Sysselsättningsläget fortsatte att förbättras i juli. I Svenskfinland minskade arbetslösheten i nästan alla kommuner.

I hela landet fanns det sammanlagt 329 000 arbetslösa arbetssökande i slutet av juli. Det är 49 400 personer färre än vid samma tidpunkt i fjol. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, alltså de som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, var i slutet av juli 106 100. Det är nästan en femtedel, 21 000 personer, mindre än vid samma tidpunkt året innan. Också ungdomsarbetslösheten minskade med en femtedel. I slutet av juli fanns det 45 700 arbetslösa under 25-åringar.

Också i Svenskfinland fortsatte sysselsättningsläget att utvecklas positivt. Endast i tre åländska kommuner – Finström, Föglö och Kökar – steg arbetslöshetsgraden från juli i fjol till juli i år. I ytterligare en handfull kommuner hölls läget oförändrat, men i de allra flesta kommunerna sjönk arbetslöshetsgraden.

I Svenskfinland är det fortfarande Åbo som har den högsta arbetslöshetsgraden med 16,1 procent, följt av Mörskom med 13,1 procent, Helsingfors med 12,4 procent och Vasa med 12,0 procent. Lägst är arbetslöshetsgraden i flera åländska kommuner. Därefter följer Larsmo med 4,2 procent samt Pedersöre och Närpes med 5,2 procent.

Arbetslösheten i samtliga kommuner i Svenskfinland