Goda möjligheter att påverka arbetet och en äkta växelverkan är de bästa sätten att förebygga utbrändhet i arbetet, säger Anne Mironen som är FFC:s nya expert i arbetsmiljö- och jämlikhetsfrågor.

Var fjärde finländare har åtminstone lindriga symptom på utbrändhet i arbetet. Cirka tre procent av arbetstagarna lider av allvarlig utbrändhet.

Tecken på utbrändhet i arbetet kan vara extrem trötthet som inte går över med normal vila eller attitydförändringar gentemot en själv och jobbet. Arbetstagaren kan bland annat börja tvivla på hur meningsfullt jobbet är eller sin förmåga att klara av jobbet.

Utbrändhet beror inte enbart på arbetstagaren. På arbetsplatsen kan man göra mycket för att förebygga utbrändhet och se till att de anställda orkar bättre. Men hur gör man? Anne Mironen som nyligen tillträdde som FFC:s expert i arbetsmiljö- och jämlikhetsfrågor utgår gärna från grunden.

– När grundförutsättningarna för arbetet fungerar är de anställda nöjdare och orkar bättre med jobbet. I praktiken handlar det om trygga och sunda arbetsförhållanden, säger hon.

Till det grundläggande hör bland annat att arbetet är arrangerat på ett tydligt sätt och att det finns gemensamma, fungerande spelregler.

– Det är svårt att jobba om man hela tiden retar upp sig på något.

En undersökning som gjordes inom kommunsektorn visar faktiskt att faktorer som hör ihop med arbetslivskvalitet oftare leder till att arbetstagarna blir sjukskrivna, än livsstilsfaktorer som alkohol och droger, rökning och brist på motion.

– Problemet är ofta hur arbetet är arrangerat, säger Anne Mironen och konstaterar att till exempel arbetsbördan kan vara orättvist fördelad.

Spelreglerna ska vara tydliga

Anne Mironen understryker ledarskapets betydelse.

– Då menar jag rättvist ledarskap. Arbetstagarna ska känna att cheferna lyssnar på dem, för det är ofta arbetstagarna som är de bästa experterna på det egna arbetet. Spelreglerna på arbetsplatsen får inte heller ändras beroende av vem det handlar om. Sådant gör fort att arbetsklimatet förgiftas.

Det ligger också i arbetsgivarens intresse att satsa på en fungerande gemenskap på arbetsplatsen.

– Det leder bevisligen till mindre störningar, mindre frånvaro, bättre kvalitet och ofta ren ekonomisk vinst, betonar Anne Mironen.

Hon påminner om att varje anställd själv bär ansvar för att skapa ett arbetsklimat som förebygger utbrändhet och bygger upp ett förtroende.

– Man behöver naturligtvis inte tycka om alla arbetskamrater, men man måste visa respekt för var och en.

En öppen kultur på arbetsplatsen innebär också att man vågar fråga om något är oklart.

– Man ska inte behöva känna oro för att det avslöjas att man inte behärskar något, säger Anne Mironen.

På arbetsplatser där arbetskamraterna hjälper och stöttar varandra när det behövs, och där de allmänt upplever att man värdesätter varandra, förekommer mindre utbrändhet.

Positiv respons saknas

Det sägs ofta att vi i Finland är dåliga på att ge respons – i synnerhet när man har något gott att säga.

– När saker går bra säger man inget. Man öppnar munnen först när man hittar något att kritisera, säger Anne Mironen.

Hon påminner om att man inte heller i välfungerande arbetskollektiv får luta sig tillbaka och lita på att allt kommer att gå som smort för all framtid. Det gäller att utvärdera verksamheten regelbundet.

Johannes Waris