I Vanda stad har erfarenheterna av ersättande arbete mest varit positiva. Ingen som är sjukskriven tvingas ändå jobba mot sin vilja, understryker huvudförtroendemannen Kaija Talonpoika.

– Vanda stad införde för ett och ett halvt år sedan en modell för ersättande jobb, det vill säga skräddarsydda eller anpassade jobb. Modellen är vanligare inom den privata sektorn, men Vanda hör till de första städerna där man kraftigt har fört fram den här möjligheten.

– I praktiken innebär modellen att en arbetstagare kan få lättare uppgifter i stället för att vara sjukskriven eller när man återvänder efter en sjukskrivning. Lön får man som normalt. Personalen, arbetsgivaren, företagshälsovården och pensionsförsäkraren kom tillsammans överens om modellen och starten planerades noggrant. Modellen har gjort att i synnerhet de långa sjukskrivningarna har minskat.

– För arbetstagarna är det fördelaktigt, eftersom de får lön i stället för dagpenning från Folkpensionsanstalten. Och vid långa sjukledigheter handlar det inte bara om utkomsten, utan risken finns också att man slås ut från arbetslivet.

– Naturligtvis ansöker man inte om ersättande jobb för en liten förkylning, men om man till exempel har brutit armen eller återhämtar sig efter tunga cancerbehandlingar kan systemet vara bra. Ingen som är sjukskriven tvingas ändå jobba.

– Den nya praxisen förutsätter att de anställda förändrar sitt tänkesätt. På vissa arbetsplatser har det varit lättare att hitta ersättande arbete. Vi hade en vaktmästare som på grund av sjukdom inte kunde sköta sitt jobb där det ingick lyft och att bära tunga saker. Kontorsarbete gick ändå bra och arbetstagaren som var intresserad av datorer tog hand om sådana uppgifter på kontoret som ingen förut hade kunnat sköta. Dessutom anställde vi förstås en vikarie för att sköta vaktmästarens arbetsuppgifter. Alla vann på det!

Johannes Waris (översättning: Viola Eksten)