Antalet uppsagda var i fjol det lägsta sedan 2011.

Enligt den statistik som FFC har samlat in berördes också allt färre arbetstagare av samarbetsförhandlingar, och de behov av personalnedskärningar som arbetsgivarna uppgav var också lägre än tidigare. Antalen sjönk mot slutet av året, vilket kan vara ett tecken på att den positiva utvecklingen fortsätter i år.

Jarkko Eloranta, som är ordförande för Finlands största löntagarcentralorganisation, önskar att företagen i framtiden skulle ta ett större ansvar för att upprätthålla den glädjande trenden.

– Också arbetsgivarna måste nu ta sitt ansvar. De ljusare utsikterna på arbetsmarknaden ger företagen ett ypperligt tillfälle att genom investeringar skapa ny tillväxt och fler jobb.

– Löntagarna har avstått från löneförhöjningar. I konkurrenskraftsavtalet förband de sig dessutom att börja betala en del av arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter, påminner Eloranta.

Under år 2016 inleddes samarbetsförhandlingar som berörde sammanlagt 80 014 löntagare. Behovet av personalminskning var sammanlagt 13 971. Båda talen är ungefär en tredjedel mindre än år 2015.

Sammanlagt 10 865 löntagare fick sparken i fjol, vilket är nästan 2 000 färre än året innan. Flest personer sades upp av Microsoft Mobile (1 350), konkursdrabbade Anttila (1 300) och Nokia (1 032).

Inom industrin minskade antalet uppsägningar med hela 20 procent jämfört med året innan. Inom servicebranscherna var minskningen endast sju procent, vilket beror på att i synnerhet de stora företagen inom handeln sade upp personal. De dåliga nyheterna inom branschen fortsatte i början av det här året när Kesko och Seppälä meddelade om nya samarbetsförhandlingar.

Utbildningsnedskärningarna förvärrar matchningsproblemet

Att antalet uppsagda varierar så mycket beroende på bransch kan enligt FFC:s Eloranta förvärra problemet med att matcha arbetskraften med jobben. De som söker arbete kan inte fylla de lediga jobben om inte deras kunskaper motsvarar de krav som ställs.

– Regeringens nedskärningar i yrkesutbildningen förvärrar bara problemet. Nu borde man tvärtom satsa på mångsidiga yrkesstudier, stöda vuxna som byter bransch genom nya utbildningshelheter och göra det lättare för arbetslösa att studera, uppmanar ordförande Jarkko Eloranta.

FFC publicerar statistiken över samarbetsförhandlingar, permitteringar och uppsägningar på sin webbplats fyra gånger per år. Informationen samlar FFC in från börsmeddelanden och andra offentliga källor.

I statistiken ingår inte kommunernas siffror.

Se hela statistiken (på finska)