FFC föreslår att nivån på faderskapspenningen höjs som en del av den planerade reformen av familjeledigheterna.

I FFC:s modell för familjeledigheterna får båda föräldrarna förhöjd föräldradagpenning under den första månaden. Dessutom finns det i FFC:s modell en kvot på tre månader som inte kan tas ut av den andra föräldern.

– Det är viktigt att uppmuntra papporna att bli familjelediga genom en kvot som bara pappan kan använda. Regeringen måste allvarligt överväga att också höja nivån på faderskapspenningen. Nu får bara mammorna en höjd moderskapspenning under de 56 första dagarna, säger FFC:s socialpolitiska expert Tuuli Glantz.

Hälften av dagarna med faderskapspenning blir oanvända och var femte pappa låter helt bli att utnyttja rätten att vara familjeledig.

Tuuli Glantz betonar att en modell som gör det lättare att flexibelt kombinera arbete och familj uppmuntrar också papporna att ta en starkare roll när det gäller att sköta barnet.

– I FFC:s modell är föräldrarna inte tvungna att välja mellan arbete och familjeledigt, utan de kan använda föräldra- och vårdpenningen flexibelt som enskilda dagar eller som längre ledigheter ända tills barnet fyller tre år.

Forskning visar att pappor som jobbar på små arbetsplatser och inom den privata sektorn oftare än andra låter bli att använda sin rätt till familjeledighet. De motiverar beslutet bland annat med att det är bråttom på jobbet och att inställningen till familjeledigheter är negativ på arbetsplatsen.

– Arbetsgivaren ansvarar för att ordna arbetet på ett sådant sätt att det går att bli familjeledig. Arbetsarrangemangen kan väl inte vara besvärligare att genomföra för män än för kvinnor. Det behövs också en attitydförändring på arbetsplatserna, så att alla pappor som vill, kan vara hemma och sköta barnet med gott samvete, betonar Tuuli Glantz.