I juni sjönk arbetslöshetsgraden i samtliga svensk- och tvåspråkiga kommuner i Nyland, Åboland och Österbotten. På Åland ökade arbetslösheten däremot i några kommuner.

Arbetslösheten fortsatte att minska i juni, när man jämför med samma tidpunkt i fjol. I hela landet fanns det 320 100 arbetslösa arbetssökande i slutet av juni i år, vilket är 46 000 färre än i juni i fjol.

Från maj till juni i år ökade antalet arbetslösa, men det hör till den normala säsongsvariationen som bland annat beror på att många utexamineras från yrkesskolorna i slutet av maj.

Också antalet långtidsarbetslösa minskade jämfört med samma tidpunkt i fjol. I slutet av juni i år fanns det 105 900 personer som hade varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, vilket är 21 000 färre än i slutet av juni i fjol.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I Svenskfinland sjönk arbetslöshetsgraden i samtliga kommuner på fastlandet. På Åland ökade arbetslösheten i Mariehamn och några andra kommuner, men trots det har Åland har fortfarande det bästa sysselsättningsläget i hela landet.

Av kommunerna i Fastlandsfinland är det Larsmo (3,6 %), Närpes (4,2 %) och Pedersöre (4,6 %) som har lägst andel arbetslösa. Högst arbetslöshetsgrad i Svenskfinland har Åbo (15,5 %), Mörskom (12,6 %) och Helsingfors (12,1 %). I hela landet är arbetslösheten störst i Pelkosenniemi (22,2 %) och Muonio (20,8 %) i Lappland.

Arbetslöshetsgraden i alla kommuner i Svenskfinland