I samband med höstens förhandlingar om kollektivavtal strävar FFC efter att förbättra villkoren för personer med nolltimmarsavtal. Målet är att FFC:s medlemsförbund ska lyckas införa begränsningar av mängden snuttjobb och bestämmelser om etablering av arbetstiden i de avtal de ingår.

– Situationen för nolltimmarsanställda förbättras inte tillräckligt mycket genom de åtgärder som lades fram av arbetsgruppen som har behandlat nolltimmarsavtalen. Nu strävar vi efter att förbättra villkoren genom att införa tillägg i kollektivavtalen, konstaterade direktör Annika Rönni-Sällinen på FFC:s arbetsmarknadsseminarium på tisdagen.

Finlands största löntagarorganisation anser att villkoren för nolltimmarsanställda till exempel kunde förbättras genom att i kollektivavtalen införa gränser för hur många deltidsanställda arbetstagare som får finnas i förhållande till antalet arbetstagare med fast heltidsanställning.

– Snuttarbetet minskar om det i kollektivavtalet finns en procentgräns för hur många av arbetstagarna på arbetsplatsen som får vara deltidsanställda, inhyrda eller inhoppare, säger Rönni-Sällinen.

Ett annat sätt att förbättra villkoren för nollanställda skulle vara att granska antalet arbetstimmar genom en så kallad etablering av arbetstiden.

Om en arbetstagare regelbundet arbetar fler timmar än vad som står i arbetsavtalet borde det faktiska antalet timmar införas som villkor i avtalet, anser FFC.

– Man borde skriva in en minimiarbetstid per vecka i alla kollektivavtal.

I arbetsavtalen ska man alltid avtala om en minimiarbetstid som inte får vara noll, betonar Annika Rönni-Sällinen.

Det är arbetsgivaren som borde ansvara för att följa upp etableringen av arbetstiden, anser FFC.

– Det finns stora skillnader mellan branscherna och därför kunde en lämplig granskningsperiod vara ett halvår eller ett år, beroende på bransch.

I samband med höstens förhandlingar strävar FFC också efter att i kollektivavtalen införa fler sätt att kombinera arbete och familj, att trygga förutsättningarna för inlärning och att främja jämlika förhandlingspositioner när man ingår lokala avtal.