FFC hoppas att regeringen stärker den kommande ekonomiska tillväxten genom att se till att det finns tillräckligt med utbildad arbetskraft.

Finlands största löntagarcentralorganisation anser att det behövs satsningar på framför allt den yrkesinriktade vuxenutbildningen för att åtgärda det kunskapsunderskott som tidigare har uppstått.

– Regeringen medger också själv att man måste värna om att arbetskraften får utbildning, så att den ekonomiska tillväxten inte stagnerar på grund av brist på kunnig arbetskraft. Förutom att utbildningen löser företagens rekryteringsproblem, så höjer den också vår sysselsättningsgrad, påpekar chefsekonom Ilkka Kaukoranta.

FFC anser att det är bra att finansminister Petteri Orpo särskilt betonar sysselsättningen i sitt budgetförslag, men det behövs fler åtgärder utöver dem som man redan har fattat beslut om.

– Vi har föreslagit ett årligt anslag på 50 miljoner euro för att stärka baskunskaperna bland vuxna. Med hjälp av anslaget kunde ungefär 5 000 vuxna årligen få en studieplats och en möjlighet att återgå till arbetslivet.

– En höjning av läropliktsåldern skulle, med tanke på framtiden, vara ett viktigt sätt att försäkra sig om att alla får den utbildningsgrund som krävs på arbetsmarknaden, tillägger Kaukoranta.

Tillgången till arbetskraft underlättas också genom att till exempel förnya systemet med familjeledigheter på det sätt som FFC har föreslagit.

– Vi har inte råd med ett familjeledighetssystem som lämnar en stor del av kvinnornas kunnande utanför arbetsmarknaden. Vår modell för familjeledigheterna gör det lättare att kombinera arbete och familj, och avskaffar incitamenten som leder till utdragna familjeledigheter, betonar chefsekonom Ilkka Kaukoranta.

Han anser att det är onödigt att söka en lösning på problemen på arbetsmarknaden genom att straffa de arbetslösa, så som aktivitetsmodellen gör.

– I stället för att använda piskan borde man sätta resurserna på att höja kunnandet hos de arbetslösa genom att göra det lättare för dem att få utbildning.

Företagsstöden måste förnyas

FFC:s chefsekonom Ilkka Kaukoranta hoppas att regeringen ännu i samband med budgetmanglingen ska överväga att förnya företagsstöden. Utöver kunnig arbetskraft är det investeringar i forskning och innovation som ger fart åt den kommande ekonomiska tillväxten och sysselsättningen.

– Pengarna som kan användas till att öka forsknings-, utvecklings- och innovationsstöden får man genom att skära ner i skattestöden för ägarna. Företagaravdraget, skogsgåvoavdraget och lättnaderna i arvsskatten är exempel på skattestöd som är onödiga med tanke på tillväxten och sysselsättningen.

FFC anser att det är bra att man för första gången gör en utvärdering av hur hållbar utveckling beaktas i budgeten, i enlighet med Agenda 2030.