FFC kritiserar regeringen för att den fortsätter med sin bestraffande linje och saknar visioner för hur arbetslösheten ska hanteras.

Vid Finland största löntagarorganisation är ordförande Jarkko Eloranta besviken över att regeringen tjurskalligt håller fast vid aktivitetsmodellen som strider mot konkurrenskraftsavtalet.

– Regeringen beslöt i samband med budgetmanglingen att fortsätta beredningen av aktivitetsmodellen som innebär att arbetslöshetsskyddet skärs ner. Regeringen fortsätter också bereda andra beslut som kommer att leda till ökad övervakning av de arbetslösa med hot om stränga karenser.

Jarkko Eloranta betonar att man i stället för att straffa borde satsa resurserna på att förbättra tjänsterna för de arbetslösa.

– Bäst stöder man de arbetslösas aktivitet genom att utöka den personliga servicen i stället för mekaniska karenser och nedskurna förmåner.

Regeringen har beslutat att slå ihop företagstjänsterna och arbets- och näringstjänsterna till en ny helhet som kallas tillväxttjänster. FFC föreslår fortfarande att regeringen ska ta upp beslutet till ny beredning och samtidigt också förnya arbetslöshetsskyddet så att det uppmuntrar till äkta aktivitet.

När ekonomin växer är det förnuftig politik att satsa på utbildning och kunnande.

– De investeringar i kunnandet som regeringen fattade beslut om i samband med budgetmanglingen är en god nyhet, men de räcker inte för att ta igen det utbildningsunderskott som har uppstått. Regeringen har bland annat verkställt massiva nedskärningar på 200 miljoner euro i yrkesutbildningen, påminner Eloranta.

FFC:s styrelse påpekar att den nuvarande regeringen genom sina beslut har ökat otryggheten för arbetstagarna och försvagat tillförsikten inför framtiden.

– Arbetstagarnas skydd i arbetslivet har bland annat försvagats genom regeringens beslut att förlänga prövotiden till sex månader och förkorta återanställningsskyldigheten i samband med uppsägningar till fyra månader.