Kommunerna och staten borde göra investeringar för att utöka antalet arbetstillfällen inom turismnäringen. Det föreslår FFC med hänvisning till olika utredningar som visar att det inom de närmaste åtta åren kan skapas upp till 40 000 nya jobb inom branschen.

– Nu lönar det sig för staten och kommunerna att satsa på utbildning inom turismnäringen samt på att marknadsföra Finland. Också vid flygplatserna och gränsstationerna borde man göra funktionerna smidigare, säger FFC:s näringspolitiska expert Jukka Kärnä.

Han anser dessutom att regeringen kunde sänka elskatten för de energiintensiva servicebranscherna som är utsatta för internationell konkurrens.

Turismnäringen är kraftigt säsongsbunden, och FFC framhåller att det skulle vara viktigt att göra investeringar som ökar Finlands attraktionskraft utanför sommar- och vintersäsongerna. På det sättet kunde man kunna få fler arbetstagare att stanna i branschen som annars präglas av bemanningsarbete, snuttjobb, tunga arbetstider och låga löner.

Jukka Kärnä föreslår att arvodes- och premiesystemen inom branschen utvecklas så att arbetstagarnas utkomst förbättras och produktiviteten ökar. Dessutom säger han att företagens produktivitet skulle förbättras om personalen får bättre påverkningsmöjligheter.

De senaste åren har turismnäringen i Finland vuxit med tre–fyra procent per år. Konsumtionen uppgår idag till 13,4 miljarder euro men förväntas öka till 20 miljarder inom de närmaste åren. Den del av turismen som är jämförbar med exporten ger idag intäkter på 4,3 miljarder euro, men förväntas växa till åtta miljarder. Därmed räknar Jukka Kärnä på FFC med att också skatteintäkterna från turismnäringen ökar avsevärt från dagens nivå på fem miljarder euro per år.

– Jobben kommer garanterat att stanna i Finland. Det som lockar hit turisterna – Lappland och lugnet i den finländska naturen – kan inte flyttas till utlandet, betonar Jukka Kärnä.

Samtidigt är det viktigt att den växande delningsekonomin, så som övernattningstjänsten Airbnb, omfattas av lagstiftningen och beskattningen, anser FFC.