Arbetslösheten minskade eller hölls oförändrad i nästan alla finlandssvenska kommuner i maj. På fastlandet ökade arbetslösheten endast i Malax och på Åland i Mariehamn, Brändö och Geta.

I slutet av maj fanns det sammanlagt 291 500 arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna i Finland. Jämfört med samma tidpunkt i fjol sjönk antalet med ungefär 40 600 personer eller tolv procent. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa var i slutet av maj 106 500, vilket är femton procent färre än vid samma tidpunkt i fjol. Som långtidsarbetslösa räknas de som har varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år.

I slutet av maj fanns det 40 200 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna. Trots att antalet lediga jobb har ökat, så finns det alltså fortfarande mer än tretton arbetslösa arbetssökande för varje ledigt jobb.

Svenskfinland klart under genomsnittet

I hela landet är nu 11,1 procent av arbetskraften arbetslösa arbetssökande. I Nyland är andelen 9,7 procent, i Egentliga Finland 10,7 procent och i Österbotten 7,8 procent.

Bland kommunerna i Svenskfinland har Åbo den högsta arbetslöshetsgraden med 13,8 procent, följt av Mörskom med 11,6 procent och Helsingfors med 10,9 procent. Det är med andra ord endast i två kommuner i Svenskfinland – Åbo och Mörskom – där arbetslösheten är större än genomsnittet i Finland.

Lägst är arbetslöshetsgraden i flera åländska kommuner, samt i Pedersöre med 3,2 procent, Närpes med 3,8 procent och Nykarleby med 4,1 procent.

I maj minskade arbetslösheten i 38 av 48 finlandssvenska kommuner, när man jämför med samma tidpunkt i fjol. I sju kommuner hölls läget oförändrat och endast i fyra kommuner – Malax, Mariehamn, Brändö och Geta – ökade arbetslösheten.

Arbetslöshetsgraden i alla kommuner i Svenskfinland