Det senaste halvåret har antalet arbetslösa sakta sjunkit och den trenden fortsatte också i november. Däremot finns det allt fler långtidsarbetslösa.

I slutet av november fanns det sammanlagt 328 500 arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna i Finland. Det är 13 600 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Men trots att arbetslösheten sjunker så ökar antalet långtidsarbetslösa alltså personer som har varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år. I slutet av november fanns det 121 500 långtidsarbetslösa, vilket är 7 100 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet lediga jobb ökade jämfört med november i fjol, och i slutet av månaden fanns det sammanlagt 30 100 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna. Det betyder att det fortfarande finns nästan elva arbetslösa arbetssökande för varje ledigt jobb.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I Svenskfinland minskade arbetslösheten i mer än hälften av kommunerna. I synnerhet i Nyland och Åboland utvecklades sysselsättningsläget positivt. I Österbotten steg arbetslösheten en aning, men trots det har Österbotten den lägsta arbetslösheten på fastlandet. På Åland är arbetslösheten ännu lägre.

I Svenskfinland är arbetslöshetsgraden fortfarande högst i Åbo (15,4 %), Mörskom (12,8 %), Hangö (12,3 %) och Kaskö (11,9 %).

Se statistiken för alla kommuner i Svenskfinland