I fjol dog 21 personer i arbetsolyckor i Finland, enligt preliminär statistik från Olycksfallsförsäkringscentralen. De allra flesta dödsfallen skulle ha gått att undvika om man hade följt normala försiktighetsåtgärder.

Varje år dör ungefär tjugo till trettio personer i arbetsplatsolyckor i Finland. Det betyder att det i genomsnitt sker en dödsolycka varannan vecka. Dessutom omkommer ungefär tio till tjugo personer årligen under resan till eller från arbetet.

– När man ser på dödsfallen finns det en grupp som drabbas framom andra. Det är erfarna, medelålders män, säger Otto Veijola som är arbetarskyddsspecialist på Olycksfallsförsäkringscentralen.

Han konstaterar att de flesta olyckorna sker inom branscher som är mansdominerade – industrin, byggbranschen och transportbranschen.

– Det är de tre högriskbranscherna.

Fjolåret var inget undantag i det här avseendet. Av de 21 dödsolyckorna skedde sjutton inom de här tre branscherna.

Fall och kläm- eller krosskador är de allra vanligaste orsakerna dödsfall i arbetet. Det visar en sammanställning av dödsolyckor under åren 2010–2013 som Otto Veijola har gjort. Inom industrin skedde de flesta dödsfallen i produktionsanläggningar när en arbetstagare kom i kläm under en tung del, slungades mot en sådan eller föll från hög höjd.

I byggbranschen skedde de flesta olyckorna med dödlig utgång vid husbyggen och när en arbetstagare föll och träffade en hård yta. I transportbranschen skedde största delen av dödolyckorna när en arbetstagare kom kläm eller krossades i samband med lastning, lossning eller lagerarbete.

I fjol var rörliga arbetsfordon inblandade i åtta av dödsfallen och i ytterligare några fall var olyckan framme när man arbetade med stillastående fordon. Utgående från det som har skrivits om olyckorna i media verkar dödsorsaken i sammanlagt sjutton av de 21 dödsolyckorna i fjol direkt eller indirekt ha varit kläm- eller krosskador.

I Olycksfallsförsäkringscentralens preliminära statistik ingår också de trafikolyckor som har kommit centralen till känna. I den slutliga statistiken skiljer man ändå på trafikolyckor och olyckor på arbetsplatsen.

Farligt med slentrianmässighet

Att de som dör i arbetsolyckor ofta är erfarna yrkesmän förklarar Otto Veijola på Olycksfallsförsäkringscentralen med slentrianmässighet – har man gjort ett jobb i åratal eller rentav årtionden utan incidenter finns det en risk för att man börjar tumma på säkerhetsföreskrifterna.

Det är också något som är gemensamt för många av de dödsolyckor som inträffade i fjol. Till exempel blev en hjullastarförare påkörd av sitt eget fordon. Föraren hade lämnat växeln i friläge på ett ställe där marken sluttade en aning och hade sedan gått ut framför sitt fordon.

En erfaren montör omkom när han reparerade gaffeln på en truck. Han hade låtit bli att sätta ett stöd under gaffeln och när den plötsligt rasade till marken träffade den honom i huvudet.

Dessutom omkom en erfaren lastbilsförare när han skulle tömma en släpvagn som var lastad med torv. Föraren stod bakom släpet när han startade tömningsmekanismen och han klämdes eller kvävdes till döds under torvlasset.

Alla dödsfall i arbetet är inte olycksfall, utan ibland sker också våldsdåd med dödlig utgång. Det mest uppmärksammade arbetsrelaterade dödsfallet i fjol var mordet på en polis i Vichtis. Det var det enda våldsrelaterade dödsfallet i arbetet i fjol. År 2015 var däremot ett ovanligt dystert år för då mördades eller dräptes fem personer på sin arbetsplats – tre av dem i en pizzeria i Laukas, en i en pub i Uleåborg och en i ett familjehem i Muhos.

Jonny Smeds