FFC föreslår ett årligt anslag på 50 miljoner euro för att främja kunnandet bland vuxna.

Anslaget skulle gå till baskunskapsgarantin, ett program för den del av befolkningen som är i arbetsför ålder men som endast har gått grundskolan. Med hjälp av programmet skulle man förbättra kunnandet bland vuxna med bristande baskunskaper.

FFC:s direktör Saana Siekkinen påpekar att det i Finland finns 613 000 vuxna som saknar examen efter grundnivån.

– Inom sysselsättningspolitiken borde regeringen fokusera på att förkorta utbildningsskulden bland vuxna. Med det anslag som FFC föreslår kunde man årligen ge ungefär 5 000 vuxna en studieplats och en möjlighet att återvända till arbetslivet.

Utbildning förbättrar sysselsättningsmöjligheterna avsevärt. Bland dem som endast har gått grundskolan var sysselsättningsgraden 43,7 procent år 2015, när den för dem som har avlagt en examen på mellannivån var 67,2 procent (Statistikcentralens sysselsättningsstatistik).

Det är i synnerhet den förändrade arbetsplatsstrukturen som gör det svårare för lågubildade att få jobb. I Finland har det sedan år 1987 försvunnit mer än 600 000 jobb där det räcker med utbildning på grundnivå. Samtidigt har jobben koncentrerats till några få tillväxtcentra.

Inom sysselsättningspolitiken agerar regeringen som om arbetsplatsstrukturen inte skulle ha förändrats på flera årtionden, anser Siekkinen.

– Med piska styr regeringen de arbetslösa till jobb som inte längre finns. I stället för att straffa de arbetslösa borde man sätta resurserna på göra det lättare för dem att börja studera på eget initiativ och på deltid, och på det sättet utveckla sitt kunnande.

I forskningsrapporten Katoavat työpaikat har statistikforskaren Pekka Myrskylä kartlagt antalet sysselsatta och antalet jobb samt den strukturella utvecklingen. Undersökningen är en del av FFC:s projekt Mahdollisuuksien aika, där man utreder hur digitaliseringen och globaliseringen samt klimatförändringen och de sinande naturresurserna påverkar arbetslivet och vardagen för löntagarna.

Rapporten Katoavat työpaikat (på finska)