En färsk rapport visar att arbetsgivarna kan spara miljoner genom att fästa större uppmärksamhet vid arbetshälsan. Fackcentralen FFC vill att de här pengarna ska användas så att de gynnar hela personalen.

Kostnaderna för arbetsoförmåga sjunker sakta men säkert. Det visar en färsk rapport över kostnaderna för ogjort arbete, alltså den tid som går förlorad på grund av sjukfrånvaro och arbetsförmåga. Enligt rapporten kan arbetsgivarna bland annat spara pengar genom ett gott ledarskap som tar fasta på personalens arbetsförmåga och arbetshälsa.

– Genom ett gott hälsofrämjande ledarskap kan man bevisligen minska sjukfrånvaron och förtidspensioneringen, säger Kari Haring som sakkunnigläkare på FFC.

Hälsofrämjande ledarskap innebär att man beaktar de frågor som gäller den fysiska, psykiska och sociala arbetshälsan, samt att man medger och åtgärdar de problem som finns.

Rapporten över ogjort arbete gjordes i år för sjunde gången och man granskade situationen vid 55 företag. Mellan åren 2008 och 2016 har kostnaderna för ogjort arbete, alltså sjukfrånvaro och arbetsoförmåga, sjunkit med i genomsnitt 1,3 procentenheter i förhållande till lönesumman. I reda pengar betyder det att företagen som deltog i undersökningen har sparat ungefär 22 miljoner euro.

– Det är minst sagt rimligt att begära att det positiva resultatet också skulle synas i arbetstagarnas fickor och inte bara i ägarnas – och i vissa företag är det faktiskt så, säger Kari Haring.

Företagshälsovården är viktig

FFC:s sakkunnigläkare Kari Haring betonar att goda resultat har uppnåtts i sådana företag där arbetsgivaren och arbetstagarna drar åt samma håll.

– Centrala faktorer är en god och fungerande företagshälsovård samt satsningar på den förebyggande verksamheten. Man ser inte helheten om man endast stirrar på antalet sjukdagar. Man måste ingripa i de problem som ligger bakom sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron är ett symptom på de problem som finns, säger Kari Haring.

Han betonar att företagshälsovården i bästa fall är en oberoende expert som känner till arbetsplatsen och som också syns på arbetsplatsen.

Bakom rapporten om kostnaderna för ogjort arbete står tolv organisationer, företag och pensionsförsäkrare, bland dem fackcentralen FFC.

Johannes Waris