Sysselsättningsläget fortsatte att förbättras i december. I Nyland och Åboland minskade arbetslösheten i nästan alla kommuner.

Vid årsskiftet fanns det sammanlagt 358 100 arbetslösa arbetssökande i Finland, vilket är 19 800 färre än ett år tidigare. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt. Från november till december 2016 ökade arbetslösheten med 29 600, men det hör till den normala säsongsvariationen. Trenden är fortfarande sjunkande.

Arbetslösheten minskade också bland de äldsta och de yngsta på arbetsmarknaden, det vill säga bland dem som redan har fyllt 50 år och bland dem som inte ännu har fyllt 25. Antalet långtidsarbetslösa steg däremot en aning och var vid årsskiftet 122 000. Som långtidsarbetslösa räknas personer som har varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år.

Både antalet permitterade och antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar har minskat. Vid årsskiftet fanns det uppskattningsvis 38 000 permitterade i hela landet, och av dem var 27 500 permitterade på heltid.

Också antalet lediga jobb ökade. Sammanlagt fanns det i december 68 500 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna. Vid årsskiftet var antalet 32 900, vilket betyder att det fortfarande finns mer än tio arbetslösa arbetssökande för varje ledigt jobb.

Fortfarande störst arbetslöshet i Åbo

I Svenskfinland sjönk arbetslöshetsgraden i 32 av 48 kommuner. I Åboland och Nyland minskade arbetslösheten i alla tvåspråkiga kommuner utom i Sibbo. På Åland ökade arbetslösheten i Kökar, Eckerö, Saltvik, Vårdö och Sottunga.

Österbotten har fortfarande den lägsta arbetslösheten i Fastlandsfinland, men där ökade arbetslösheten i Malax, Korsnäs, Vörå, Korsholm, Nykarleby, Närpes, Pedersöre och Larsmo. I genomsnitt sjönk arbetslöshetsgraden ändå en aning eftersom utvecklingen var positiv ibland annat Karleby och Jakobstad samt oförändrad i Vasa.

Av de svensk- och tvåspråkiga kommunerna i Finland är det fortfarande Åbo som har den högsta arbetslöshetsgraden med 16,8 procent, följt av Mörskom med 13,6 procent, Hangö med 13,1 procent och Kaskö med 12,6 procent.

Statistiken för alla kommuner i Svenskfinland