Arbetslöshetsskyddet borde reformeras så att det sporrar till självsysselsättning och gör övergången mellan lönearbete och företagande mer flexibel. Det föreslås i en utredning som har överlämnats till arbetsminister Jari Lindström. FFC välkomnar förslagen i utredningen.

Utredningspersonerna Maria Löfgren och Harri Hellstén föreslår att det införs en kombinationsförsäkring som gör det möjligt att uppfylla arbetsvillkoret genom att kombinera företagande och lönearbete. De föreslår också att arbetslösa ska kunna inleda företagsverksamhet och ändå behålla rätten till jämkad arbetslöshetsförmån under de första fyra månaderna. Företagsverksamheten ska då betraktas som bisyssla och förmånstagarna ska fortfarande vara skyldiga att ta emot heltidsarbete och delta i sysselsättningsfrämjande service.

FFC:s arbetslivsdirektör Saana Siekkinen förhåller sig positivt till förslagen.

– Reglerna i arbetslöshetsskyddet är komplicerade och det finns områden som inte täcks av förmåner och som därför orsakar onödig oro och osäkerhet över utkomsten bland dem som sysselsätter sig själva, säger Saana Siekkinen.

Hon anser att de problem som utredarna lyfter fram är relevanta och att åtgärderna som föreslås är konkreta och bra.

– Också efter det här finns det saker att förbättra när det gäller ställningen för självsysselsatta och snuttjobbare inom arbetslöshetsskyddet och den övriga lagstiftningen.

Också fackcentralen FFC har kommit med egna förslag på hur arbetslöshetsskyddet kunde förnyas så att i synnerhet situationen för personer som sysselsätter sig själva skulle förbättras. Bland annat har FFC föreslagit att reglerna för jämkad dagpenning skulle göras smidigare samt att det skulle bli tydligare när företagande räknas som huvudsyssla och när det räknas som bisyssla. Dessutom har FFC föreslagit att det införs en kombinationsförsäkring där man samtidigt kan försäkra inkomster som både löntagare och företagare. I den nuvarande modellen måste man välja mellan att försäkra antingen löntagar- eller företagarinkomster.

– Arbetslöshetsskyddet är den enda formen av socialskydd där det inte går att samtidigt försäkra löntagar- och företagarinkomster. Det är viktigt att det här missförhållandet rättas till, betonar Saana Siekkinen.

Därför anser hon att det är viktigt att så snabbt som möjligt förverkliga utredningspersonernas förslag på att införa en kombinationsförsäkring.

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström hade beställt utredningen av Maria Löfgren som är direktör vid akademikercentralen Akava och Harri Hellstén som är chef för arbetsmarknadsärenden vid Företagarna i Finland.