Työpaikat

Julkaisemme tällä sivulla tietoja SAK:ssa, sen jäsenliitoissa ja yhteistyötahoissa avoinna olevista työpaikoista. Tiedot työpaikoista voi lähettää osoitteeseen webmaster@sak.fi.

SAK hakee johtajaa kasvu ja vaikuttaminen -osastolle

Suomen suurin palkansaajakeskusjärjestö hakee

johtajaa

kasvu ja vaikuttaminen -osastolle. Johtaja on myös SAK:n johtoryhmän jäsen.

Kasvu ja vaikuttaminen -osasto vastaa SAK:n talous- ja elinkeinopoliittisesta edunvalvonnasta, yhteiskuntavaikuttamisen ja vaikuttajaviestinnän koordinoinnista sekä viestinnästä.

Edellytämme sinulta vahvaa johtajakokemusta ja hyviä esimiesvalmiuksia. Muita valintakriteereitä ovat

 • työmarkkinajärjestelmän ja yhteiskunnallisen päätöksentekojärjestelmän hyvä tuntemus
 • yhteiskuntavaikuttamisen ja viestinnän vahva osaaminen
 • talous- ja elinkeinopolitiikan hallinta
 • hyvät neuvottelu- ja vuorovaikutusvalmiudet
 • soveltuva koulutus sekä
 • suomen, ruotsin ja englannin hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Tarjoamme sinulle erinomaisen mahdollisuuden vaikuttaa tulevaisuuden työelämään ja työtä tekevien arkeen. Sinua odottavat SAK:ssa innostavat työkaverit, haasteelliset tehtävät ja näköalapaikka Suomen työmarkkinoille.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa lähes miljoonaa palkansaajaa ja 20:tä ammattiliittoa. Olemme etu- ja neuvottelujärjestö, yhteiskunnallinen uudistaja ja osa kansainvälistä ay-liikettä. Jäseniämme ovat teollisuuden, julkisen sektorin, kuljetusalojen, yksityisten palvelujen ja kulttuurialojen työntekijäliitot. Tutustu tarkemmin www.sak.fi.

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Eija Hietanen, eija.hietanen@sak.fi, 040 546 8867. Hakemukset pyydämme toimittamaan osoitteella kirsi.sainio@sak.fi 25.8.2017 mennessä.


SAK hakee talouspäällikköä

Suomen suurin palkansaajakeskusjärjestö hakee

talouspäällikköä

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Talouspäällikkö vastaa SAK:n talouden suunnittelusta ja seurannasta, tilinpäätöksen laadinnasta, taloushallinnon kehittämisestä ja sijoitustoiminnasta.

Edellytämme sinulta

 • kokonaisvaltaista taloushallinnon osaamista
 • soveltuvaa koulutusta
 • kokemusta tiimityöskentelyn vetämisestä ja
 • hyviä yhteistyötaitoja.

Aiempi kokemus työskentelystä yleishyödyllisessä organisaatiossa katsotaan eduksi, samoin hyvä ruotsin ja englannin kielen taito.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen työtehtävän kiinnostavassa toimintaympäristössä sekä innostavat työkaverit.

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Eija Hietanen, eija.hietanen@sak.fi, 040 546 8867.

Hakemukset pyydämme toimittamaan osoitteella leila.marjoniemi@sak.fi 1.9.2017 mennessä.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa lähes miljoonaa palkansaajaa ja 20:tä ammattiliittoa. Olemme etu- ja neuvottelujärjestö, yhteiskunnallinen uudistaja ja osa kansainvälistä ay-liikettä. Jäseniämme ovat teollisuuden, julkisen sektorin, kuljetusalojen, yksityisten palvelujen ja kulttuurialojen työntekijäliitot. Tutustu tarkemmin www.sak.fi.


SAK hakee korkeakouluharjoittelijaa

Suomen suurin palkansaajakeskusjärjestö hakee

korkeakouluharjoittelijaa

laatimaan kansantalouden tilinpitoon ja työmarkkinoihin liittyvää selvitystä. Työskentelet keskustoimistollamme Hakaniemessä yhdessä SAK:n ekonomistien kanssa.

Tehtävänäsi on laatia selvitys Suomen sektoritaseiden kehityksestä. Tehtäviisi kuuluu myös valmistaa raportti, jossa kuvataan havaittu kehitys ja esitetään siitä tulkinta työmarkkinoiden näkökulmasta. Selvitys sisältää mahdollisesti yhteistyötä Palkansaajien tutkimuslaitoksen kanssa ja sen tavoitteena on tuottaa uusia näkökulmia talouspoliittiseen keskusteluun.

Edellytämme sinulta hyvää kansantalouden tilinpidon tuntemusta sekä osaamista sovittaa kansantalouden tulonmuodostus- ja rahoitustilinpidon tilastoja yhteensopivaan muotoon. Odotamme sinulta taloustieteen tai muun soveltuvan oppiaineen loppuvaiheessa olevia korkeakouluopintoja ja vahvaa Excelin osaamista. Eduksesi katsomme työmarkkinajärjestelmän tuntemuksen.

Harjoittelun kesto on kolme kuukautta. Aloitusajankohta on neuvoteltavissa.

Harjoittelijan palkka on noin 2 000 euroa kuukaudessa. Hakijalta ei edellytetä yliopiston myöntämää korkeakouluharjoittelijan tukea.

Hakemukset pyydämme toimittamaan osoitteella patrizio.laina@sak.fi 17. syyskuuta mennessä.

Lisätietoja antaa ekonomisti Patrizio Lainà, p. 040 583 4432, patrizio.laina@sak.fi.

SAK edustaa noin miljoonaa palkansaajaa ja 20:tä ammattiliittoa. Olemme etu- ja neuvottelujärjestö, yhteiskunnallinen uudistaja ja osa kansainvälistä ay-liikettä. Jäseniämme ovat teollisuuden, julkisen sektorin, kuljetusalojen, yksityisten palvelujen ja kulttuurialojen työntekijäliitot.


PAM hakee toimitsijaa Jyväskylään

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on Suomen suurin yksityisten alojen ammattiliitto. PAMilla on noin 230 000 jäsentä, jotka työskentelevät mm. myyjinä, tarjoilijoina, siivoojina, varastotyöntekijöinä, vartijoina, toimistotyöntekijöinä, parturi-kampaajina, esimiehinä, kiinteistönhoitajina, vastaanottovirkailijoina ja kokkeina.

Haemme Jyväskylän aluetoimistoon

toimitsijaa

vakinaiseen työsuhteeseen.

Toimitsija neuvottelee työnantajan ja työnantajaliittojen kanssa jäsenen työsuhteeseen liittyvissä erimielisyysasioissa. Työtehtävä sisältää työehto- ja työlainsäädännön jäsenneuvontaa puhelin- ja asiakaspäivystyksessä. Tuemme tehtävään oppimisessa ja perehdytämme siihen.

Toivomme intoa oppia tehtävä, hyvää suullista ja kirjallista ilmaisukykyä sekä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja. Englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito on välttämätön.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 31.8.2017.

Lisätietoja antaa 29.8. klo 10.00–11.00 ja klo 15.00–16.00 aluepäällikkö Marja Salmivuori, p. +358 50 467 6808.

Hakulomake


PAM hakee toimitsijaa Poriin

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on Suomen suurin yksityisten alojen ammattiliitto. PAMilla on noin 230 000 jäsentä, jotka työskentelevät mm. myyjinä, tarjoilijoina, siivoojina, varastotyöntekijöinä, vartijoina, toimistotyöntekijöinä, parturi-kampaajina, esimiehinä, kiinteistönhoitajina, vastaanottovirkailijoina ja kokkeina.

Haemme Lounais-Suomen alueelle, Poriin

toimitsijaa

Toimitsijan työtehtäviä ovat työpaikkojen järjestämistyön suunnittelu, toteutus ja raportointi, ammattiosastojen toiminnan kehittäminen ja ohjaus, työelämätiedotus kouluilla, jäsenhankinta sekä osallistuminen luottamusmies- ja työpaikkatoiminnan kehittämiseen. Tarvittaessa toimitsija neuvoo jäseniä laki-, tes- ja työttömyysturva-asioissa.

Tuemme tehtävään oppimisessa ja perehdytämme siihen. Työskentelypaikka on Porin toimipiste. Tehtävä on määräaikainen, ja se kestää vähintään 31.12.2018 asti.

Toivomme sinulta intoa oppia uusia tehtävä, hyvää suullista ja kirjallista ilmaisukykyä sekä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja. Englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito on suotava.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 31.8.2017. Lisätietoja antaa 23.8. klo 11.00–12.00 ja 28.8. klo 15.00–16.00 aluepäällikkö Hanna Erkamaa p. +358 44 760 8556.

Hakulomake


JHL hakee jäsenpalvelusihteeriä

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä on noin 220 000 jäsentä, jotka työskentelevät kuntien, kuntayhtymien, valtion, yksityisten hyvinvointipalvelujen, seurakuntien sekä näillä aloilla toimivien yhtiöiden ja liikelaitosten palveluksessa. JHL huolehtii jäsentensä eduista työelämän muuttuvissa haasteissa aktiivisella otteella. Aluetoimistojen vastuulla on alueen järjestö- ja edunvalvontatehtävät sekä jäsenpalvelu. Lisätietoja www.jhl.fi

Haemme

jäsenpalvelusihteeriä

keskustoimiston jäsenpalveluyksikköön määräaikaiseen tehtävään 11.8.2018 saakka.

Jäsenpalveluyksikkö tarjoaa liiton laadukkaat jäsenpalvelut, kokoaa ja jakaa jäsenmaksut sekä kehittää jäsentietojärjestelmiä koko organisaation hyödynnettäväksi. Yksikkö tukee, kouluttaa ja ohjaa aktiiveja jäsenasioissa ja edistää järjestäytymistä JHL:ään.

Jäsenpalvelusihteerin tehtäviin kuuluvat

 • jäsenrekisterin ylläpito
 • jäsenmaksuihin liittyvät tehtävät
 • jäsenpalvelu puhelimitse ja sähköisin välinein
 • jäsenyyteen liittyvä ohjaus ja neuvonta
 • asianhallintaan liittyvät tehtävät mm. asiakirjojen skannaus ja indeksointi sähköistä käsittelyä varten
 • mahdolliset muut jäsenpalveluyksikön työtehtävät.

Edellytämme tehtävään valittavilta

 • tallennustaitoa, huolellisuutta ja tietoteknistä osaamista
 • palveluasennetta ja vuorovaikutustaitoja
 • hyvää kirjallista ilmaisutaitoa.

Odotamme itsenäistä työotetta, oma-aloitteellisuutta, yhteistyökykyä ja kykyä toimia tiimimäisessä työyhteisössä. Laaja-alainen toimistoalan kokemus sekä erilaisten rekisteri-/asianhallintajärjestelmien tuntemus sekä kielitaito katsotaan eduksi. Monipuolinen palvelunäkökulma on hyödyksi tehtävässä.

Tarjoamme monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät mukavassa työyhteisössä sekä kilpailukykyiset työsuhteen ehdot.

Hakemus ja cv tulee toimittaa viimeistään 30.8.2017 osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä haettavasta tehtävästä.

Lisätietoja tehtävistä antaa yksikön vastaava Jutta Pekonen, puh. 010 770 3281.


AKT hakee toimistotyöntekijää Vaasaan

Haemme palvelukseemme

aluetoimistotyöntekijää

AKT:n Vaasan aluetoimistoon toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Toimistotyöntekijältä odotamme työkokemusta toimistotehtävistä, soveltuvaa koulutusta, monipuolisuutta ja atk-taitojen hallitsemista sekä kirjanpidon ja palkanlaskennan perusteiden osaamista.

Annamme arvoa ammattiyhdistysliikkeen tuntemukselle. Työssä vaaditaan sujuvaa suomen ja ruotsin kielen taitoa. Työtä tehdään 3 päivänä viikossa Vaasassa ja 2 päivänä Seinäjoella. Oma auto tarvitaan.

Palkkaus on Ay-toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukainen.

Hakemukset 1.9.2017 mennessä osoitteeseen maarit.lehto@akt.fi.

Tiedusteluihin vastaa 1. varapuheenjohtaja Arto Sorvali, p. 09 6131 1202.

Vaasan Alueen Autoalantyöntekijät ry os. 080
www.vaasanalueenautoalantyöntekijat.fi


Rakennusalan työttömyyskassa hakee takaisinperintäkäsittelijöitä

Rakennusalan työttömyyskassan jäsenmäärä on noin 53 000. Kassassamme työskentelee noin 40 henkilöä.

Haemme Rakennusalan työttömyyskassaan Helsingin Hakaniemen toimipisteeseen

kahta takaisinperintäkäsittelijää

vakinaiseen työsuhteeseen.

Takaisinperintäkäsittelijän tehtäviin kuuluvat työttömyyskassan etuuksien takaisinperintä ja siihen liittyvät tehtävät.

Arvostamme

 • hyviä vuorovaikutustaitoja
 • aikaisempaa työkokemusta työttömyyskassa-alalla
 • aikaisempaa kokemusta takaisinperintäasioiden hoitamisessa työttömyyskassassa
 • hyviä atk-taitoja, huolellisuutta ja palveluhenkisyyttä
 • soveltuvaa ammatillista koulutusta, esim. merkonomin tai tradenomin koulutusta
 • kielitaitoa: ruotsi, englanti.

Käytössämme on YAP:n maksatusjärjestelmä.

Työsuhteen ehdot määräytyvät työttömyyskassan henkilöstöön sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti. Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV tulee toimittaa 1.9.2017 mennessä osoitteeseen rekry@rakennuskassa.fi.

Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa kassanjohtaja Jan Peltonen, puh. 050 572 0039.