FFC:s ordförande Jarkko Eloranta är bekymrad över vilka följder det spändare arbetsmarknadsläget får för den ekonomiska tillväxten.

– EK:s beslut att säga upp avtalen mellan centralorganisationerna kastar en skugga också över de åtgärder som man kom överens om i konkurrenskraftsavtalet och som ska hjälpa ekonomin att återhämta sig. När en förhandlingsomgång på förbundsnivå ska inledas ur ett svårt utgångsläge kan förutsättningarna för den begynnande tillväxten försämras.

Ordförande för Finlands största löntagarcentralorganisation anser att Finlands näringsliv EK:s beslut är illa avvägt med tanke på att konkurrenskraftsavtalet fortfarande är i kraft.

– Konkurrenskraftsavtalet har varit svårt att godta för löntagarna. Med stor möda har man byggt upp ett täckande arbetsmarknadsavtal och lagt grunden för de kommande förhandlingarna på förbundsnivå. EK:s beslut försämrar ofrånkomligen atmosfären på arbetsmarknaden och förtroendet mellan parterna.

Kollektivavtalsförhandlingarna mellan löntagar- och arbetsgivarförbunden väntas nu bli svårare, när man i samband med dem är tvungna att avtala om sådant som centralorganisationerna hittills har avtalat om. De avtal som EK har sagt upp gäller bland annat förtroendemannens och arbetarskyddsfullmäktiges ställning samt inkasseringen av fackföreningsmedlemsavgifter.

Eloranta bedömer att behovet av samarbete och koordinering mellan löntagarna ökar när det skydd som avtalen mellan centralorganisationerna har inneburit försvinner.

Sannolikt försöker man nu åstadkomma skillnader i praxis mellan olika branscher, vilket i sin tur skulle försvaga löntagarnas ställning i arbetslivet. 

FFC:s styrelse tar ställning till följderna av Finlands näringslivs beslut vid sitt möte måndagen den 6 mars.