Höstens och vinterns kollektivavtalsförhandlingar måste resultera i löneökningar som förbättrar köpkraften. Det slår fackcentralen FFC:s styrelse fast. Enligt ordförande Jarkko Eloranta kommer FFC-förbunden inte att gå med på avtal utan löneökningar.

– Det verkar som om arbetsgivarsidan försöker åstadkomma avtal utan löneökningar i alla branscher, men sådana avtal kommer inte att se dagens ljus inom FFC-branscherna. Det pågår en avtalsrörelse på förbundsnivå och i enlighet med det kan kollektivavtalsuppgörelserna variera beroende på bransch, säger Jarkko Eloranta.

Kollektivavtalet inom pappersindustrin löpte ut redan i slutet av september, men parterna har fortfarande inte lyckats enas om ett nytt avtal. FFC:s styrelse riktar skarp kritik mot arbetsgivarförbundet Skogsindustrins agerande.

– Skogsindustrin har vägrat förhandla om löneökningar med Pappersförbundet. Ett sådant agerande leder till att stämningen i avtalsrörelsen blir allvarligt inflammerat, säger Jarkko Eloranta.

I samband med de senaste avtalsförhandlingarna i fjol godkände fackförbunden en central uppgörelse som innebar att lönerna inte steg men att arbetstiden förlängdes. Också i uppgörelsen före det var löneökningarna mycket små. Men nu, när det ekonomiska läget har förbättrats och arbetslösheten har minskat, betonar Jarkko Eloranta att det är dags för löneökningar som tryggar köpkraften.

Den här gången förs förhandlingarna helt på förbundsnivå. Det betyder att FFC och de andra centralorganisationerna inte deltar i förhandlingarna. FFC:s styrelse beslöt ändå i måndags att den utökar samarbetet och informationsutbytet mellan förbunden, för att se till att man i alla branscher åstadkommer kollektivavtal som förbättrar köpkraften. Dessutom konstaterade styrelsen att förbunden höjer sin beredskap för att vidta stridsåtgärder.