sopimuskausi:
1.2.2010–31.12.2011

Kattavuus:
n. 370

Palkankorotukset:
1.2.2010: yleiskorotus 0,7 %
1.6.2010: henkilökohtaisiin palkantarkistuksiin 0,3 %
1.9.2010: järjestelyerä 0,7 %, jonka käytöstä neuvotellaan 31.5.2010 mennessä; jos ei sopua, jaetaan kaikkien työntekijöiden palkkojen tarkistukseen
1.5.2011: yleiskorotus 2 %
toukokuu 2011: kertakorvaus 100 e kun tietyt ehdot täyttyvät, osa-aikaisille kertakorvaus maksetaan suhteessa työaikaan

Kaupanalan esimiesliitto KEY

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

S-ryhmän esimiehet
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 28.2.2016

Kattavuus:
yhteensä n. 2 000

Palkankorotukset:
1.9.2014: palkankorotus 20 e/kk
1.9.2015: palkankorotus 0,4 %

Tekstimuutokset:
työehtosopimuksen selkeytys- ja kehittämistyöryhmä, ABC-työryhmä
liittojen välillä todetut palkkahallinnolliset esimerkit jatkossa voimassa vakiintuneena käytäntönä

Metallityöväen Liitto

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Teknologiateollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2013–31.10.2016, irtisanottavissa päättymään 28.2.2016

Kattavuus:
n. 120 000

Palkankorotukset:
neuvotellaan paikallisesti 30.11.2013 mennessä; mikäli ei ratkaisua, palkkoja korotetaan yleiskorotuksella seuraavasti:
1.3.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
1.3.2014: erillisien lisien korotus 1,1 %
1.3.2015: yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiehen ja -valtuutetun ansiomenetyskorvauksien korotus 1.3.2014 5 %
paikallisesti voidaan sopia, että enint. 3 vrk:n sairauspoissaolosta riittää työntekijän oma ilmoitus
työnantaja ja 58 v. täyttänyt työntekijä voivat vuosittain kirjallisesti sopia, että ansaittu palvelusvuosilisä tai sen osa vaihdetaan vastaavaan vapaaseen
työnantaja ja 58 v. täyttänyt työntekijä käyvät keskustelun niistä mahd. toimenpiteistä, jotka tukevat ikääntyneen työntekijän työssä jatkamista
isyysvapaan palkka 6 pv maksetaan muiltakin kuin ensimmäisen isyysvapaajakson osalta
työvoiman vähentämisjärjestykseen muutoksia
vuokratyötä koskevat määräykset uudistettu
keskituntiansion korvaavan keskipalkan käyttöönotto selvitetään
tessistä valmistetaan toimiva moderni verkkoversio
työryhmät: koulutus, henkilöedustuksen toimivuus, työpaikkakohtaiset kokeilut, työehtojen määräytymisen järjestelmä, työehtosopimuksen edustavuus, palkkamääräyksien kehittäminen ja työaikakysymykset

Malmikaivokset
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2013–31.10.2016, irtisanottavissa päättymään 28.2.2016

Kattavuus:
n. 1 000

Palkankorotukset:
palkankorotukset noudattelevat teknologiateollisuuden sopimusta kaivoslisää lukuun ottamatta

Tekstimuutoksia:
tekstimuutokset noudattelevat teknologiateollisuuden sopimusta
työryhmä alan sopimuksen kehittämiseksi

Auto- ja konekorjaamoala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2013 – 31.10.2016, irtisanottavissa päättymään 28.2.2016

Kattavuus:
n. 13 000

Palkankorotukset:
1.3.2014: henkilökohtaisten kuukausipalkkojen, aikapalkkojen, suorituspalkkojen ja vähimmäispalkkojen yleiskorotus 20 e/kk, provisiopalkkaisten auto- ja konemyyjien yleiskorotus lisätään kiinteään palkanosaan
1.3.2014: erillisien lisien korotus 1,1 %
1.3.2015 henkilökohtaisten kuukausipalkkojen, aikapalkkojen, suorituspalkkojen ja provisiopalkkaisten auto- ja konemyyjien yleiskorotus 0,4 %
1.11.2015: vähimmäispalkkojen yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiehen ja -valtuutetun korvauksien korotus 1.3.2014 5 %
työryhmät: palkkarakenne 2000, palkkausjärjestelmien uudistaminen, työaikapankki, kuukausipalkan käyttö korjaamotyössä ja koulutus

Mekaanisen metsäteollisuuden huolto-osastot
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–30.11.2016, irtisanottavissa päättymään 30.11.2015

Kattavuus:
n. 400

Palkankorotukset:
neuvotellaan paikallisesti 15.5.2014 ja 15.5.2015 mennessä; mikäli ei ratkaisua, palkkoja korotetaan yleiskorotuksella seuraavasti:
1.6.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
1.6.2015: yleiskorotus 0,4 %

Tekninen huolto ja kunnossapito
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2013–31.10.2016, irtisanottavissa päättymään 31.10.2015

Kattavuus:
n. 800

Palkankorotukset:
1.3.2014: yleiskorotus 12 snt/t
​1.3.2015: yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työryhmät jatkuvan yhteistoimintamenettelyn käyttöönotosta, palkkausjärjestelmästä, työajasta sekä työhyvinvoinnin edistämisestä ja työurien jatkamisesta

Puolustusministeriön työpaikat
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2013–31.10.2016, irtisanottavissa päättymään 31.10.2015

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
palkankorotukset noudattelevat teknologiateollisuuden sopimusta

Jalometalliteollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2013–31.10.2016, irtisanottavissa päättymään 31.10.2015

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
neuvotellaan paikallisesti 15.2.2014 ja 15.2.2015 mennessä; mikäli ei ratkaisua, palkkoja korotetaan yleiskorotuksella seuraavasti:
1.3.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
1.3.2015: yleiskorotus 0,4 %

Pelti- ja teollisuuseristysala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2013–31.10.2016

Kattavuus:
n. 2 350

Palkankorotukset:
neuvotellaan paikallisesti 30.11.2013 ja 31.10.2014 mennessä; mikäli ei ratkaisua, palkkoja korotetaan yleiskorotuksella seuraavasti:
1.3.2014: yleiskorotus 12 snt/t
1.3.2015: yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työehtosopimuksen kehittämistyöryhmä ja työaikatyöryhmä

Tietoliikenneala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 1 800

Sopimuskausi, palkankorotukset ja tekstimuutokset:
ks. Sähköalojen ammattiliitto: Energia-, ICT- ja verkostoala

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Kiinteistöpalveluala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.12.2013–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 30.11.2015

Kattavuus:
n. 50 000

Palkankorotukset:
1.4.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk; vähimmäistaulukkopalkkojen korotus 12 snt/t + 2 %/t; iltalisän korotus 0,01 e/t; yölisän korotus 0.02 e/t
1.4.2014: talonmiehen työtä ja siivousta koskevan liitteen piirissä olevien työntekijöiden yleiskorotus 20 e/kk
1.4.2015: yleiskorotus 0,4 %; vähimmäistaulukkopalkkojen korotus 0,4 %/t + 2,5 %/t
1.4.2015: talonmiehen työtä ja siivousta koskevan liitteen piirissä olevien työntekijöiden yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksien korotukset 1.4.2014 5 e/kk
työryhmät työajasta, paikallisesta sopimisesta, työhyvinvoinnista, työperäisestä maahanmuutosta, palkkausjärjestelmästä ja soveltamisalaa koskevista erimielisyyksistä

Keväällä 2012 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Alko Oy:n myymälätyöntekijät
(raamisopimuksen mukainen, mutta sovittu vasta raamisopimuksen allekirjoituksen jälkeen)

Sopimuskausi:
1.4.2012–30.4.2014

Kattavuus:
n. 1 500

Palkankorotukset:
1.4.2012: henkilökohtaisten ja taulukkopalkkojen korotus 2,4 %
14.5.2012: kertaerä 150 e, mikäli työsuhde alkanut viim. 15.2.2012 ja ollut yhdenjaksoisesti voimassa palkanmaksupäivään 14.5.2012 saakka; jos työntekijä 14.5.2012 palkattomalla vapaalla, ei kertaerää makseta
1.10.2012: taulukkopalkkojen korotus 5 e/kk
1.5.2013: henkilökohtaisten ja taulukkopalkkojen korotus 1,9 %
1.5.2013: taulukkopalkkojen korotus 5 e/kk

Raha-automaattiyhdistys
(raamisopimuksen mukainen, mutta sovittu vasta raamisopimuksen allekirjoituksen jälkeen)

Sopimuskausi:
1.3.2012–31.3.2014

Kattavuus:
n. 1 500

Palkankorotukset:
1.3.2012: paikallisesti palkkausjärjestelmittäin sovittava korotus 2,4 %; jos ei sopua, yleiskorotus 1,8 % ja järjestelyerä 0,6 % (työnantaja ja pääluottamusmies sopivat)
1.3.2012: ilta- ja yölisien korotus 2,4 %
1.3.2012: kertaerä 150 e, mikäli työsuhde alkanut viim. 1.12.2011; jos työntekijä palkattomalla vapaalla, maksetaan työhön paluuta seuraavan palkanmaksun yhteydessä edellyttäen, että työhön paluu tapahtuu sopimuskauden aikana
1.4.2013: paikallisesti palkkausjärjestelmittäin sovittava korotus 1,9 %; jos ei sopua, yleiskorotus 1,4 % ja järjestelyerä 0,5 % (työnantaja ja pääluottamusmies sopivat)
1.4.2013: ilta- ja yölisien korotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
jos työntekijälle ei makseta sairauspäivärahaa työnantajasta johtuvasta syystä, on työntekijällä oikeus saada palkkaa siltä ajalta, jolta etuus olisi pitänyt maksaa

Urkurakentamo Martti Porthan Oy

Sopimuskausi:
1.4.2012–30.4.2014

Kattavuus:
7

Palkankorotukset:
1.4.2012: henkilökohtaisten tuntipalkkojen korotus 2,4 %
1.9.2012: kertaerä 150 e
1.5.2013: henkilökohtaisten tuntipalkkojen korotus 1,9 %

Syksyllä 2011 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Hiusala

Sopimuskausi:
1.11.2011-31.10.2013

Kattavuus:
n. 4 500

Palkankorotukset:
1.5.2012: yleiskorotus 2,9 % (henkilökohtaiset palkat, taulukkopalkat, provisiopalkkauksen vähimmäisansiot ja takuupalkat)
1.5.2012: työaikalisien korotus 5,1 % ja erikseen sovitun pyöristystavan mukaisesti
1.1.2013: yleiskorotus 2,2 %

Tekstimuutoksia:
ks. PAMin uutinen 9.12.2011

Apteekit
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2012–31.5.2014

Kattavuus:
n. 3 000

Palkankorotukset:
1.5.2012: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 1,6 % + apteekkikohtainen erä 0,8 %
1.5.2012: työaikalisien korotus 2,4 %
1.5.2012: kertaerä 150 e, mikäli työnantajalla on työntekijälle palkanmaksuvelvollisuus toukokuulta 2012
1.6.2013: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja työaikalisien korotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmieskorvaus nousee noin 5 % 1.5.2012
perehdyttäjän oltava ennalta määrätty; varattava riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen
työelämän kehittäminen

Avecra Oy:n junapalveluhenkilökunta
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2012–30.04.2014

Kattavuus:
n. 250

Palkankorotukset:
1.4.2012: kertaerä 150 e
1.5.2012: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja lisien korotus 2,4 %
1.6.2013: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja lisien korotus 1,7 %

Tekstimuutoksia:
hallinnon jäsenten osallistumisoikeus hallinnon kokouksiin
luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 5 % 1.6.2012
matkarahaa korotetaan palkankorotusten yhteydessä verohallituksen kokopäivärahan korotusprosenttia vastaavasti

Kaupan alat
(raamisopimuksen mukainen)

Kauppa
Rautakirja Oyj:n kioskimyyjät ja kioskinhoitajat
Hankkija-Maatalous Oy:n myyntihenkilöstö
Kaupan ATK-toimihenkilöt
S-ryhmän kaupan esimiehet ja huoltamonhoitajat
Suomen Lähikauppa Oy:n myymälä- ja osastopäälliköt
Vähittäiskaupan esimiehet
Varasto- ja kuljetusesimiehet
Sopimuskausi:
1.4.2012–30.4.2014

Kattavuus:
yhteensä n. 200 000

Palkankorotukset:
1.4.2012: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 2,4 %
1.4.2012: lisien korotus PKL II -tasolta PKL I -tasolle
1.4.2012: myyjien ja varastotyöntekijöiden henk.koht. sekä taulukoiden B1, B2, ja C1 korotus 2 e; muiden kuin myyjien ja varastotyöntekijöiden lisien korotus 2,4 %
1.4.2012: kertaerä 150 e
1.6.2013: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 1,9 %
1.6.2013: kaikkien ammattiryhmien 1. vuosiportaan korotus 6 e ja 3. vuosiportaan korotus 12 e
1.6.2013: muiden kuin myyjien ja varastotyöntekijöiden lisien korotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
poistetaan II-kalleusluokan taulukot 1.6.2013
luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 5 e 1.6.2013
perehdyttäjä; määrätty ja koulutettu, riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen
syrjivien määräysten poistaminen
eduskunnan edellyttämä ministeriön selonteko vähittäiskauppojen aukioloaikojen vaikutuksista, jonka perusteella tes-osapuolet neuvottelevat erityisesti poikkeusluvan vaikutuksista työntekijöiden työehtoihin

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - työntekijät
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2012–30.4.2014

Kattavuus:
n. 62 000

Palkankorotukset:
1.4.2012: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja työaikalisien korotus 2,4 %
1.4.2012: kertaerä 150 e
1.6.2013: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja työaikalisien korotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
poistetaan II-kalleusluokan taulukot 1.6.2013
luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 5 % 1.6.2013
päivittäistavaramyymälälisä muutetaan kaupan työehtosopimuksen mukaiseksi
hallinnon jäsenten osallistumisoikeus hallinnon kokouksiin

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - esimiehet
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2012–30.4.2014

Kattavuus:
n. 8 000

Palkankorotukset:
1.4.2012: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja työaikalisien korotus 2,4 %
1.4.2012: kertaerä 150 e
1.6.2013: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja työaikalisien korotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
poistetaan II-kalleusluokan taulukot 1.6.2013
luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 5 % 1.6.2013
päivittäistavaramyymälälisä muutetaan kaupan työehtosopimuksen mukaiseksi
hallinnon jäsenten osallistumisoikeus hallinnon kokouksiin

Makuuni Oy
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2011–31.10.2013

Kattavuus:
n. 450

Palkankorotukset:
1.10.2011: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja työaikalisien korotus 2,4 %
1.2.2012: kertaerä 150 e
1.11.2012: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja työaikalisien korotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
selkeytys sairausajan palkkaa koskeviin määräyksiin
kaupan tessin mukainen väkivaltapöytäkirja

Ohjelmapalveluala
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2011–31.10.2013

Kattavuus:
n. 600

Palkankorotukset:
1.11.2011: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja olosuhdelisien korotus 2,4 %
1.1.2012: kertaerä 150 e
1.1.2013: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja olosuhdelisien korotus 1,8 %

Tekstimuutoksia:
luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 1.1.2013 5 %:lla
poistetaan II-kalleusluokan taulukot 1.1.2013
hallinnon jäsenten osallistumisoikeus hallinnon kokouksiin

Puhelinpalvelut ja yhteyskeskukset
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2012–31.5.2014

Kattavuus:
n. 8 000

Palkankorotukset:
1.5.2012: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja euromääräisten lisien korotus 2,4 %, kuitenkin väh. palkkataulukon mukaista tuntipalkkaa
1.5.2012: kertaerä 150 e
1.6.2013: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja euromääräisten lisien korotus 1,9 %, kuitenkin väh. palkkataulukon mukaista tuntipalkkaa

Tekstimuutoksia:
työnantaja ja työntekijä voivat sopia lomarahan maksamisajankohdasta ja vaihtamisesta vapaaksi
vapaaseen noudatetaan vuosilomalain määräyksiä
selkeytettiin KTA:n laskentaa
perehdyttäjälle varattava riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen
suositellaan, että määräaikaisen sopimuksen päättymisestä ilmoitetaan 14 päivää ennen sovittua arvioitua päättymispäivää
luottamusmies edustaa kaikkia ulkopuolisia työntekijöitä, joihin noudatetaan tätä työehtosopimusta; nämä työntekijät lasketaan myös luottamusmieskorvaukseen mukaan

Suomen kansallisoopperan päivätekniikka, tekniset pienryhmät ja tekniset esimiehet ja mestarit
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2012–31.3.2014

Kattavuus:
128

Palkankorotukset:
1.3.2012: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja palkanlisien korotus 1,9 % + paikallinen erä 0,5 %; jos 28.12.2012 mennessä ei sovita erän käytöstä, maksetaan kaikille
1.3.2012: kertaerä 150 e, mikäli työnantajalla on työntekijälle palkanmaksuvelvollisuus maaliskuulta 2012
1.6.2013: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja palkanlisien korotus 1,4 % + paikallinen erä 0,5 %; jos 31.3.2013 mennessä ei sovita erän käytöstä, maksetaan kaikille

Tekstimuutoksia:
luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 5 % 1.3.2012
alle kuukauden työsuhteista sairausloman karenssiajan poisto

Vartiointiala
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2012–31.5.2014

Kattavuus:
n. 8000

Palkankorotukset:
1.4.2012: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 2,4 %
1.4.2012: yötyölisän korotus 10 %
1.4.2012: kertaerä 150 e
1.5.2013: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 1,9 %

Tekstiasioita:
hallinnon jäsenten osallistumisoikeus hallinnon kokouksiin

VVO
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2011–31.10.2013

Kattavuus:
n. 400

Palkankorotukset:
1.10.2011: palkankorotus 2,0 %, väh. 65 e/kk + järjestelyvara 0,40 %, joka käytetään palkkausjärjestelmän kuoppakorotuksiin
1.10.2011: taulukkopalkkojen korotus 2,4 %, väh. 65 e/kk
1.1.2012: kertaerä 150 e
1.1.2013: palkankorotus 1,7 %, väh. 55 e/kk + järjestelyvara 0,20 %, joka käytetään palkkausjärjestelmän kuoppakorotuksiin
1.1.2013: taulukkopalkkojen korotus 1,9 %, väh. 55 e/kk

Tekstimuutoksia:
3 päivän koulutus voimaan 1.1.2012, muuten viittaus keskitetyn kirjaukseen (yli 55-vuotiaiden kirjaukset vasta silloin)
osa-aikaisen vähimmäistyöaika väh. 18 t/vko
perhevapaalta tai opintovapaalta suoraan äitiysvapaalle jäävälle oikeus äitiysvapaan palkkaan

Hiihtokeskusala
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2011–31.10.2013

Kattavuus:
n. 700

Palkankorotukset:
1.11.2011: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja olosuhdelisien korotus 2,4 %
1.1.2012: kertaerä 150 e
1.1.2013: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja olosuhdelisien korotus 1,7 %

Tekstimuutoksia:
luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 1.1.2013 5 %:lla
poistetaan II-kalleusluokan taulukot
hallinnon jäsenten osallistumisoikeus hallinnon kokouksiin

Huvi-, teema- ja elämyspuistot
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2012–31.3.2014

Kattavuus:
n. 800

Palkankorotukset:
1.4.2012: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja olosuhdelisien korotus 2,4 %
1.4.2012: kertaerä 150 e
1.5.2013: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja olosuhdelisien korotus 1,7 %

Tekstimuutoksia:
luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 1.4.2012 5 %:lla
hallinnon jäsenten osallistumisoikeus hallinnon kokouksiin

Erityisteollisuus
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2012–30.4.2014

Kattavuus:
n. 350

Palkankorotukset:
1.4.2012: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja euromääräisten lisien korotus 2,4 %; vastaava palkankorotus voidaan toteuttaa paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa sopien 1,9 % suuruisella yleiskorotuksella 1.4.2012 sekä 29.2.2012 mennessä neuvoteltavalla 0,5 %:n suuruisella paikallisella erällä
1.4.2012: kertaerä 150 e
1.5.2013 taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja euromääräisten lisien korotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
hallinnon jäsenten osallistumisoikeus hallinnon kokouksiin
perehdyttäjän oltava ennalta määrätty ja riittävästi tehtävään perehdytetty; varattava riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen
mukana uuden, yhteisen runkosopimuksen laadinnassa; tavoiteaikataulu 30.9.2012 mennessä

Kopio- ja tulostusala
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2012–30.4.2014

Kattavuus:
n. 600

Palkankorotukset:
1.4.2012: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja euromääräisten lisien korotus 2,4 %
1.4.2012: kertaerä 150 e
1.5.2013: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja euromääräisten lisien korotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
hallinnon jäsenten osallistumisoikeus hallinnon kokouksiin
perehdyttäjän oltava ennalta määrätty ja riittävästi tehtävään perehdytetty; varattava riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen
mukana uuden, yhteisen runkosopimuksen laadinnassa; tavoiteaikataulu 30.9.2012 mennessä

Kotitalouskone-, kodintekniikka- ja palveluautomaattihuolto
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2012–30.4.2014

Kattavuus:
n. 500

Palkankorotukset:
1.3.2012: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja euromääräisten lisien korotus 2,4 %
1.3.2012: kertaerä 150 e
1.4.2013: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja euromääräisten lisien korotus 2,1 %

Tekstimuutoksia:
hallinnon jäsenten osallistumisoikeus hallinnon kokouksiin
perehdyttäjän oltava ennalta määrätty ja riittävästi tehtävään perehdytetty; varattava riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen
mukana uuden, yhteisen runkosopimuksen laadinnassa; tavoiteaikataulu 30.9.2012 mennessä

Elokuvateatterit
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2012–30.4.2014

Kattavuus:
n. 500

Palkankorotukset:
1.4.2012: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja euromääräisten lisien korotus 2,4 %
1.4.2012: kertaerä 150 e
1.5.2013: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja euromääräisten lisien korotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
hallinnon jäsenten osallistumisoikeus hallinnon kokouksiin
perehdyttäjän oltava ennalta määrätty ja riittävästi tehtävään perehdytetty; varattava riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen
mukana uuden, yhteisen runkosopimuksen laadinnassa; tavoiteaikataulu 30.9.2012 mennessä

Bingoala
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.12.2011–28.2.2014

Kattavuus:
n. 400

Palkankorotukset:
1.12.2011: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja euromääräisten lisien korotus 2,4 %
1.1.2012: kertaerä 150 e
1.1.2013: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja euromääräisten lisien korotus 2,2 %

Tekstimuutoksia:
hallinnon jäsenten osallistumisoikeus hallinnon kokouksiin
perehdyttäjän oltava ennalta määrätty ja riittävästi tehtävään perehdytetty; varattava riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen
mukana uuden, yhteisen runkosopimuksen laadinnassa; tavoiteaikataulu 30.9.2012 mennessä

Kuvanvalmistamot
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2012–30.4.2014

Kattavuus:
n. 500

Palkankorotukset:
1.4.2012: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja euromääräisten lisien korotus 2,4 %
1.4.2012: kertaerä 150 e
1.5.2013: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja euromääräisten lisien korotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
hallinnon jäsenten osallistumisoikeus hallinnon kokouksiin
perehdyttäjän oltava ennalta määrätty ja riittävästi tehtävään perehdytetty; varattava riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen
mukana uuden, yhteisen runkosopimuksen laadinnassa; tavoiteaikataulu 30.9.2012 mennessä

Golf-ala
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2011–30.11.2013

Kattavuus:
n. 1 000

Palkankorotukset:
1.11.2011: taulukko- ja henk.koht. palkkojen korotus 2,4 %
1.1.2012: kertaerä 150 e kokokoaikaisille; osa-aikaisille työajan suhteessa; 75 e vakituisille kausityöntekijöille, joiden työsuhteet 3 edellisen kauden aikana ovat kestäneet yht.15 kk
1.12.2012: taulukko- ja henk.koht. palkkojen korotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
selkeytettiin sairausajan palkkamääräyksiä

Yhtyneet-sopimus (Yleisradio ja MTV)
(raamisopimuksen mukainen)
ks. Teatteri- ja Mediatyöntekijät TeMe

Keväällä 2011 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Suomen Kansallisteatterin tekninen henkilökunta
(yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijät TeMen kanssa)

Sopimuskausi:
1.3.2011–31.12.2013

Kattavuus:
PAMilaisia n.115 (yht. n. 215)

Palkankorotukset:
1.2.2011: 1,3 %
1.5.2011: 0,5 % järjestelyvaraerä + 0,2 % tasa-arvoerä
1.3.2012: talukkopalkkoihin vaikuttava yleiskorotus 2,4 %
1.5.2012: 0,8 % järjestelyvaraerä
1.4.2013: talukkopalkkoihin vaikuttava yleiskorotus 1,9 %
1.5.2013: 1,0 % järjestelyvaraerä

Tekstimuutoksia:
lomarahan maksaminen yhdellä kertaa elokuun ensimmäisellä viikolla
parannuksia työntekijöiden kuntoutukseen ja luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen oikeuksiin, esim. työsuojeluvaltuutetut saavat ensimmäistä kertaa korvauksen työstään luottamusmiesten tapaan

Keväällä 2010 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy

Sopimuskausi:
1.2.2010–31.3.2011

Kattavuus:
11

Palkankorotukset:
1.2.2010: 1 %

Tekstimuutoksia:
palkkausjärjestelmän uudistaminen
tilapäinen hoitovapaa 4 palkalliseen päivään

Muita valmiita neuvottelutuloksia

Pelika net Oy (50, 30.9.2010)

Aikaisemmin sovitut työehtosopimukset:

Taidekeskus Retretti Oy

Sopimuskausi:
1.10.2007–31.3.2008, neuvottelut käynnissä

Palkankorotukset:
1.10.2007: 3,5 %

Tekstimuutoksia:
sopimuskauden aikana arvioidaan ja neuvotellaan mahdollisen vuosityöaikajärjestelmän käyttöönotosta

Loomis Suomi Oy

Sopimuskausi:
1.12.2008–31.3.2010

Palkankorotukset:
taulukkopalkat nousevat yht. 4,9-19,7 %

Paperiliitto

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Paperiteollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–30.9.2016, irtisanottavissa päättymään 29.2.2016

Kattavuus:
n. 12 500

Palkankorotukset:
8.9.2014: yleiskorotus 11 snt/t
7.9.2015: yleiskorotus 7 snt/t

Tekstimuutoksia:
muutosturva jatkuu 30.9.2016 saakka
58 vuotta täyttäneet voivat työterveyshuollon suosituksesta vaihtaa palveluvuosikorvauksen osittain vapaaksi
koulutuksia koskeva yhteinen kannanotto
yhteinen näkemys paikallisen sopimisen edistämisestä
työnantaja voi määrätä aloitettavaksi lyhytvuorokokeilun 1 vuoden mittaisena; kokeilun jälkeen jatkosta on sovittava paikallisesti
tes-seisokkikäynnin ilmoitusaika muuttuu 1 kuukaudesta 2 viikkoon
lomallelähtöraha maksetaan kaikille toukokuun toisena palkanmaksupäivänä

Pahvin- ja paperinjalostajat
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.12.2015

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 12 snt/t
1.7.2015: yleiskorotus 0,4 %

Huhtamäki Consumer Goods Oyj
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
1. vuosi: yleiskorotus 12 snt/t
2. vuosi: yleiskorotus 0,4 %

Paccor Finland
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
1. vuosi: yleiskorotus 12 snt/t
2. vuosi: yleiskorotus 0,4 %

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

Keväällä 2012 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Kollektivavtal gällande Posten Åland och dess arbetstagare

Sopimuskausi:
1.4.2012–31.12.2013

Syksyllä 2011 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Viestinvälitys- ja logistiikka-ala
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2011–31.10.2013

Kattavuus:
n. 20 100

Palkankorotukset:
1.10.2011: yleiskorotus 1,6 %
1.10.2011: euromääräisten lisien korotus 2,5 %
1.10.2011: yrityskohtainen erä 0,9 % (palkkaliitteet N ja C)
1.1.2012: yrityskohtainen erä 0,9 % (muut palkkaliitteet)
1.4.2012: kertakorvaus 150 e, mikäli yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.2.2012 ja on voimassa maksupäivänä; osa-aikaeläkettä tai osa-aikalisää nauttivalla työntekijällä on oikeus vaihtaa kertakorvaus vastaavaksi joustovapaaksi
16.10.2012: yleiskorotus 37 e/kk, väh. 1,8 % (poikkeukset: palkkaliitteen N ja C mukaiset työntekijät Itellassa 1,9 %, palkkaliitteen Y mukaiset työntekijät 1,9 %, sanomalehdenjakajat 19 snt/t)
16.10.2012: erillisten euromääräisten lisien ja korvauksien korotus 1,9 %, jos lisät eivät korotu automaattisesti taulukkokorotuksen yhteydessä
16.10.2012: yrityskohtainen erä 0,25 %

Tekstimuutoksia:
palkkarakenteeseen muutoksia 16.10.2012
luottamusmies- ja työsuojelusopimuksen mukaisia palkkioita korotetaan 1,9 % 16.10.2012
työryhmä uudistamaan varhaisjakelun, jakelun ja käsittelyn palkkamallit

Tavarankuljetusala (DHL Freight Oy)
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012–31.1.2014

Kattavuus:
n. 100

Rahankäsittelypalveluala
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.12.2011–31.1.2014

Kattavuus:
n. 600

Palkankorotukset:
1.1.2012: yleiskorotus 32 e/kk, väh. 1,5 % + yrityskohtainen erä 0,8 % (palkkaliite 1) tai yleiskorotus 2,4 % (palkkaliite 2)
1.1.2012: euromääräisten lisien ja kurssipäivärahan korotus 2,4 % (palkkaliite 1)
1.1.2012: palkankorotusajankohdan lykkäämisestä johtuva kertaerä 2,4 % työntekijälle joulukuussa 2011 maksetusta palkasta
31.1.2012: kertaerä 150 e, jos työsuhde on jatkunut keskeytymättä väh. 3 kk ennen maksuajankohtaa
1.1.2013: yleiskorotus 28 e/kk, väh. 1,3 % + yrityskohtainen erä 0,7 % (palkkaliite 1) tai yleiskorotus 2,1 % (palkkaliite 2)
1.1.2013: euromääräisten lisien ja kurssipäivärahan korotus 2,1 % (palkkaliite 1)

Tekstimuutoksia:
työryhmä palkkaliitettä 1 koskevan henkilökohtaisen palkanosan järjestelmän käyttöönotosta 1.1.2013 lukien

Informaatiologistiikka-ala
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2011–31.10.2013

Kattavuus:
n. 1 100

Puu- ja erityisalojen liitto

Keväällä 2012 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Turveteollisuus
(raamisopimuksen mukainen 1.2.2013 alkaen)

Sopimuskausi:
23.6.2011–31.3.2015

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
2011-2012: kustannusvaikutus 2,7 %
1.2.2013: yleiskorotus 1,6 % + paikallinen erä 0,8 %; jos erästä ei sopua 15.1.2013 mennessä, maksetaan se yleiskorotuksena 1.4.2013
1.2.2013: vuoro- ym. lisien korotus
1.2.2013: kertaerä 150 e, mikäli työntekijän työsuhde on siihen mennessä jatkunut väh. 3 kk ja työnantajalla on työntekijälle 1.2.2013 palkanmaksuvelvollisuus; mikäli palkanmaksuvelvollisuutta ei ole, mutta työntekijä palaa töihin viimeistään 31.3.2015, kertaerä maksetaan työhön paluun jälkeen seuraavana palkkapäivänä
1.3.2014: yleiskorotus 1,4 % + paikallinen erä 0,7 %; jos erästä ei sopua 15.2.2014 mennessä, maksetaan se yleiskorotuksena 1.5.2014
1.3.2014: vuoro- ym. lisien korotus

Syksyllä 2011 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Puusepänteollisuus
(raamisopimuksen mukainen 1.2.2013 alkaen)

Sopimuskausi:
19.2.2010–31.1.2013 ja 1.2.2013–31.3.2015

Kattavuus:
n. 12 000

Palkankorotukset:
1.2.2011: yleiskorotus 1,1 %, paikallinen erä 0,4, %, vuorolisiä korotetaan 2,9 %
1.2.2012: yleiskorotus 1,0 %, paikallinen erä 0,4, %
1.2.2013: yleiskorotus 1,6 % + paikallinen erä 0,8 %; jos erästä ei sopua 15.1.2013 mennessä, maksetaan se yleiskorotuksena 1.4.2013
1.2.2013: vuoro- ym. lisien korotus
1.2.2013: kertaerä 150 e, mikäli työnantajalla on työntekijälle palkanmaksuvelvollisuus helmikuulta 2013; mikäli palkanmaksuvelvollisuutta ei ole, mutta työntekijä palaa töihin viimeistään 31.3.2015, kertaerä maksetaan työhön paluun jälkeen seuraavana palkkapäivänä
1.3.2014: yleiskorotus 1,4 % + paikallinen erä 0,7 %; jos erästä ei sopua 15.2.2014 mennessä, maksetaan se yleiskorotuksena 1.5.2014
1.3.2014: vuoro- ym. lisien korotus

Tekstimuutoksia (19.2.2010–31.1.2013):
luottamusmiesten korvauksia korotetaan 5 %
seitsemän päivän palkallinen äitiys- ja isyysvapaa astuu voimaan 1.2.2011
työsuojeluvaltuutettujen työstä vapautumisen määrään uusi kerroin, joka merkitsee työsuojeluvaltuutetuille huomattavasti enemmän aikaa valtuutetun tehtävän hoitamiseen
työsuojeluvaltuutettujen korvauksen määrä nousee 50 prosentista 75 prosenttiin luottamusmiesten korvausten määrästä
palvelusvuosilisät säilyvät työehtosopimuksessa nykyisessä muodossaan, mutta neuvotteluosapuolet voivat halutessaan neuvotella järjestelmän kehittämisestä

Mekaaninen metsäteollisuus
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2012–31.1.2014

Kattavuus:
n. 18 000

Palkankorotukset:
1.3.2012: yleiskorotus 1,4 % + paikallinen erä 1,0 %; jos erästä ei sopua 15.2.2012 mennessä, maksetaan se yleiskorotuksena 1.5.2012
1.3.2012: vuorolisien, aseterahojen ym. korotus 2,4 %
1.3.2012: kertaerä 150 e, mikäli työnantajalla on työntekijälle palkanmaksuvelvollisuus maaliskuulta 2012; mikäli palkanmaksuvelvollisuutta ei ole, mutta työntekijä palaa töihin viimeistään 31.1.2014, kertaerä maksetaan työhön paluun jälkeen seuraavana palkkapäivänä
1.4.2013: yleiskorotus 0,9 % + paikallinen erä 0,7 %; jos erästä ei sopua 15.3.2013 mennessä, maksetaan se yleiskorotuksena 1.6.2013
1.4.2013: vuorolisien, aseterahojen ym. korotus 1,6 %

Tekstimuutoksia:
pääluottamusmiehen korvauksia korotetaan 4,0 % 1.3.2012

Veneenrakennusteollisuus
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014

Kattavuus:
n. 1 000

Palkankorotukset:
1.2.2012: yleiskorotus 1,6 % + paikallinen erä 0,8 %
1.2.2012: vuorolisien ja vaativuusryhmäpalkkojen korotus
1.2.2012: kertaerä 150 e, mikäli työnantajalla on työntekijälle palkanmaksuvelvollisuus helmikuulta 2012; mikäli palkanmaksuvelvollisuutta ei ole, mutta työntekijä palaa töihin viimeistään 28.2.2014, kertaerä maksetaan työhön paluun jälkeen seuraavana palkkapäivänä
1.3.2013: yleiskorotus 1,3 % + paikallinen erä 0,6 %
1.3.2013: vuorolisien ja vaativuusryhmäpalkkojen korotus

Tekstimuutoksia:
palkallinen isyysvapaa 6 pv
luottamushenkilöiden ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.2.2012
työsuojeluvaravaltuutetun irtisanomissuoja
parannuksia liiton hallintoelimiin kuuluvien oikeuksiin osallistua virallisiin kokouksiin

Metsäala
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.6.2010–30.11.2013

Kattavuus:
n. 4 000

Palkankorotukset:
1.6.2010: 0,7 %
1.10.2011 työkohtaisten palkkojen korotus 2,9 %; muiden palkkojen sekä paikallisesti sovittujen urakka- ja muiden hinnoittelujen korotus 2,5 %
1.10.2011: työvälinekorvauksien korotus 1,6 %
1.10.2011: kertakorvaus 50 e niille työntekijöillä jotka ovat työsuhteessa 15.9.2011

Tekstimuutoksia (syksy 2011):
metsäalan palkkausjärjestelmä uudistetaan seuraavan sopimuskauden alusta

Maaseutuelinkeinot
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2012–31.1.2014

Kattavuus:
n. 13 000

Palkankorotukset:
1.3.2012: yleiskorotus 25 snt/t, väh. 2,4 %
1.3.2012: vaativuusryhmien tuntipalkkojen alimman luvun korotus 2,4 %, muut taulukon välykset määritellään 5 %:n
1.3.2012: palvelusvuosikorvauksia ym. lisiä korotetaan 4 % (pyöristäen ylöspäin täyteen senttiin tai euroon)
1.3.2012: kertaerä 150 e, mikäli työnantaja on työntekijälle maaliskuulta palkanmaksuvelvollinen tai työntekijän poissaolo on vuosilomalain mukaista työssäolonveroista aikaa ja hän palaa työhön vuoden 2012 aikana; kertaerä 75 e maksetaan ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä viimeistään 1.6.2012 aloittaneille kausityöntekijöille, jotka ovat olleet työsuhteessa yht. 6 kk vuosien 2010 ja 2011 aikana
1.4.2013: yleiskorotus 17 snt/t, väh. 1,6 %
1.4.2013 vaativuusryhmien tuntipalkkojen alimman luvun korotus 1,6 %, muut taulukon välykset määritellään 5,25 %:n

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun kuukausikorvauksia korotetaan 10 %
ruokailutauko
perehdytysajan palkka
tes:n soveltaminen metsämarjojen, -sienien ym. poimintaan ja keruutyössä
palkkarakenteita selvittävä työryhmä

Puutarha-ala
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2012–31.1.2014

Kattavuus:
n. 2 000

Palkankorotukset:
1.3.2012: yleiskorotus 23 snt/t, väh. 2,4 %
1.3.2012: vaativuusryhmien tuntipalkkojen alimman luvun korotus 2,4 %, muut taulukon välykset määritellään 5 %:n
1.3.2012: palvelusvuosikorvauksia ym. lisiä korotetaan 4 % (pyöristäen ylöspäin täyteen senttiin tai euroon)
1.3.2012: kertaerä 150 e, mikäli työnantaja on työntekijälle maaliskuulta palkanmaksuvelvollinen tai työntekijän poissaolo on vuosilomalain mukaista työssäolonveroista aikaa ja hän palaa työhön vuoden 2012 aikana; kertaerä 75 e maksetaan ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä viimeistään 1.6.2012 aloittaneille kausityöntekijöille, jotka ovat olleet työsuhteessa yht. 6 kk vuosien 2010 ja 2011 aikana
1.4.2013: yleiskorotus 15 snt/t, väh. 1,6 %
1.4.2013 vaativuusryhmien tuntipalkkojen alimman luvun korotus 1,6 %, muut taulukon välykset määritellään 5,25 %:n

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun kuukausikorvauksia korotetaan 10 %
ruokailutauko
perehdytysajan palkka
palkkarakenteita selvittävä työryhmä

Viherala
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2012–31.1.2014

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.3.2012: yleiskorotus 27 snt/t, väh. 2,4 %
1.3.2012: vaativuusryhmien tuntipalkkoja korotetaan 2,4 %
1.3.2012: palvelusvuosikorvauksia ym. lisiä korotetaan 4 % (pyöristäen ylöspäin täyteen senttiin tai euroon)
1.3.2012: kertaerä 150 e, mikäli työnantaja on työntekijälle maaliskuulta palkanmaksuvelvollinen tai työntekijän poissaolo on vuosilomalain mukaista työssäolonveroista aikaa ja hän palaa työhön vuoden 2012 aikana; kertaerä 75 e maksetaan ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä viimeistään 1.6.2012 aloittaneille kausityöntekijöille, jotka ovat olleet työsuhteessa yht. 6 kk vuosien 2010 ja 2011 aikana
1.4.2013: yleiskorotus 19 snt/t, väh. 1,6 %
1.4.2013: 1 vaativuusryhmän palkkaa korotetaan 19 snt muut taulukon suhteet säilyttäen

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun kuukausikorvauksia korotetaan 10 %
ruokailutauko
perehdytysajan palkka
palkkarakenteita selvittävä työryhmä

Turkistuotantoala
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2012–31.1.2014

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.3.2012: yleiskorotus 26 snt/t, väh. 2,4 %
1.3.2012: vaativuusryhmien tuntipalkkoja korotetaan 2,4 %
1.3.2012: palvelusvuosikorvauksia ym. lisiä korotetaan 4 % (pyöristäen ylöspäin täyteen senttiin tai euroon)
1.3.2012: kertaerä 150 e, mikäli työnantaja on työntekijälle maaliskuulta palkanmaksuvelvollinen tai työntekijän poissaolo on vuosilomalain mukaista työssäolonveroista aikaa ja hän palaa työhön vuoden 2012 aikana; kertaerä 75 e maksetaan ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä viimeistään 1.6.2012 aloittaneille kausityöntekijöille, jotka ovat olleet työsuhteessa yht. 6 kk vuosien 2010 ja 2011 aikana
1.4.2013: yleiskorotus 18 snt/t, väh. 1,6 %
1.4.2013: 1 vaativuusryhmän palkkaa korotetaan 18 snt muut taulukon suhteet säilyttäen

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun kuukausikorvauksia korotetaan 10 %
ruokailutauko
perehdytysajan palkka
palkkarakenteita selvittävä työryhmä

Turvetuotantoala
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2010–31.12.2014

Kattavuus:
n. 500

Palkankorotukset:
1.4.2011: yleiskorotus 10 snt/t
1.4.2012: yleiskorotus 20 snt/t + ilta- ja yövuorolisien korotus
1.4.2013: yleiskorotus 2,4 % + ilta- ja yövuorolisien korotus
1.5.2013: kertakorvaus 150 e
1.4.2014: yleiskorotus 1,3 % + ilta- ja yövuorolisien korotus

Tekstimuutoksia:
matkakustannusten korvaukset muuttuvat sopimuskauden aikana samassa suhteessa kuin verohallinnon niitä koskevat päätökset

Metsäkoneala
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2011–31.1.2014

Kattavuus:
2 500

Palkankorotukset:
1.3.2011: yleiskorotus 22 snt/t (vaikutus vuositasolla n. 2 %)

Tekstimuutoksia:
palkallinen isyysloma 6 pv

Taimitarha-ala
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2011-28.2.2014, raamin mukainen sopimuskausi 1.2.2012-28.2.2014

Kattavuus:
n. 1000

Palkankorotukset:
1.4.2011: yleiskorotus 24 snt/t, väh. 2,15 %; työkohtaisten tuntipalkkojen sekä kasvinsuojelu- ja torjunta-ainelisien korotus 2,55 %
2012: raamisopimuksen mukaan
2013: raamisopimuksen mukaan

Tekstimuutoksia:
työsuojeluvaltuutetun ja luottamusmieskorvauksen korotus 5 e/kk
muita tekstitäsmennyksiä

Bioenergiateollisuuden palveluyritykset
(raamisopimuksen mukainen)
(ent. Turve- ja pellettiteollisuuden palveluyritysten työehtosopimus)

Sopimuskausi:
1.6.2011–31.10.2013

Kattavuus:
n. 100

Palkankorotukset:
1.6.2011 ja 1.6.2012: sopimuksen kustannusvaikutus 2,7 %/v
1.6.2013: yleiskorotus 0,9 %, jos paikallisesti ei toisin sovita 15.5.2013 mennessä
1.6.2013: kertaerä 60 e, mikäli yhtäjaksoinen työsuhde on alkanut viim. 1.3.2013 ja on voimassa maksupäivänä

Tekstimuutoksia:
tekstejä palkanmaksusta, alihankinnasta ja vuokratyövoiman käytöstä
varaluottamusmiehen työsuhdeturva

Harja- ja sivellinalat
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014

Kattavuus:
n. 100

Palkankorotukset:
1.2.2012: yleiskorotus 1,6 % + paikallinen erä 0,8 %
1.2.2012: korotuksia vuorolisiin ja työkohtaisiin palkkoihin
1.2.2012: kertaerä 150 e, mikäli työnantajalla on työntekijälle palkanmaksuvelvollisuus helmikuulta 2012; mikäli palkanmaksuvelvollisuutta ei ole, mutta työntekijä palaa töihin viimeistään 28.2.2014, kertaerä maksetaan työhön paluun jälkeen seuraavana palkkapäivänä; paikallisesti voidaan sopia kertaerän maksamisesta useammassa erässä kuitenkin siten, että kertaerä 150 e on kokonaisuudessaan maksettu 30.4.2012 mennessä
1.3.2013: yleiskorotus 1,3 % + paikallinen erä 0,6 %
1.3.2013: korotuksia vuorolisiin ja työkohtaisiin palkkoihin

Tekstimuutoksia:
palkallinen isyysvapaa 6 pv
luottamushenkilöiden ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.2.2012
pääluottamusmiehen varamiehen ja työsuojeluvaravaltuutetun irtisanomissuoja
parannuksia liiton hallintoelimiin kuuluvien oikeuksiin osallistua virallisiin kokouksiin

Rakennusliitto

Keväällä 2012 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Rakennustuoteteollisuus (7 000)
Lattianpäällysteala (1 000)
Rakennusala (60 000)
Talotekniikan LVI-toimiala (5 000)
Vedeneristysala (1 000)
Asfalttiala (1 600)
Maalausala (9 000)
Maarakennus (700)
Maa- ja vesirakennus (6 000)

Sopimuskausi:
1.3.2012-28.2.2014

Palkankorotukset:
1.3.2012: 2,4 %
1.4.2013: 1,9 %

Rautatievirkamiesliitto

Keväällä 2012 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Tutkimus-, suunnittelu- ja hallinnollisissa tehtävissä olevat korkeakoulututkinnon suorittaneet toimihenkilöt

Sopimuskausi:
1.4.2012–30.4.2014

Kattavuus:
n. 45

Syksyllä 2011 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Asiakaspalvelu, liikenteenhoito ja -ohjaus sekä hallinnolliset ja muut toimistotehtävät
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2012-30.4.2014

Kattavuus:
n. 1 700

Palkankorotukset:
1.4.2012: taulukkopalkkojen, työntekijöiden henk.koht. palkkojen sekä euromääräisten lisien korotus 2,4 %
1.4.2012: kertaerä 150 e
1.5.2013: taulukkopalkkojen, työntekijöiden henk.koht. palkkojen sekä euromääräisten lisien korotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
lisätyökorvausten vaihtaminen vapaaksi
työryhmät: työehtosopimuksen tekstien selkeyttäminen, vuokratyö, työaika

Aikaisemmin sovitut työehtosopimukset:

Transpoint

Sopimuskausi:
1.10.2007-30.4.2010

Kattavuus:
n. 50

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL

Keväällä 2010, 2011 ja 2012 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Liha-ala (n .9 000)
Elintarvikealat (n. 8 000)
Meijerityöntekijät (n. 4 000)
Panimot ja virvoitusjuomatehtaat (n. 1 800)

Sopimuskausi:
24.5.2010–31.3.2014

Palkankorotukset:
1.6.2010: yleis- ja taulukkopalkkojen korotus 0,9 %; tuntipalkka-alojen palvelusvuosilisien korotus 6 %, meijerityöntekijöiden palvelusvuosilisien korotus euromääräisenä; pakkasvarastolisän korotus 5 %
1.10.2010: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen sekä palvelusvuosilisien korotus 0,6 %
1.4.2011: yleiskorotus 1,24 %
1.10.2011: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen sekä palvelusvuosilisien korotus 0,3 %
1.4.2012: yleiskorotus 2,22 %
1.10.2012: yleiskorotus ja palvelusvuosilisien korotus 0,3 %
1.4.2013: yleiskorotus ja palvelusvuosilisien korotus määritellään 31.3.2013 mennessä 4 teollisuusalan toteutettujen/toteutettavien vuosikustannusvaikutusten keskiarvona
1.10.2013: yleiskorotus ja palvelusvuosilisien korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
palkallinen isyysvapaa 6 pv
ikäohjelma 50 v täyttäneille
varapääluottamusmiehen irtisanomissuojaan parannus
palkan laskenta voidaan suorittaa kerran kuussa, maksu edelleen 2 krt/kk
pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvaukset nousevat 1.6.2010 6 %
II paikkakuntakalleusluokka poistuu palkkataulukoista 1.1.2014
uudet palvelusvuosiportaat 1.1.2014: 25-30 v ja yli 30 v
työryhmät palkkaryhmittelyn ja palkkausjärjestelmän kehittämistarpeista, ulkopuolisen työvoiman käytöstä, liha-alan osittaisesta viikonlopputyöstä ja palkkaryhmittelyn soveltamisesta sekä kylmä- ja kuumatyöskentelystä

Leipomot

Sopimuskausi:
24.5.2010–31.3.2014

Kattavuus:
n. 6 500

Palkankorotukset:
1.6.2010: yleiskorotus 0,9 %; palvelusvuosilisiin euromääräinen korotus; pakkasvarastolisän korotus 5 %; lauantaityölisän korotus 10 %; tutkintolisän korotus 5 e/kk
1.10.2010: yleiskorotus ja palvelusvuosilisien ja korotus 20 e/kk, taulukkopalkkojen korotus 0,8 %; lauantaityölisien korotus yleiskorotuksen mukaan
1.4.2011: yleis- ja taulukkopalkkojen sekä palvelusvuosi- ja lauantaityölisien korotus määritellään 31.3.2011 mennessä 4 teollisuusalan toteutettujen/toteutettavien vuosikustannusvaikutusten keskiarvona
1.10.2011: yleiskorotus sekä palvelusvuosi- ja lauantaityölisien korotus 0,3 %, taulukkopalkkojen korotus 0,8 %
1.4.2012: yleiskorotus sekä palvelusvuosi- ja lauantaityölisien korotus määritellään 31.3.2012 mennessä 4 teollisuusalan toteutettujen/toteutettavien vuosikustannusvaikutusten keskiarvona
1.10.2012: yleiskorotus sekä palvelusvuosi- ja lauantaityölisien korotus 0,3 %
1.4.2013: yleiskorotus sekä palvelusvuosi- ja lauantaityölisien korotus määritellään 31.3.2013 mennessä 4 teollisuusalan toteutettujen/toteutettavien vuosikustannusvaikutusten keskiarvona
1.10.2013: yleiskorotus sekä palvelusvuosi- ja lauantaityölisien korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
palkallinen isyysvapaa 6 pv
ikäohjelma 50 v täyttäneille
varapääluottamusmiehen irtisanomissuojaan parannus
palkan laskenta voidaan suorittaa kerran kuussa, maksu edelleen 2 krt/kk
pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvaukset nousevat 1.6.2010 6 %
II paikkakuntakalleusluokka poistuu palkkataulukoista 1.1.2014
uudet palvelusvuosiportaat 1.1.2014: 25–30 v ja yli 30 v
työryhmät palkkaryhmittelyn ja palkkausjärjestelmän kehittämistarpeista, ulkopuolisen työvoiman käytöstä sekä kylmä- ja kuumatyöskentelystä
muutoksia ylityön korvaamista koskevaan määräykseen
keskimääräisen työaikajärjestelmän käyttöönotosta sovitaan paikallisesti, edellyttää työntekijän henkilökohtaista suostumusta

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY

Syksyllä 2011 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Matkustamohenkilökunta
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
9.12.2010-31.10.2013

Kattavuus:
n. 2 100

Palkankorotukset:
1.12.2011: palkankorotus 2,4 % (voimassa 31.12.2012 saakka)
1.1.2012: kertaerä 150 e

Suomen Merimies-Unioni

Keväällä 2012 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Ahvenanmaan maakuntahallituksen lautat

Sopimuskausi:
1.3.2012–28.2.2014 (sopimuksen jatkokausi, josta sovittu 24.1.2012)

Kattavuus:
n. 70

Palkankorotukset:
1.3.2012: taulukkopalkkojen korotus 2,4 %, väh. 43 e
1.3.2012: kertakorvaus 150 e
1.3.2013: taulukkopalkkojen korotus 1,9 %, väh. 35 e

Syksyllä 2011 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Ulkomaanliikenteen matkustaja-alukset
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014

Kattavuus:
1 155

Palkankorotukset:
1.3.2012: yleiskorotus 2,4 %, väh. 54,50 e/kk
1.3.2012: kertaerä 150 e
1.3.2013: yleiskorotus 1,9 %, väh. 45 e/kk

Tekstimuutoksia:
työsuhteen päättymispalkan täsmentäminen
lepoajan kirjauksen parannus

Ulkomaanliikenteen rahtialukset (kansi- ja konemiehistö sekä taloushenkilökunta)
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014

Kattavuus:
3 710

Palkankorotukset:
1.3.2012: yleiskorotus 2,4 %, väh. 43 e/kk
1.3.2012: kertaerä 150 e
1.3.2013: yleiskorotus 1,9 %, väh. 35 e/kk

Tekstimuutoksia:
työsuhteen päättymispalkan täsmentäminen
vuosilomaakoskevan määräyksen parannus

Ulkomaanliikenteen pientonnisto
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014

Kattavuus:
125

Palkankorotukset:
1.3.2012: yleiskorotus 2,4 %, väh. 48 e/kk
1.3.2012: kertaerä 150 e
1.3.2013: yleiskorotus 1,9 %, väh. 39 e/kk

Tekstimuutoksia:
työsuhteen päättymispalkan täsmentäminen

Arctia Shipping Oy:n erikoisalukset
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2012–28.2.2014

Kattavuus:
176

Palkankorotukset:
1.3.2012: yleiskorotus 2,4 %
1.3.2012: kertaerä 150 e
1.3.2013: vastaavat kuin ulkomaanliikenteessä

Tekstinmuutoksia:
merivahtia koskevan määräyksen muuttaminen
työ- ja lepoaikamääräyksen parannus
ylityö- ja päivystyskorvauksen muuttaminen

Kotimaan matkustaja-alusliikenne
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014

Kattavuus:
n. 2 000

Suomen Lauttaliikenne Oy:n lautta-alukset
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014

Kattavuus:
36

Suomen Lauttaliikenne Oy:n lossit
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014

Kattavuus:
60

FL Port Services Oy:n satamavalvojat
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014

Kattavuus:
n. 20

Väylänhoitohenkilöstö
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2012–31.3.2014

Kattavuus:
n. 60

Terminaalityöntekijät
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014

Kattavuus:
187

Keväällä 2011 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Kunnallinen työmarkkinalaitos: satamajäänmurtajat + matkailujäänmurtaja Sampo

Sopimuskausi:
1.3.2010-29.2.2012

Palkankorotukset:
1.3.2010 (neuvottelutulos 1.2.2010): taulukko- ja takuupalkkojen korotus 0,7 % (väh. 13 e), euromääräisten lisien korotus 0,7 %
1.3.2011: sovitaan myöhemmin erikseen

Rasila: rannikko- ja sisävesiliikenne

Sopimuskausi:
1.3.2010–29.2.2012

Palkankorotukset:
1.3.2010 (neuvottelutulos 12.2.2010): taulukko- ja takuupalkkojen korotus 0,7 % (väh. 13 e), euromääräisten lisien korotus 0,7 %
1.3.2011: sovitaan myöhemmin erikseen

Aikaisemmin sovitut työehtosopimukset:

Suomenlinnan liikenne

Sopimuskausi:
1.10.2007–28.2.2010

Kattavuus:
10

Muita työehtosopimuksia

Yksityiset lossit
Muut varustamot

Suomen Muusikkojen Liitto

Keväällä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Emma-gaala työehtosopimus

Sopimuskausi:
Emma-gaalan 2013 ohjelmatyö

Keväällä 2012 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Savonlinnan oopperajuhlaorkesteri

Sopimuskausi:
10.1.2012–31.12.2013

Kattavuus:
n. 80

Palkankorotukset:
10.1.2012: palkankorotus ja taustanauhan käyttökorvauksen korotus 2,5 %; soitin- ja pukukorvauksen korotus 2,9 %; majoituskorvauksen korotus 1 %
1.1.2013: palkankorotus, taustanauhan käyttökorvauksen korotus ja soitin- ja pukukorvauksen korotus 2,4 %

Ravintolamuusikot

Sopimuskausi:
1.6.2012–30.9.2014

Palkankorotukset:
1.7.2012: 2,4 %
1.8.2013: 2,2 %

Syksyllä 2011 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Kaupunginorkesterit, vakituiset
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.1.2012-28.2.2014

Kattavuus:
n. 750

Palkankorotukset:
1.1.2012: yleiskorotus 1,77 %
1.1.2012: kertaerä 150 e
1.2.2013: yleiskorotus 1,46 % + paikallinen erä 0,6 %

Tekstimuutoksia:
ks. JHL: kunta-alan sopimukset

Kaupunginorkesterit, avustajat
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.1.2012–28.2.2014

Palkankorotukset:
1.1.2012: yleiskorotus 2,4 %
1.2.2013: yleiskorotus 2,06 %

Suomen Kansallisoopperan taiteelliset ja muut ryhmät
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2012–31.3.2014

Kattavuus:
n. 560

Palkankorotukset:
1.3.2012: yleiskorotus 1,9 % + paikallinen erä 0,5 %
1.3.2012: orkesterin vakituisten palkkausjärjestelmän kehittämiseen 0,19 %
1.3.2012: 150 euron kertaerä
1.4.2012: yleiskorotus 1,4 % + paikallinen erä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
orkesterin vakituisten vuosilomaoikeutta leikattiin sovituilla kompensaatioilla niin, että vuosiloma lyhenee yli kuukauden harkinnanvaraisissa poissaoloissa 4 arkipäivää jokaista sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana ei työssä väh. 14 työpäivää tai 35 tuntia; jos on poissa koko näytäntövuoden, ei saa vuosilomaa ollenkaan
kuoron vakituisille jäsenille vuosittain kuusi tuntia työaikapankkiin

Suomen Kansallisoopperan orkesterin ja kuoron avustajat
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2012–31.3.2014

Palkankorotukset:
1.3.2011: yleiskorotus 2,4 %
1.4.2013: yleiskorotus 1,9 %

RSO - Radion sinfoniaorkesterin vakituiset muusikot
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2011–31.12.2013

Kattavuus:
n. 95

Palkankorotukset:
1.10.2011: yleiskorotus 1,8 % + paikallinen erä 0,6 %
1.12.2011: kertaerä 150 e
1.11.2012: yleiskorotus 1,8 % + järjestelyerä 0,4 %

RSO - Radion sinfoniaorkesterin avustavat muusikot ja freelancerit
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2011–31.12.2013

Kattavuus:
n. 100

Palkankorotukset:
1.10.2012: yleiskorotus 2,5 %
1.11.2012: yleiskorotus 2,1 %

Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevat muusikot, laulajat ja kapellimestarit
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2012–30.4.2014

Palkankorotukset:
1.4.2012: yleiskorotus 2,4 %
1.5.2013: yleiskorotus 1,9 %

YLE:n keikkasopimus
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2011–31.12.2013

Kattavuus:
n. 100

Palkankorotukset:
1.10.2012: yleiskorotus 2,5 %
1.11.2012: yleiskorotus 2,1 %

YLE:n nuotinkirjoitussopimus
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2011–31.12.2013

Palkankorotukset:
1.10.2012: yleiskorotus 2,5 %
1.11.2012: yleiskorotus 2,1 %

Vantaan viihdeorkesteri
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.1.2012-28.2.2014

Kattavuus:
14

Palkankorotukset:
1.1.2012: yleiskorotus 2,4 %
1.2.2013: yleiskorotus 2,06 %

Ei-kunnallisten teattereiden kuukausipalkkaiset teatterimuusikot
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.1.2012-28.2.2014

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.1.2012: yleiskorotus 1,7 % + paikallinen järjestelyerä 0,7 % KVTES:n mukaisiin isyysvapaan kustannuksiin ja muihin ei-taulukkokorotuksiin
1.1.2012: kertaerä 150 e
1.2.2013: yleiskorotus 1,46 % + paikallinen järjestelyerä 0,6 %

Ei-kunnallisten teattereiden tilapäiset teatterimuusikot
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.1.2012-28.2.2014

Palkankorotukset:
1.1.2012: yleiskorotus 1,7 % + järjestelyerä 0,7 %
1.2.2013: yleiskorotus 1,46 % + järjestelyerä 0,6 %

Tekstimuutoksia:
täsmennyksiä erityisen vaativan tehtävän palkkioperusteisiin, lisäpalkkion vähimmäismääräksi 10–30 %; yksittäisen muusikon kanssa ei voi sopia tämän tason alittavasta lisäpalkkiosta

Keväällä 2011 aikaansaadut neuvottelutulokset:

UMO-säätiön palveluksessa olevat kuukausipalkkaiset muusikot

Sopimuskausi:
1.2.2010–31.12.2011

Palkankorotukset:
1.2.2010: samapalkkaerä 0,4 %
1.9.2010: tuloksellisuutta edistävä paikallinen järjestelyerä 0,7 %
1.5.2011: yleiskorotus 1,2 % + paikallinen järjestelyerä 0,8 %
toukokuu 2011: kertaerä 100 e

Keväällä 2010 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Palvelulaitoksen työnantajayhdistyksen jäsenyhteisöjen palveluksessa olevat kuukausipalkkaiset ja tilapäiset muusikot

Sopimuskausi:
1.2.2010–31.12.2011, irtisanottavissa 28.2.2011

Palkankorotukset:
1.2.2010: samapalkkaerä 0,4 %
1.9.2010: tuloksellisuutta edistävä paikallinen järjestelyerä 0,7 %
2011: sovitaan myöhemmin

Sähköalojen ammattiliitto

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Energia-, ICT- ja verkostoala
(yhdessä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n kanssa)
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2014–31.1.2017, irtisanottavissa päättymään 31.7.2016

Kattavuus:
n. 9 000

Palkankorotukset:
1.2.2015: palkkojen (vaativuuden mukainen palkka + henkilökohtainen lisä ilman ammattitutkintolisää) yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk, urakkahintojen korotus 0,7 %
1.2.2016: tunti- ja kuukausipalkkojen sekä palkkataulukoiden korotus 0,4 %, erikoislisien, urakkahintojen ja paikallisesti sovittujen lisien korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työryhmät: paikallisen sopimisen toteutumisen kehittäminen, palkkausjärjestelmän toimivuus ja koulutus, tuottavuuden edistäminen, turvallinen ja terveellinen työympäristö ja työhyvinvoinnin edistäminen sekä paketoidut asiat (2011 sopimuksen teon yhteydessä auki jääneiden lisien yhteen sovittaminen)

Syksyllä 2012 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Talotekniikan sähköasentajat

Sopimuskausi:
1.9.2012–30.9.2014

Kattavuus:
n. 5 500

Palkankorotukset:
1.9.2012: henkilökohtaisten aikapalkkojen, kuukausipalkkojen ja urakkapuolen palkkojen yleiskorotus 2,4 %
1.9.2012: kertaerä 150 e
1.10.2013: henkilökohtaisten aikapalkkojen, kuukausipalkkojen ja urakkapuolen palkkojen yleiskorotus 1,9 %

Keväällä 2012 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Sähköistysala

Sopimuskausi:
1.9.2012–30.9.2014

Kattavuus:
n. 4 300

Palkankorotukset:
1.9.2012: henkilökohtaisten aikapalkkojen, lisien ja urakkapuolen palkkojen yleiskorotus 2,4 %
1.9.2012: kertakorvaus 150 e kokoaikaisille työntekijöille
1.10.2013: henkilökohtaisten aikapalkkojen, lisien ja urakkapuolen palkkojen yleiskorotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen siirtosuojaan ja ansiokehitykseen parannuksia
uusi työryhmä, joka sopii 31.12.2013 mennessä ydinvoimalaitosten rakentamista koskevista poikkeuksista työehtosopimuksen yleisiin määräyksiin
aikaisemmin perustetut aikapalkkausta ja urakkapalkkausta uudistavat työryhmät jatkavat toimintaansa

Rakennustuoteteollisuus

Sopimuskausi:
1.3.2012-28.2.2014

Kattavuus:
n. 80

Palkankorotukset ja tekstimuutokset:
Ks. Rakennusliitto

Mekaaninen metsäteollisuus
(raamisopimuksen mukainen, mutta sovittu vasta raamisopimuksen allekirjoituksen jälkeen)

Sopimuskausi:
7.10.2010–31.1.2014 (sopimuskautta jatkettu 19.1.2012)

Kattavuus:
n. 260

Palkankorotukset:
1.10.2010: yleiskorotus 1,1 %
15.10.2010: paikallinen erä 0,8 %
1.3.2012: yleiskorotus 1,4 % + yrityskoht. erä 1,0 %; jos erästä ei sopua 15.2.2012 mennessä, se maksetaan yleiskorotuksena 1.5.2012
1.3.2012: kertaerä 150 e, jos työsuhde on jatkunut keskeytymättä väh. 3 kk
1.4.2013: yleiskorotus 0,9 % + yrityskoht. erä 0,7 %; jos erästä ei sopua 15.3.2013 mennessä, se maksetaan yleiskorotuksena 1.6.2013

Tekstimuutoksia:
luottamusmiessopimukseen uusi selkeyttävä pöytäkirja
liitot neuvottelevat 30.9.2011 mennessä palvelusvuosijärjestelmän siirtämisestä palkkoihin
uusi tekstikohta: paikallisesti voidaan sopia kirjallisesti palvelusvuosilisän siirtämisestä palkkoihin tai muusta yrityskohtaisesta palvelusvuosilisän maksujärjestelmästä

Syksyllä 2011 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Paperi- ja puumassateollisuus
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2012–30.4.2014

Kattavuus:
n. 990

Palkankorotukset:
5.4.2012: kertaerä 150 e
9.4.2012: yleiskorotus 25 snt/t + yrityskohtainen erä 15 snt/t, jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
6.5.2013: yleiskorotus 20 snt/t + yrityskohtainen erä 12 snt/t, jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena

Tekstimuutoksia:
sopimuskauden aikana liitot selvittävät metsäteollisuuden rakennemuutoksen ja yritysten toimintojen uudelleen organisoinnin vaikutuksia ja muutostarpeita tes-määräyksiin huomioiden sähköalan kunnossapitotoiminnot

Kemian- ja kumiteollisuus
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012-28.2.2014

Kattavuus:
n. 120

Palkankorotukset:
1.2.2012: kertaerä 150 e
1.2.2012: yleiskorotus 1,6 % + yrityskohtainen erä 0,8 %, jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.2.2012: ohjetuntipalkkojen ja lisien korotus 2,4 %
1.3.2013: yleiskorotus 1,3 % + yrityskohtainen erä 0,6 %, jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.3.2013: ohjetuntipalkkojen ja lisien korotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
sopimuskauden aikana tarkistetaan luottamusmiehelle maksettavaa kk-korvausta

Raha-automaattien huoltoala
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2012-31.3.2014

Kattavuus:
n. 150

Palkankorotukset:
1.3.2012: kertaerä 150 e
1.3.2012: yleiskorotus 1,8 % + yrityskohtainen erä 0,6 %, jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.3.2012: taulukkopalkkojen ja lisien korotus 2,4 %
1.4.2013: yleiskorotus 1,4 % + yrityskohtainen erä 0,5 %, jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.4.2013: taulukkopalkkojen ja lisien korotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
sopimuskauden aikana tarkistetaan luottamusmiehelle maksettavaa kk-korvausta

Lasikeraaminen teollisuus
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014

Kattavuus:
n. 80

Palkankorotukset:
1.2.2012: yleiskorotus 1,6 % + paikallinen erä 0,8 %; jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.2.2012: ilta- ja yövuorolisien korotus
1.2.2012: jatkuvan kaksivuorotyölisän ja keskeytymättömän kolmivuorotyölisän korotus
1.2.2012: kertaerä 150 e, voidaan paikallisesti sopia maksettavaksi muuna ajankohtana tai useammassa erässä 30.4.2012 mennessä; palkattomalla vapaalla olevalle työntekijälle maksetaan työhön paluun yhteydessä, jos paluu tapahtuu ennen sopimuskauden loppua
1.3.2013: yleiskorotus 1,3 % + paikallinen erä 0,6 %; jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.3.2013: ilta- ja yövuorolisien korotus
1.3.2013: jatkuvan kaksivuorotyölisän ja keskeytymättömän kolmivuorotyölisän korotus

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014

Kattavuus:
n. 40

Palkankorotukset:
1.2.2012: yleiskorotus 1,6 % + yritys- tai toimipaikkakohtainen erä 0,8 %
1.2.2012: kertaerä 150 e
1.3.2013: yleiskorotus 1,3 % + yritys- tai toimipaikkakohtainen erä 0,6 %

Huolto- ja kunnossapitoala
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.9.2012–30.9.2014

Kattavuus:
n. 100

Palkankorotukset:
2012-2014: raamisopimuksen mukaan

Puolustusministeriön sähköasentajat
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.9.2012–30.9.2014

Kattavuus:
n. 120

Teknologiateollisuus
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2011-31.10.2013

Kattavuus:
n. 2 700

Palkankorotukset:
syksy 2011: yleiskorotus 2,4 %, ellei paikallisesti muuta sovita
1.1.2012: kertaerä 150 e, jos yhtäjaksoinen työsuhde alkanut viim. 1.10.2011 ja on voimassa kertaerän maksupäivänä
syksy 2012: yleiskorotus 1,9 %, ellei paikallisesti muuta sovita

Keväällä 2010 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Elintarviketeollisuus

Sopimuskausi:
24.5.2010–31.3.2014

Kattavuus:
n. 80

Palkankorotukset ja tekstimuutoksia:
ks. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto

Keväällä 2012 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Jakajat

Sopimuskausi:
23.5.2011–30.9.2014 (sopimuskautta pidennetty 5 kk 27.4.2012)

Kattavuus:
n. 2 500

Palkankorotukset:
neuvottelutuloksen kustannusvaikutus 2011 hieman alle 4 %, josta yötyölisän osuus n. 3,5 %
23.5.2011: uusi yötyölisä 33 snt/t (klo 0-6), kuljetusvälinekorvauksen korotus 12 snt:iin/t
1.1.2012: joulu- ja juhannusaattoyöstä 100 %:lla korotettu palkka (aik. 50 %)
1.5.2012: yövuorolisän korotus 17 snt/t
1.10.2012: yövuorolisän korotus 8 snt/t
1.10.2013: henkilökoht. ja vähimmäispalkkojen korotus 17 snt/t
1.10.2013: yövuorolisän korotus 7 snt/t
1.10.2013: perehdyttämislisän korotus 8 snt/t

Tekstimuutoksia:
työehtosopimuksen soveltamisala laajennetaan koskemaan varhaisjakelun ohella myös päiväjakelua, samalla sopimuksen nimi muuttuu sanomalehdenjakajien työehtosopimuksesta jakajien työehtosopimukseksi

Viestintäalan toimihenkilöt

Sopimuskausi:
1.5.2012–30.9.2014

Kattavuus:
n. 2 000

Palkankorotukset:
1.5.2012: yleiskorotus 1,7 %
1.10.2012: yrityskohtainen erä 0,8 %
1.10.2012: lisien ja taulukkopakkojen korotus 2,5 %
1.10.2013: yleiskorotus 1,7 % + yrityskohtainen erä 0,7 %
1.10.2013: lisien ja taulukkopalkkojen korotus 2,4%

Tekstimuutoksia:
työsuojeluvaltuutetun korvaukseen korotus

Kirjatyöntekijät

Sopimuskausi:
1.5.2012–30.9.2014

Kattavuus:
n. 7 000

Palkankorotukset:
1.5.2012: yleiskorotus 1,7 %
1.10.2012: yrityskohtainen erä 0,8 %
1.10.2012: lisien ja taulukkopakkojen korotus 2,5 %
1.10.2013: yleiskorotus 1,7 % + yrityskohtainen erä 0,7 %
1.10.2013: lisien ja taulukkopalkkojen korotus 2,4%

Syksyllä 2011 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Kemian perusteollisuus
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi
1.2.2012–28.2.2014

Kattavuus:
n. 3 300

Palkankorotukset:
1.2.2012: yleiskorotus 1,6 % + paikallinen erä 0,8 %; jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.2.2012: vuorolisien korotus 3 snt/t (ilta) ja 5 snt/t (yö)
1.2.2012: kertaerä 150 e
1.3.2013: yleiskorotus 1,3 % + paikallinen erä 0,6 %; jos erästä ei sopua, käytetään 0,3 % työntekijöiden pätevyyteen ja työsuoritukseen perustuvan henkilökohtaisen palkanosan kehittämiseen ja 0,3 % maksetaan yleiskorotuksena
1.3.2013: vuorolisien korotus 2 snt/t (ilta) ja 4 snt/t (yö)

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvaustaulukot yhdistetään 1.1.2013
reservin harjoitusten ajalta täysi palkka
työryhmät palkkausjärjestelmästä ja työhyvinvoinnin kehittämisestä

Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014

Kattavuus:
n. 7 400

Palkankorotukset:
1.2.2012: yleiskorotus 1,6 % + paikallinen erä 0,8 %; jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.2.2012: vuorolisien korotus 3 snt/t (ilta) ja 5 snt/t (yö)
1.2.2012: kertaerä 150 e
1.3.2013: yleiskorotus 1,3 % + paikallinen erä 0,6 %; jos erästä ei sopua, käytetään 0,3 % työntekijöiden pätevyyteen ja työsuoritukseen perustuvan henkilökohtaisen palkanosan kehittämiseen ja 0,3 % maksetaan yleiskorotuksena
1.3.2013: vuorolisien korotus 2 snt/t (ilta) ja 4 snt/t (yö)

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvaustaulukot yhdistetään 1.1.2013
reservin harjoitusten ajalta täysi palkka
työryhmät palkkausjärjestelmästä ja työhyvinvoinnin kehittämisestä

Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuus
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014

Kattavuus:
n. 1 700

Palkankorotukset:
1.2.2012: yleiskorotus 1,6 % + paikallinen erä 0,8 %; jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.2.2012: vuorolisien korotus 3 snt/t (ilta) ja 5 snt/t (yö)
1.2.2012: kertaerä 150 e
1.3.2013: yleiskorotus 1,3 % + paikallinen erä 0,6 %; jos erästä ei sopua, käytetään 0,3 % työntekijöiden pätevyyteen ja työsuoritukseen perustuvan henkilökohtaisen palkanosan kehittämiseen ja 0,3 % maksetaan yleiskorotuksena
1.3.2013: vuorolisien korotus 2 snt/t (ilta) ja 4 snt/t (yö)

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvaustaulukot yhdistetään 1.1.2013
reservin harjoitusten ajalta täysi palkka
työryhmät palkkausjärjestelmästä ja työhyvinvoinnin kehittämisestä

Kenkä- ja nahkateollisuus
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014

Kattavuus:
n. 1 150

Palkankorotukset:
1.2.2012: yleiskorotus 1,6 % + paikallinen erä 0,8 %; jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.2.2012: vuorolisien korotus
1.2.2012: kotityöntekijöiden palkkojen korotus 2,4 %
1.2.2012: kertaerä 150 e, voidaan paikallisesti sopia maksettavaksi useammassa erässä 30.4.2012 mennessä
1.3.2013: yleiskorotus 1,3 % + paikallinen erä 0,6 %
1.3.2013: vuorolisien korotus
1.3.2013: kotityöntekijöiden palkkojen korotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan
reservin harjoitusten ajalta täysi palkka

Tekstiilihuoltoala
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014

Kattavuus:
n. 1 380

Palkankorotukset:
1.2.2012: yleiskorotus 1,6 % + paikallinen erä 0,8 %; jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.2.2012: kertaerä 150 e, voidaan paikallisesti sopia maksettavaksi muuna ajankohtana tai useammassa erässä 30.4.2012 mennessä; palkattomalla vapaalla olevalle työntekijälle maksetaan työhön paluun yhteydessä, jos paluu tapahtuu ennen sopimuskauden loppua
1.3.2013: yleiskorotus 1,3 % + paikallinen erä 0,6 %; jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena

Tekstimuutoksia:
pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan
viikkoylityöstä maksettavan korvauksen täsmennys
reservin harjoitusten ajalta täysi palkka

Kumiteollisuus
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014

Kattavuus:
n. 1 180

Palkankorotukset:
1.2.2012: yleiskorotus 1,6 % + paikallinen erä 0,8 %; jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.2.2012: puhdistautumis- ja olosuhdelisien korotus
1.2.2012: kertaerä 150 e; jos ei palkanmaksuvelvollisuutta työntekijälle, maksetaan kertakorvaus työntekijälle työhön paluun yhteydessä, jos paluu tapahtuu ennen sopimuskauden loppua
1.3.2013: yleiskorotus 1,3 % + paikallinen erä 0,6 %; jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena

Tekstimuutoksia:
pääluottamusmiesten korvauksia korotetaan
viikoittaisen ylityökorvauksen täsmentäminen
reservin harjoitusten ajalta täysi palkka

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014

Kattavuus:
n. 4 560

Palkankorotukset:
1.2.2012: yleiskorotus 1,6 % + yrityskohtainen erä 0,8 %
1.2.2012: vuosineljänneskeskituntiansioiden, palkkataulukoiden ja vuorotyölisien korotus 2,4 %
1.2.2012: kertaerä 150 e; kertaerän jaksottamisesta useampaan erään voidaan sopia paikallisesti, mutta sen tulee olla maksettu kokonaisuudessaan 30.4.2012 mennessä
1.3.2013: yleiskorotus 1,3 % + yrityskohtainen erä 0,6 %
1.3.2013: vuosineljänneskeskituntiansioiden, palkkataulukoiden ja vuorotyölisien korotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.2.2012 ja 1.3.2013
varapääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun varamiehen irtisanomissuojaan parannusta
liiton hallintoelimiin valitulle työntekijälle oikeus osallistua virallisiin kokouksiin työaikana
tes-ylityö

Tekstiiliteollisuuden laitosmiehet
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014

Kattavuus:
n. 40

Palkankorotukset ja tekstimuutokset:
ks. tekstiili- ja vaatetusteollisuus

Iittala Group
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014

Kattavuus:
n. 400

Palkankorotukset:
1.2.2012: yleiskorotus 1,6 % + paikallinen erä 0,8 %; jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.2.2012: ilta- ja yövuorolisien korotus 2,4 %
1.2.2012: jatkuvan kaksivuorotyölisän ja keskeytymättömän kolmivuorotyölisän korotus
1.2.2012: kertaerä 150 e; jos ei palkanmaksuvelvollisuutta työntekijälle, maksetaan kertakorvaus työntekijälle työhön paluun yhteydessä, jos paluu tapahtuu ennen sopimuskauden loppua
1.3.2013: yleiskorotus 1,3 % + paikallinen erä 0,6 %; jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.3.2013: ilta- ja yövuorolisien korotus 1,9 %
1.2.2012: jatkuvan kaksivuorotyölisän ja keskeytymättömän kolmivuorotyölisän korotus

Tekstimuutoksia:
pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan
varapääluottamusmiesten ja työsuojeluvaravaltuutettujen irtisanomis- ja lomautussuojaan parannus
reservin harjoitusten ajalta täysi palkka

Lasikeraaminen teollisuus
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014

Kattavuus:
n. 3 100

Palkankorotukset:
1.2.2012: yleiskorotus 1,6 % + paikallinen erä 0,8 %; jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.2.2012: ilta- ja yövuorolisien korotus 2,4 %
1.2.2012: jatkuvan kaksivuorotyölisän ja keskeytymättömän kolmivuorotyölisän korotus
1.2.2012: kertaerä 150 e, voidaan paikallisesti sopia maksettavaksi muuna ajankohtana tai useammassa erässä 30.4.2012 mennessä; palkattomalla vapaalla olevalle työntekijälle maksetaan työhön paluun yhteydessä, jos paluu tapahtuu ennen sopimuskauden loppua
1.3.2013: yleiskorotus 1,3 % + paikallinen erä 0,6 %; jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.3.2013: ilta- ja yövuorolisien korotus 1,9 %
1.3.2013: jatkuvan kaksivuorotyölisän ja keskeytymättömän kolmivuorotyölisän korotus

Tekstimuutoksia:
pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan
työryhmät: päivä- ja kaksivuorotyön työaika sekä arkipyhäkorvaus, työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö

Autonrengasala
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2012–28.2.2014

Kattavuus:
n. 1 500

Palkankorotukset:
1.3.2012: yleiskorotus 1,6 % + paikallinen erä 0,8 %; jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.3.2012: lisien korotukset
1.3.2012: kertaerä 150 e; palkattomalla vapaalla olevalle työntekijälle maksetaan työhön paluun yhteydessä, jos paluu tapahtuu ennen sopimuskauden loppua
1.4.2013: yleiskorotus 1,3 % + paikallinen erä 0,45 %; jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.4.2013: lisien korotukset

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten korvauksia korotetaan
työryhmä selvittämään työehtosopimuksen tekstien uudistamistarpeita sekä pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun varamiesten työsuhdeturvaa
reservin harjoitusten ajalta täysi palkka

Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014

Kattavuus:
n. 1 650

Palkankorotukset:
1.2.2012: yleiskorotus 2,4 % (alle 10 hengen yritykset); yleiskorotus 1,6 % + paikallinen erä 0,8 % (yli 10 hengen yritykset); jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.2.2012: vuorolisien korotus 3 snt/t (ilta) ja 4 snt/t (yö)
1.2.2012: kertaerä 150 e, voidaan paikallisesti sopia maksettavaksi muuna ajankohtana tai useammassa erässä 30.4.2012 mennessä; lomautetulle työntekijälle maksetaan työhön paluun yhteydessä, jos paluu tapahtuu ennen sopimuskauden loppua
1.3.2013: yleiskorotus 1,9 % (alle 10 hengen yritykset); yleiskorotus 1,3 % + paikallinen erä 0,6 % (yli 10 hengen yritykset); jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.3.2013: vuorolisien korotus 2 snt/t (ilta) ja 4 snt/t (yö)
1.3.2013: kokemusvuosilisien korotus 4,3 %

Tekstimuutoksia:
viikoittaisen ylityön korvauksen täsmennys
varapääluottamusmiesten ja työsuojeluvaravaltuutettujen irtisanomis- ja lomautussuojaan parannus
reservin harjoituksista täysi palkka
työryhmät ikääntyneiden työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn edistämisestä sekä työhyvinvoinnista

Aikaisemmin sovitut työehtosopimukset:

Sanoma Entertainment, Sanoma Television ja Suomen Urheilutelevisio

Sopimuskausi:
13.9.2007–30.4.2010

Kattavuus:
n. 350

Vuokratyö kemian toimialoilla

Sopimuskausi:
1.10.2007-viitetyöehtosopimusten voimassaolojen päättymispäivä

Tekstimuutoksia:
osapuolet pyrkivät mm. selkiyttämään vuokratyöntekijän työaikaan ja palkkaukseen liittyviä määräyksiä

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

Keväällä 2012 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Tanssinopettajat

Sopimuskausi:
1.5.2012–31.3.2016

Kattavuus:
500

Palkankorotukset:
2012: raamisopimuksen mukaisesti
2013: raamisopimuksen mukaisesti
2014: yleinen valtakunnallinen linja + 0,8 %; toiseen paikkakuntakalleusluokkaan näiden lisäksi 0,5 %
2014: yleinen valtakunnallinen linja + 0,9 %; toiseen paikkakuntakalleusluokkaan näiden lisäksi 0,4 %

Tekstimuutoksia:
kaikki päätoimiset tanssinopettajan tehtävät muuttuvat kuukausipalkkaisiksi työsuhteiksi

Tikkurilan Teatteri

Sopimuskausi:
1.4.2012-31.7.2014

Syksyllä 2011 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Teatteriala

Sopimuskausi:
18.3.2011–31.12.2013

Kattavuus:
n. 3 000

Palkankorotukset:
1.5.2011: yleiskorotus 1,2 % + järjestelyvaraerä 0,8 %
1.1.2012: yleiskorotus 2,4 %
1.9.2012: yleiskorotus 0,4 % + järjestelyvaraerä 0,3 % + taiteellisten nimikkeisiin tulevat kuoppakorotukset
1.2.2013: yleiskorotus 1,46 % + järjestelyvaraerä 0,6 %
1.9.2013: yleiskorotus 0,6 % + järjestelyvaraerä 0,2 % + taiteellisten nimikkeisiin tulevat kuoppakorotukset

Tekstimuutoksia:
palkallinen isyysvapaa 6 pv 1.1.2012 lukien (sovittu syksyllä 2011)
luottamusmieskorvauksia korotetaan 1.1.2012 alkaen (sovittu syksyllä 2011)
kuoppakorotuksia taiteellisten suunnittelijoiden ja tanssitaiteilijoiden palkkahinnoitteluun
parannuksia mm. näytäntöteknisten työntekijöiden sairausaikamääräyksiin
parannuksia työntekijöiden talviloma- ja lomanpidennysmääräyksiin

Elokuva- ja TV-tuotanto
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2011–31.10.2013

Kattavuus:
n. 1000

Palkankorotukset:
1.10.2011: yleiskorotus 2,4 % ja euromääräisten lisien ja korvauksien korotus 2,4 %
1.1.2012: kertaerä 150 e
1.11.2013: yleiskorotus 1,9 % ja euromääräisten lisien ja korvauksien korotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
palkallinen isyysvapaa 6 pv
dokumentti- ja lyhytelokuvatuotantoja koskevaa kokeilua jatketaan
työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka ei sisällä tekijänoikeuskorvauksia
useita työaikaa koskevia muutoksia
muutoksia mm. palkkaryhmittelyyn, taiteellisten palkoista ja työajoista sopimiseen sekä matkakustannusten korvauksia koskeviin määräyksiin

Mediarinki Oy:n henkilöstövuokraus
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2011–31.10.2013

Kattavuus:
n. 50

Palkankorotukset:
1.10.2011: yleiskorotus 2,4 % ja euromääräisten lisien ja korvauksien korotus 2,4 %
1.1.2012: kertaerä 150 e
1.11.2013: yleiskorotus 1,9 % ja euromääräisten lisien ja korvauksien korotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
palkallinen äitiys- ja isyysvapaa 6 pv
muutoksia mm. palkkaryhmittelyyn sekä työaika- ja vuosilomaa koskeviin määräyksiin

Yleisradio Oy:n tuotantotyöntekijät
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2011–31.12.2013

Kattavuus:
n. 100

Palkankorotukset:
1.10.2011: palkkojen ja palkkataulukoiden yleiskorotus 48 e/kk, väh. 1,8 % (yhteisvaikutus väh. 2,1 %)
1.10.2011: euromääräisten lisien korotus 2,4 %
1.1.2012: järjestelyerä ajalta 1.10.2011–31.1.2012 kertakorvauksena (kokoaikaiset 31 e ja osa-aikaiset 18 e)
1.2.2012: järjestelyerä 0,3 %, joka käytetään uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoon
1.11.2012: palkkojen ja palkkataulukoiden yleiskorotus 1,8 % + järjestelyerä 0,4 %; jos erän käytöstä ei sopua, korotetaan kaikkien henk.koht. palkkoja 0,4 %
1.11.2012: euromääräisten lisien korotus 2,2 %

Tekstimuutoksia:
aikaisemmin sovittu palkkatyöryhmä jatkaa työskentelyä palkkausjärjestelmän määräysten kehittämiseksi 31.1.2012 saakka

Yleisradio Oy:n lavastustaiteilijat
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2011–31.12.2013

Kattavuus:
n. 30

Palkankorotukset:
1.10.2011 palkkojen ja palkkataulukoiden yleiskorotus 55 e/kk, väh. 1,8 % + järjestelyerä 0,5 %; jos erän käytöstä ei sopua, korotetaan kaikkien henk.koht. palkkoja 0,5 %
1.10.2011: euromääräisten lisien korotus 2,4 %
1.11.2012: palkkojen ja palkkataulukoiden yleiskorotus 1,8 % + järjestelyerä 0,4 %; jos erän käytöstä ei sopua, korotetaan kaikkien henk.koht. palkkoja 0,4 %
1.11.2012: euromääräisten lisien korotus 2,2 %
1.12.2012: kertaerä 150 e

Ylen freelancerit (Yleisradio Oy:tä koskeva ns. näyttelijäsopimus)
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2011–31.12.2013

Kattavuus:
n. 600

Palkankorotukset:
1.10.2011: palkkioiden yleiskorotus 2,5 % (pl. radio-ohjaajat, joiden korotus näiltä osin sovittiin osana palkkausjärjestelmän uudistusta)
1.10.2011: euromääräisten lisien korotus 2,5 %
1.11.2012: palkkioiden yleiskorotus 2,1 % (ml. radio-ohjaajat)
1.11.2012: euromääräisten lisien korotus 2,1 %
ei 150 e:n kertaerää

Yhtyneet-sopimus (Yleisradio ja MTV)
(yhdessä mm. Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa)
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2011–31.12.2013

Kattavuus:
n. 600

Palkankorotukset:
1.10.2011: palkkioiden ja euromääräisien lisien korotus 2,5 %
1.11.2012: palkkioiden ja euromääräisien lisien korotus 2,1 %
ei 150 e:n kertaerää

Keväällä 2011 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Suomen Kansallisteatterin tekninen henkilökunta
(yhdessä Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa)

Sopimuskausi:
1.3.2011–31.12.2013

Kattavuus:
temeläisiä 99 (yht. n. 215)

Palkankorotukset ja tekstimuutokset:
ks. Palvelualojen ammattiliitto PAM

Veturimiesten liitto

Syksyllä 2011 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Rautatieliikenteen veturimiestehtävät
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2012-31.3.2014

Kattavuus:
n. 1 800

Palkankorotukset:
1.11.2011: yleiskorotus 1,6 %, lisäpalkkioitten korotus vastaavalla määrällä (edelliseltä sopimuskaudelta)
2012 ja 2013: raamisopimuksen mukaan