EU:s direktiv om företagshemligheter begränsar inte arbetstagarnas rätt att ta kontakt med sitt fackförbund om det uppstår problem på jobbet. Det uppger FFC efter att betänkandet om hur direktivet ska tillämpas i Finland har justerats.

Inom facket har man varit oroliga för att det ska bli svårare för arbetstagare som blir uppsagda eller har andra problem på jobbet att be sitt fackförbund om hjälp. Oron har handlat om hur EU-direktivet om skydd för företagshemligheter påverkar den finländska lagstiftningen.

En arbetsgrupp vid arbets- och näringsministeriet har berett frågan och löntagarnas representanter i gruppen meddelade att de anmäler avvikande åsikt. De ansåg att det fanns oklarheter i arbetsgruppens förslag. Nu har arbetsgruppens betänkande justerats så att det framgår att avsikten inte är att ändra på lagstiftningen som ger arbetstagaren rätt att be om juridisk hjälp.

– Vi kan vara försiktigt nöjda med det här, säger FFC:s chefsjurist Timo Koskinen.

FFC påpekar att preciseringen är ett steg i rätt riktning. Trots det valde löntagarorganisationernas representanter att hålla fast vid sin avvikande åsikt när arbetsgruppen blev klar med sitt betänkande.

Problem återstår

Enligt FFC är det till exempel problematiskt att skyddet för företagshemligheter breddas så att det också gäller arbetsgivarens samarbetspartners.

– Vi kan till exempel tänka oss att en svetsare jobbar vid ett företag som har en underleverantör som pysslar med något hemligt i samma fabrikshall. Då skulle lagen om företagshemligheter kunna tillämpas också på den här svetsaren, förklarar FFC:s chefsjurist Timo Koskinen.

Arbetsgruppens betänkande skickas nu ut på remiss. EU-direktivet ska vara implementerat i den finländska lagstiftningen senast i juni nästa år.

Johannes Waris