Arbetsgivarna är dåliga på att utbilda sin personal, visar en undersökning som fackcentralen FFC har gjort. Sämst är situationen för visstidsanställda och arbetstagare på små arbetsplatser.

Endast 42 procent av medlemmarna i de FFC-anslutna fackförbunden har under det senaste året deltagit i utbildning som arbetsgivaren har bekostat. Det kommer fram i FFC:s arbetslivsbarometer.

Det innebär att sex av tio anställda inte har deltagit i någon utbildning. Män deltar i aningen större utsträckning i utbildning som arbetsgivaren står för. 44 procent av männen och 39 procent av kvinnorna har nämligen gått någon utbildning det senaste året – andelen har sjunkit med sju procentenheter i båda grupperna jämfört med 2014.

– Ännu för två år sedan fick hälften av personerna i arbetaryrken utbildning som bekostades av arbetsgivaren, så situationen på arbetsplatserna har försämrats avsevärt, säger FFC:s utvecklingschef Juha Antila.

Tjänstemän får mer utbildning

Andelen arbetstagare som har gått utbildning är större på arbetsplatser där det finns fler anställda. Vid företag som har färre än tio anställda har endast en tredjedel deltagit i utbildning under det senaste året. På arbetsplatser med fler än 250 anställda är andelen mer än hälften.

Det är aningen vanligare att arbetsgivare inom den offentliga sektorn bekostar utbildning för sin personal än att privata arbetsgivare gör det. Den typen av utbildning som har minskat mest är de långa kurserna som pågår i mer än en arbetsvecka. År 2014 hade elva procent av arbetstagarna deltagit i sådan utbildning, men nu är andelen sju procent.

Juha Antila påpekar att bland annat Statistikcentralens undersökning om vuxenutbildning 2012 visar att tjänstemännen får delta i utbildning dubbelt så ofta och de högre tjänstemännen nästan tre gånger så ofta som personerna i arbetaryrken. Han förundrar sig över att företagen inte har förstått hur viktigt det är att utbilda alla arbetstagare.

– Produktiviteten uppstår på alla nivåer, från ledningen till dem som utför själva arbetet. Det är viktigt med utbildning för alla.

Visstidsanställda har klart sämre möjligheter till utbildning än fastanställda. Minde än en fjärdedel av de visstidsanställda arbetstagarna har nämligen deltagit i utbildning som arbetsgivaren har bekostat det senaste året. Bland fastanställda är andelen 45 procent. Det innebär en sänkning med åtta procentenheter både för fastanställda och visstidsanställda, jämfört med läget för två år sedan.

För FFC:s arbetslivsbarometer intervjuade Innolink sammanlagt 1 200 personer i februari–mars 2016.