FFC:s styrelse presenterar enhälligt sin egen modell för att snabbt förbättra sysselsättningsläget och kostnadskonkurrenskraften.

– FFC erbjuder arbetsgivarna en möjlighet att avtala om en lösning där lönerna inte stiger 2017. År 2018 skulle förhöjningarna bestämmas av den öppna sektorn, det vill säga exportbranscherna, föreslår FFC:s ordförande Lauri Lyly.

De tvångslagar som regeringen föreslår riktas på ett orättvist sätt mot de löntagare som redan är i en utsatt ställning. De är också problematiska ur ett grundlagsperspektiv och skulle orsaka svåra störningar på arbetsmarknaden om de verkställs.

– FFC:s förslag förbättrar sysselsättningsläget och konkurrenskraften snabbt och på ett mer rättvist sätt än regeringens förslag. De försvagar inte heller arbetsvillkoren. Om ett förhandlingsresultat uppnås, måste regeringen avstå från sina förslag på tvångslagar, poängterar Lyly.

FFC är beredd att sänka arbetsgivaravgifterna och att måttfullt höja den andel som löntagarna betalar. På det sättet skulle de som arbetar bära ett större ansvar också för att finansiera det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet. Samtidigt kräver FFC att arbetslöshetsskyddet ska skäras ner mindre än planerat.

FFC förutsätter att företagen använder sin förbättrade lönsamhet till investeringar i Finland.

– I samband med löneuppgörelsen för år 2018 skulle också de utbetalda dividenderna vara en grund när exportbranschernas lönebetalningskapacitet tolkas. Det finns inte förutsättningar för en ytterst måttfull löneuppgörelse om företagen har betalat för stora dividender, betonar Lyly.

Lyly framhåller att arbetsgivarorganisationernas förhandlingsberedskap är av stor betydelse om situationen ska lösas, eftersom regeringen förväntar sig ett gemensamt förslag från arbetsmarknadsparterna.

– Arbetsmarknadsorganisationerna kunde nå en överenskommelse om ett alternativt paket inom oktober, bedömer Lyly.

FFC:s styrelse, som sammanträdde i dag, förväntar sig också att regeringen förhandlar med arbetsmarknadsparterna, inte bara hör dem, när förändringar i arbetslöshetsskyddet och det lokala avtalandet samt arbetslivsreformer bereds. Av regeringen förutsätts också mer resurser och fler åtgärder för att bekämpa den grå ekonomin.

FFC-styrelsens förslag på att förbättra sysselsättningen och kostnadskonkurrenskraften (på finska).