Työpaikat

Julkaisemme tällä sivulla tietoja SAK:ssa, sen jäsenliitoissa ja yhteistyötahoissa avoinna olevista työpaikoista. Tiedot työpaikoista voi lähettää osoitteeseen webmaster@sak.fi.

SAK hakee alue- ja järjestötoimitsijaa Kuopioon

Suomen suurin palkansaajakeskusjärjestö SAK uudistaa alueellista vaikuttamis- ja järjestötoimintaansa. Tarjoamme näköalapaikkaa Kuopiossa Itä-Suomen toiminta-alueella.

Haemme Kuopion toimistollemme 

alue- ja järjestötoimitsijaa

hoitamaan maakunnallista edunvalvontaa ja alueellista järjestötoimintaa. Toimenkuvassa on myös erikseen määriteltyjä koko maata koskevia asiantuntijatehtäviä liittyen esim. maaseutu- ja maakuntapolitiikkaan

Odotamme Sinulta soveltuvaa koulutusta, digitaitoja ja palkansaajatoiminnan tuntemusta sekä kokemusta työmarkkinajärjestelmästä.

Vuorovaikutus- ja neuvottelutaitot sekä pedagogiset taidot ovat välttämättömiä. Suomen kielen hallitset hyvin sekä kirjallisesti että suullisesti, puhut ja luet myös sujuvasti englantia. Edellytämme sinulta valmiutta matkustamiseen.

Elinkeinorakenteiden sekä Pohjois-Savon maakuntastrategioiden tuntemuksen laskemme eduksi.

Hakemukset postitse tai sähköpostilla viimeistään 29. maaliskuuta kello 16.

Tuula Rantila
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö
PL 157
00531 Helsinki

tai tuula.rantila@sak.fi.

Tiedusteluihin vastaa järjestöjohtaja Matti Huutola, p. 050 2781, matti.huutola@sak.fi, ja aluetoiminnan kehittämispäällikkö Hannele Ugur, p. 040 575 2698, hannele.ugur@sak.fi.


JHL hakee jäsenpalvelusihteeriä

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä on noin 220 000 jäsentä, jotka työskentelevät kuntien, kuntayhtymien, valtion, yksityisten hyvinvointipalvelujen, seurakuntien sekä näillä aloilla toimivien yhtiöiden ja liikelaitosten palveluksessa. JHL huolehtii jäsentensä eduista työelämän muuttuvissa haasteissa aktiivisella otteella. Lisätietoja: www.jhl.fi.

Haemme

jäsenpalvelusihteeriä

keskustoimiston jäsenpalveluyksikköön määräaikaiseen tehtävään 31.1.2018 saakka.

Jäsenpalveluyksikkö tuottaa jäsenpalveluja ja hoitaa sekä jäsenyyteen että jäsenmaksuihin liittyvät asiat. Liiton käytössä on OpenPointLyyti-jäsenrekisteriohjelmisto, johon on kytkettynä paljon sähköisiä palveluja jäsenille.

Jäsenpalvelusihteerin tehtäviin kuuluvat

  • jäsenrekisterin ylläpito
  • jäsenmaksuihin liittyvät tehtävät
  • jäsenpalvelu puhelimitse ja sähköisin välinein
  • jäsenyyteen liittyvä ohjaus ja neuvonta
  • asianhallintaan liittyvät tehtävät mm. asiakirjojen skannaus ja indeksointi sähköistä käsittelyä varten.

Edellytämme tehtävään valittavilta

  • tallennustaitoa, huolellisuutta ja tietoteknistä osaamista
  • asiakaspalveluvalmiutta ja vuorovaikutustaitoja
  • hyvää kirjallista ilmaisutaitoa.

Odotamme itsenäistä työotetta, oma-aloitteellisuutta, yhteistyökykyä ja kykyä toimia tiimimäisessä työyhteisössä. Aiempi kokemus jäsenrekistereistä ja asianhallintajärjestelmistä tai niiden tuntemisesta, sekä kielitaito katsotaan eduksi.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot sekä monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Hakemus ja cv tulee toimittaa viimeistään 3.4.2017 osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä haettavasta tehtävästä.

Lisätietoja tehtävistä antaa jäsenpalvelupäällikkö Jutta Pekonen, puh. 010 770 3281.


JHL hakee lakimiehiä

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä on noin 220 000 jäsentä, jotka työskentelevät kuntien, kuntayhtymien, valtion, yksityisten hyvinvointipalvelujen, seurakuntien sekä näillä aloilla toimivien yhtiöiden ja liikelaitosten palveluksessa. JHL huolehtii jäsentensä eduista työelämän muuttuvissa haasteissa aktiivisella otteella. Aluetoimistojen vastuulla on alueen järjestö- ja edunvalvontatehtävät sekä jäsenpalvelu. Lisätietoja: www.jhl.fi.

Haemme nyt joukkoomme

lakimiestä ja lakimiehen sijaista

liiton oikeudelliselle toimialueelle.

Lakimiesten tehtävänä on neuvoa liiton jäseniä ja luottamusmiehiä työpaikan erimielisyystilanteissa ja työelämän sosiaaliturva-asioissa, hoitaa jäsenten työoikeudellisia riita-asioita tuomioistuimissa sekä työ- ja virkaehtosopimusten tulkintaerimielisyyksiä työtuomioistuimessa. Lisäksi lakimiehet osallistuvat lainvalmistelua koskevaan edunvalvontaan, jäsenten ja luottamusmiesten kouluttamiseen sekä toimivat oikeudellisina asiantuntijoina liiton muille toimijoille. Valittavien henkilöiden tehtävät määritellään tarkemmin asianomaisten kokemuksen ja osaamisen mukaan.

Edellytämme toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään valittavalta lakimieheltä oikeustieteen kandidaatin/maisterin tutkintoa, laajaa osaamista työoikeuden alalta, vähintään muutaman vuoden ajalta hankittua kokemusta asianajotehtävien hoitamisesta tuomioistuimissa sekä kykyä itsenäiseen ja aloitteelliseen työskentelyyn.

Määräaikaiseen tehtävään valittavalta lakimieheltä edellytämme oikeustieteen kandidaatin/maisterin tutkintoa ja työoikeuden tuntemusta. Kokemus asianajotehtävistä luetaan eduksi.

Arvostamme lisäksi suoritettua tuomioistuinharjoittelua sekä järjestökokemusta. Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito luetaan eduksi.

Lakimiehen sijainen valitaan määräaikaiseen 6.4.2018 saakka kestävään työsuhteeseen lakimiehen perhevapaan ajaksi.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot sekä monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Molemmat työsuhteet alkavat 1.8.2017 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset ja ansioluettelot pyydämme lähettämään 7.4.2017 mennessä sähköpostilla ositteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä: lakimiehen tehtävä.

Tehtäviin liittyviin tiedusteluihin vastaa lakiasiainpäällikkö Mika Hämäläinen, puh. 040 5340 293.


PAM hakee IT-asiantuntijaa

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. PAMiin kuuluu yli 230 000 jäsentä, joista naisia on 76 %. Suurin osa PAMin jäsenistä työskentelee vähittäiskaupassa, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa, kiinteistöpalveluissa sekä vartiointialalla. PAM neuvottelee palvelualoille työehtosopimukset ja valvoo jäsentensä etuja työpaikoilla.

Haemme Helsinkiin tietohallintoyksikköön

IT-asiantuntijaa

Pienessä tiimissämme työt ja tehtävät ovat monipuolisia. Tiimistämme puuttuu projektihallinnan osaamista, joten jos omaat tämän taidon, olet etsimämme henkilö. Projektit ovat pääsääntöisesti uusien sovellusten käyttöönottoa määrittelystä käyttäjäkoulutukseen. Tehtäviin sisältyy myös ylläpitotehtäviä, käyttäjätukea sekä käyttäjien opastusta ja koulutusta. Sinulla on myös oman mielenkiintosi ja osaamisesi mukaisesti mahdollisuus vaikuttaa tietohallinnon kehittämiseen.

Lähitulevaisuuden kehityshankkeitamme ovat mm. sähköisten palveluiden kehittäminen sekä talous- ja henkilöstöhallinnon ja kurssihallinnon järjestelmien uusiminen.

Tehtävässä menestyminen edellyttää oma-aloitteisuutta sekä tehtävään soveltuvaa koulutusta ja mielellään työkokemusta vastaavista tehtävistä. Edellytämme joustavuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä hyvää suomen ja englannin kielen osaamista. Katsomme eduksi, jos sinulla on osaamista pilvipalveluista.

Tarjoamme turvallisen työsuhteen, mukavan työyhteisön, kilpailukykyisen palkan ja hyvät työsuhde-edut. Tehtävä alkaa sopimuksen mukaisesti ja on vakinainen.

Lähetä hakemuksesi mahdollisimman pian, koska aloitamme soveltuvien henkilöiden haastattelut välittömästi hakemuksen saavuttua. Hakemus on lähetettävä viimeistään 2.4.2017 osoitteeseen

https://pam.rekrytointi.com/paikat/index.php?o=A_RJ&jid=2

Lisätietoja tehtävästä antavat arkisin klo 9-16 tietohallintopäällikkö Tarja Rönkkö, puh 050 555 0842, ja talousjohtaja Jukka Mattila, puh 050 577 5950.