Många tjänar numera sitt levebröd på att utföra arbete som förmedlas via olika plattformar på webben. I det här arbetet kombineras ofta nackdelarna med att vara företagare och nackdelarna med att vara löntagare.

Arbetstagarna utför nämligen ofta traditionellt lönearbete, men till jobbet hör den osäkerhet som är kännetecknande för företagsverksamhet.

– Plattformsekonomin handlar om att sälja och köpa arbete, tjänster och varor via webben eller mobilapplikationer. Även om företagen som upprätthåller plattformarna i praktiken är arbetsgivare, så saknar de alla de skyldigheter som i vanliga fall hör till arbetsgivarna, säger FFC:s utvecklingschef Juha Antila.

FFC vill att lagstiftningen snabbt ändras så att arbetsgivarna inom plattformsekonomin blir tvungna att sköta sina skyldigheter på ett sätt som tryggar arbetstagarnas rättigheter och arbetarskydd.

– Arbetstagaren är alltid en arbetstagare. Spelreglerna ska vara de samma för alla, betonar Juha Antila.

Han anser också att de som arbetar via de digitala plattformarna borde få bättre möjligheter att förhandla om sina anställningsvillkor.

– Föreningsfriheten, kollektivavtalen och rätten att vidta stridsåtgärder är grundläggande rättigheter. Också enligt Europeiska parlamentets betänkande om delningsekonomin går det att utvidga rättigheterna i enlighet med den nationella lagstiftningen, säger Juha Antila.

Kartlägger åsikter

FFC kommer den här hösten att titta närmare på plattformsekonomin. Som en del av projektet har FFC låtit intervjua personer som jobbar inom plattformsekonomin. Avsikten är att ta reda på hur arbetstagarna upplever arbetet och vad de förväntar sig av facket. Resultaten presenteras i samband med FFC:s representantskapsmöte i november.

Tiina-Emilia Kaunisto