FFC motsätter sig den så kallade aktiveringsmodellen som är en del av regeringens planerade reform av arbetslöshetsskyddet. Varför är modellen dålig?

1. Det här är vad aktiveringsmodellen innebär: Om en arbetslös inte gör olika kortjobb eller tar del av sysselsättningstjänster under granskningsperioden, så går personen miste om en dags ersättning per månad – alltså nästan fem procent av arbetslöshetsskyddet.

2. Aktiveringsmodellen leder till ökad byråkrati och försvårar livet för de arbetslösa, samt behandlar människor på olika sätt beroende på var i Finland de bor. Modellen tar inte i tillräcklig grad hänsyn till skillnaderna mellan olika regioner eller branscher.

3. I jämförelse med de andra nordiska länderna är sanktionerna för arbetslösa redan nu oskäligt hårda i Finland – samtidigt som övervakningen och stödet i samband med jobbsökningen är mindre än i andra länder. Aktiveringsmodellen förbättrar inte tjänsterna för de arbetslösa utan innebär bara ytterligare en piska för arbetslösa.

FFC har inte deltagit i beredningen av den så kallade aktiveringsmodellen.