FFC:s styrelse riktar skarp kritik mot regeringens planer på att införa nya straff för arbetslösa. Ordförande Jarkko Eloranta konstaterar att regeringen endast förvärrar byråkratin när den tvärtom borde förenkla regelverket.

– FFC motsätter sig inte aktivare jobbsökning, men vi kräver att de arbetslösa får tillräckligt med stöd och tjänster samt möjligheter att studera. Regeringen fokuserar fortfarande på att straffa de arbetslösa i stället för att skapa fler arbetstillfällen, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Regeringen presenterade i fredags ett lagförslag som skulle innebära att arbetslösa i genomsnitt måste söka minst ett jobb i veckan och rapportera om detta till arbets- och näringsbyrån. De som inte uppfyller kravet förlorar rätten till ersättning i 60 dagar.

Jarkko Eloranta påpekar att regeringen har lovat skära ner byråkratin inom olika områden. Ändå gör den det motsatta när det gäller arbetslöshetsskyddet.

– Nu förnedras de arbetslösa genom att utsättas för en växande byråkratidjungel.

FFC befarar att regeringens planer också belastar de arbetsgivare vill nyanställa. Om 330 000 arbetslösa ska söka tolv jobb under en tremånadersperiod så blir det sammanlagt nästan fyra miljoner ansökningar. Jarkko Eloranta förundrar sig också över hur arbets- och näringsbyråerna ska hinna följa upp och granska all denna jobbsökning.

Dessutom påpekar FFC:s styrelse att den föreslagna modellen gör att arbetssökande försätts i en ojämlik situation beroende på var i landet de bor. I huvudstadsregionen finns många lediga jobb att söka, men annat är det i stora delar av Finland.

De skärpta jobbsökningskraven är inte den enda åtgärden som regeringen planerar. Just nu bereds också ett annat lagförslag som handlar om att sänka arbetslöshetsersättningen med nästan fem procent för dem som inte deltidsarbetar eller deltar i sysselsättningsfrämjande åtgärder i tillräcklig utsträckning.

Oro inför avtalsförhandlingarna

FFC:s styrelse anser att regeringens planer strider mot konkurrenskraftsavtalet, där arbetstagarna gjorde stora eftergifter i utbyte mot att regeringen lovade att inte ytterligare försämra arbetslöshetsskyddet.

Därför varnar FFC:s styrelse nu för att höstens kollektivavtalsförhandlingar kan bli väldigt besvärliga om inte regeringen omedelbart slutar bereda försämringarna i arbetslöshetsskyddet.

– Genom sina val skapar regeringen på eget bevåg osäkerhet inför avtalsrundan, samtidigt som konkurrenskraftsavtalet fortfarande är i kraft, säger Jarkko Eloranta och anklagar regeringen för att trilskas och sakna visioner.