Känner du en ung person som genom sitt engagemang har stärkt den egna branschens anseende? Nominera då personen för FFC:s Donarstipendium senast den 13 oktober.

Donarstipendiet på 1 000 euro delas nu ut för tolfte gången. Stipendiet ges till en person som har skaffat sig en yrkesexamen i sin egen bransch och som är stolt över sitt yrke. Personen ska vara aktiv inom fackföreningsrörelsen eller studerandeorganisationer, eller ha förtroendeuppdrag på sin arbetsplats. Personen ska också ha jobbat för att stärka den fackliga organiseringen.

Om du känner en lämplig kandidat kan du skicka in en fritt formulerad ansökan med tillhörande motiveringar till FFC senast den 13 oktober. Skicka ansökan per e-post till annika.lehtovuori@sak.fi eller per post till

FFC
Donarstipendiet/Annika Lehtovuori

PB 157
00531 Helsingfors

Ur ansökan ska framgå kandidatens namn, ålder, yrkesexamen och/eller yrke, hemort, arbetsplats, fackförbund samt eventuella förtroendeuppdrag eller övrig aktivitet.

Donarstipendiet överräcks på FFC:s representantskapsmöte den 23 november. I fjol gick stipendiet till teaterregissören Aino Kivi från Joensuu.