FFC och fem av medlemsförbunden har lediganslagit jobbet som fackligt ombud på Åland.

Personen ska bland annat sköta kontakten mellan facket och medlemmarna, delta i medlemsrekrytering och facklig organisering samt ge arbetslivsinformation i skolorna. Till uppgifterna hör också att stöda och utveckla förtroendemännens och fackavdelningarnas verksamhet.

Personen kommer att vara anställd av Servicefacket PAM, men ska sköta arbetsuppgifter också för FFC, TEAM, SEL, FSU och PAU. Det finns inga formella kompetenskrav för jobbet, men den som väljs ska ha färdigheter att interagera och förhandla samt att uttrycka sig på svenska och finska. Personen får stöd och utbildning för att lära sig sina uppgifter.

Den tidigare ombudsmannen Henrik Lagerberg gick i pension i fjol.

Ansökningstiden går ut söndagen den 18 juni. Platsannonsen hittar du här.