Ett av Finlands största fackförbund såg dagens ljus i maj när Metallförbundet, industrifacket TEAM och Träfacket beslöt att gå samman. Daniel Hannus från Metall och Hanna Borisov från TEAM välkomnar fusionen.

Metalls kongress hade ett egentligt ärende att ta ställning till under mötet i Helsingfors. Skulle Metallförbundet som grundats 1899 gå i graven för att ge plats för någonting nytt?

Efter en lång diskussion behövdes ingen omröstning utan kongressens svar blev ett enhälligt ja. Det nya förbundet heter Industrifacket och blir ett av Finlands största fackförbund med 230 000 medlemmar.

– Yes! Äntligen! Det här har vi väntat på, utbrister kongressombudet Daniel Hannus från Borgå.

Att metallaren Daniel Hannus är nöjd med beslutet går inte att miste på. Enligt honom är förbundsfusionen nödvändig.

– Världen har förändrats och facket utsätts för allt hårdare tryck från flera håll. Regeringen och Finlands näringsliv EK försöker hela tiden försvaga våra rättigheter och försämra våra arbetsvillkor. Något måste vi göra och genom samarbete har vi mera kraft.

Också TEAM och Träfacket är med

Förutom Metall är det TEAM och Träfacket som tillsammans bildar det nya Industrifacket. Både TEAM:s och Träfackets fullmäktige beslöt att lägga ner sin verksamhet och uppmanar sina fackavdelningar att ansöka om medlemskap i det nya Industrifacket innan utgången av oktober.

– Jag är full av förväntan. Jag vill att det här blir bra och jag vill vara med om att bygga upp något nytt, säger fullmäktigeledamoten Hanna Borisov från TEAM som hade bjudits in till Metalls kongress för att följa med fusionsbeslutet på plats.

Daniel Hannus berättar att hans fackavdelning i Borgå inte ännu har haft kontakt med de lokala avdelningarna från de andra två förbunden, men han har svårt att se några risker med förbundsfusionen.

– Välkomna med att bygga någonting nytt. Jag ser fram emot samarbetet.

Ålänningen Hanna Borisov är lite försiktigare.

– Den enda risken är väl att vi blir slukade av stora Metallförbundet, men så tror jag inte att det blir. Jag upplever också att Metall är lite strejkkänsligt som förbund, i motsatts till hur jag upplever TEAM. Jag är rädd att det kan bli fler arbetsmarknadskonflikter, säger hon.

Hopp om starkare svensk roll

Den svenska medlemsservicen är däremot något som Hanna Borisov hoppas att det nya förbundet tar efter Metall.

– Det har varit väldigt dåligt inom TEAM. Jag har förstått att Metall har flera svenskspråkiga anställda på förbundet och bättre svensk service. Det är mycket viktigt för det finns en massa svenskspråkiga medlemmar och de blir lämnade utanför om deras behov inte beaktas.

Daniel Hannus hoppas också att svenskans roll förstärks i och med att de svenskspråkiga medlemmarna blir fler. Men han påpekar att det gäller att lyfta fram behovet på alla plan.

– Om vi inte efterlyser svensk service så faller den lätt bort, säger Daniel.

Kongressen utsåg också det nya förbundets styrelse och fullmäktige. Industrifacket kommer att ledas av Metalls ordförande Riku Aalto fram till det nya förbundets första kongress i november. Då väljs en ny styrelse och fullmäktige med representanter för alla de tre fusionerade förbunden.

Peter Sjökvist från Närpes, som har varit svenskspråkig medlem i Metalls styrelse, fick en post också i styrelsen för övergångsperioden. Daniel Hannus valdes in i fullmäktige.

Johan Lund