Työpaikat

Julkaisemme tällä sivulla tietoja SAK:ssa, sen jäsenliitoissa ja yhteistyötahoissa avoinna olevista työpaikoista. Tiedot työpaikoista voi lähettää osoitteeseen webmaster@sak.fi.

Rakennusliitto hakee aluetoimitsijaa Uudellemaalle

Rakennusliitto on rakennusteollisuuden ammattilaisten ja alan ammattilaisiksi opiskelevien vahva SAK:lainen riippumaton ammattiliitto. Liitto on myös yhteiskunnallinen etujärjestö, joka vaikuttaa laillisen yritystoiminnan ja työn puolesta ympäri maata. Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Jäseniä Rakennusliitossa on noin 85 000 ja liitolla on hieman yli 90 työntekijää, jotka työskentelevät keskustoimistossa Helsingissä ja aluetoimistoissa eri puolilla maata.

Haemme

aluetoimitsijaa

Eteläiselle toiminta-alueelle Uudenmaan aluetoimistoon.

Edellytämme hakijalta talonrakennusalan työehtosopimuksen tuntemusta, kokemusta urakkatyöstä ja urakkahinnoittelusta. Myös kielitaito ja ATK-taidot ovat eduksi valintaan. Lisäksi edellytämme hakijalta valmiutta siirtyä työskentelemään myös toiselle toimistopaikkakunnalle.

Aluetoimitsijan tehtäviä ovat työpaikkakäynnit, luottamushenkilöiden valintojen varmistaminen ja koulutus sekä yhteydenpito heihin, jäsenhankinta, edunvalvonta-asioiden hoitaminen ja valmistelu sekä jäsentilaisuuksien järjestely.

Lisäksi nyt haettavalta henkilöltä edellytetään yhteydenpitoa talonrakennusalan urakkatyöntekijöihin, heidän kouluttamista ja käytännön urakkahintojen selvittämistä.

Työssä tarvitaan neuvottelu- ja ihmissuhdetaitoja sekä kykyä ryhmätyöskentelyyn. Toimitsijan tulee osata ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti. Hänen on myös hallittava ammatillisen toiminnan edellyttämät sopimustoiminnan perusteet.

Rakennusliitolla on tarjottavanaan SAK:laisten ammattiliittojen tasoiset työsuhteen ehdot ja paljon palkitsevaa työtä alan ammattiliittotoiminnassa.

Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti keskiviikkoon 25.10.2017 mennessä osoitteeseen kaisa.karvinen@vival.fi.

Tiedusteluihin Rakennusliitosta vastaavat toiminta-alueen päällikkö Vilppu Oikarinen, puh. 050 383 5453, tai henkilöstöpäällikkö Markus Ainasoja, puh. 0500 459 729.


PAM hakee sosiaalipoliittista asiantuntijaa

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on Suomen suurin yksityisten alojen ammattiliitto. PAMilla on 230 000 jäsentä, jotka työskentelevät mm. myyjinä, tarjoilijoina, siivoojina, varastotyöntekijöinä, vartijoina, toimistotyöntekijöinä, parturi-kampaajina, esimiehinä, kiinteistönhoitajina, vastaanottovirkailijoina ja kokkeina.

Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen Helsinkiin

sosiaalipoliittista asiantuntijaa

yhteiskuntapoliittiseen yksikköön noin vuodeksi perhevapaan ajaksi. Sosiaalipoliittisen asiantuntijan tehtävänä on osallistua liiton edunvalvontatyöhön sosiaali- ja hyvinvointipolitiikan osalta. Tehtäviin kuuluu mm. liiton kantojen valmistelua ja sidosryhmäyhteistyötä, liiton työttömille suunnatun toiminnan organisointia sekä yhteydenpitoa kuntoutuspalveluiden tuottajiin. Sosiaalipoliittinen asiantuntija neuvoo jäseniä ja kouluttaa liiton luottamushenkilöitä sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa sosiaalitieteistä tai muuta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Tehtävän hoidossa edellytetään myös hyvää kirjallista ja suullista esitystaitoa, englannin ja ruotsin kielen taitoa sekä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi arvostamme järjestöelämän tuntemusta.

Tarjoamme mukavan työyhteisön ja kilpailukykyiset työsuhteen ehdot. Tehtävä on määräaikainen ja alkaa sopimuksen mukaan kuitenkin mahdollisimman pian.

Hae tehtävää viimeistään 20.10.2017 tämän linkin kautta.

Lisätietoja antaa yhteiskuntapoliittisen yksikön päällikkö Antti Veirto, puh. 050 465 7501.


JHL hakee aluetoimitsijaa Kuopioon

Haemme Itä-Suomen aluetoimiston Kuopion toimistoon vakituiseen työsuhteeseen

aluetoimitsijaa

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä on noin 220 000 jäsentä, jotka työskentelevät kuntien, kuntayhtymien, valtion, yksityisten hyvinvointipalvelujen, seurakuntien sekä näillä aloilla toimivien yhtiöiden ja liikelaitosten palveluksessa. JHL huolehtii jäsentensä eduista työelämän muuttuvissa haasteissa aktiivisella otteella. Yhdistystoiminnan kehittämisessä lähtökohtana on jäsenten innostaminen mukaan yhdistysten toimintaan ja jäsenhankinnan tukeminen. Arvojamme ovat jäsenlähtöisyys, oikeudenmukaisuus ja rohkeus.

Aluetoimistojen tehtävänä on tukea, ohjata, neuvoa ja kouluttaa yhdistyksiä edunvalvonta- ja järjestötehtävissä sekä jäsenpalvelu.

Tehtäviin kuuluvat jäsenistön edunvalvontaan ja yhdistystoimintaan liittyvät neuvonta-, neuvottelu-, ammattiala-, koulutus-, tiedotus ja järjestötehtävät.

Odotamme Sinulta tehtävään soveltuvaa kokemusta ja/tai koulutusta sekä ongelmien ratkaisutaitoa, aloitteellisuutta ja yhteistyökykyä. Edellytämme myös, että olet perehtynyt työlainsäädäntöön sekä työ- ja virkaehtosopimuksiin.

Arvostamme ay-kokemusta, julkishallinnon sekä julkisten ja hyvinvointialojen työehtosopimusten tuntemusta sekä kouluttajavalmiuksia. Kielitaito on hakijalle eduksi. Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustamista ja mahdollisuutta työskennellä myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot sekä monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Työsuhde alkaa 1.1.2018 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antavat Itä-Suomen aluetoimiston aluepäällikkö Kirsti Koskinen, puh. 0400 176 082, JHL:n järjestöpäällikkö Pekka Soini, puh. 040 048 4265, ja toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen, puh. 040 770 6577.

Hakemus ja ansioluettelo 23.10.2017 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä: Itä-Suomen aluetoimitsija.


JHL hakee atk-suunnittelijaa

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä on noin 220 000 jäsentä, jotka työskentelevät kuntien, kuntayhtymien, valtion, yksityisten hyvinvointipalvelujen, seurakuntien sekä näillä aloilla toimivien yhtiöiden ja liikelaitosten palveluksessa. JHL huolehtii jäsentensä eduista työelämän muuttuvissa haasteissa aktiivisella otteella. Lisätietoja www.jhl.fi.

JHL hakee

atk-suunnittelijaa

määräaikaiseen työsuhteeseen 2.1.–5.8.2018 tietohallintoyksikköön Helsinkiin.

Tietohallintoyksikkö vastaa liiton ICT -ympäristön ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Atk-suunnittelijan tehtäviin kuuluu käyttäjätuki, käytönopastus ja -neuvonta, ohjelmistojen asennus, ylläpito sekä päivitykset. Suunnittelijan työ sisältää erilaisien tietoteknisten laitteistojen käyttöönottoa ja ylläpitoa, laitehuoltoa ja laiteasennuksia (mm. työasemat, kytkimet).

Edellytämme hakijalta vankkaa Windows käyttöjärjestelmien osaamista sekä työasemista että palvelimista, MS Office -tuntemusta, hyvää Exchange- ja Active Directory -osaamista sekä SCCM:n tuntemusta. Lisäksi hakijan tulee hallita F-Secure ja Sql. Odotamme hakijalta ymmärtämystä perustietoverkoista ja tietoteknisistä laitteista. Valittavalla henkilöllä tulee olla soveltuva koulutus tai muutoin hankitut riittävät tiedot ja taidot.

Eduksi laskemme mahdollisuuden oman auton käyttöön sekä aiemman kokemuksen ammattiyhdistyksien tietohallinnoista.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot sekä monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa tietohallintopäällikkö Sami Närvänen, 040 553 6011.

Hakemukset ja ansioluettelot pyydämme lähettämään 15.10.2017 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä "atk-suunnittelija".


Rakennusliitto hakee ammattioppilaitostiedottajaa Helsinkiin ja Turkuun

Rakennusliitto on rakennusteollisuuden ammattilaisten ja alan ammattilaisiksi opiskelevien vahva SAK:lainen riippumaton ammattiliitto. Liitto on myös yhteiskunnallinen etujärjestö, joka vaikuttaa laillisen yritystoiminnan ja työn puolesta ympäri maata. Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Jäseniä Rakennusliitossa on noin 85 000 ja liitolla on hieman yli 90 työntekijää, jotka työskentelevät keskustoimistossa Helsingissä ja aluetoimistoissa eri puolilla maata.

Haemme kahta

ammattioppilaitostiedottajaa

määräaikaiseen työsuhteeseen (1.1.2018 – 31.12.2019).

Työntekopaikkana on

  • Eteläinen toiminta-alue (Helsingin aluetoimisto) sekä
  • Läntinen toiminta-alue (Turun aluetoimisto).

Ilmoita kumpaan olet hakemassa.

Oppilaitostiedottajan työtehtäviä toiminta-alueella ovat yhteyksien luominen rakennusalan oppilaitoksiin, oppilasjäsenhankinta, koulutustilaisuudet oppilaitoksissa sekä yhteydenpito alan opiskelijoihin.

Työssä tarvitaan esiintymistaitoja, viestintätaitoja sekä rakennusalan tuntemusta.

Hakijalle ovat eduksi rakennusteollisuuden työtehtävissä hankittu ammattikokemus sekä alan koulutus. Myös kielitaito ja ATK-taidot ovat eduksi valintaan. Lisäksi edellytämme hakijalta matkustusvalmiutta.

Rakennusliitolla on tarjottavanaan SAK:laisten ammattiliittojen tasoiset työsuhteen ehdot ja paljon palkitsevaa työtä alan ammattiliittotoiminnassa.

Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti sunnuntaihin 22.10.2017 mennessä osoitteeseen markus.ainasoja@rakennusliitto.fi.

Tiedusteluihin Rakennusliitosta vastaa henkilöstöpäällikkö Markus Ainasoja, puh. 0500 459 729.