Antalet nolltimmarsavtal har den här sommaren ökat betydligt. Det visar samtalen till fackets Sommarjobbarinfo.

En femtedel av dem som har tagit kontakt med rådgivningen i år har haft arbetsavtal utan fastslagen minimiarbetstid. Antalet har ökat avsevärt från förra sommaren, då inte ens en tiondel av dem som ringde rådgivningen hade undertecknat nolltimmarsavtal.

– Ökningen är alarmerande. Nolltimmarsavtalen orsakar oskäligt mycket besvär för de unga, som har förberett sig på att jobba hela sommaren och som naturligtvis räknar med att få lön för den tiden, säger juristen Sari-Anne Salminen från fackets Sommarjobbarinfo.

– På grund av den regniga sommaren har arbetstimmarna blivit färre än utlovat, och många sommarjobbare har gått miste om planerade inkomster och värdefull arbetserfarenhet.

Sari-Anne Salminen berättar också att hon har tagit emot samtal av tiotals unga som inte har känt till om deras arbetsavtal är så kallade nolltimmarsavtal.

– Det lönar sig alltid att göra upp ett skriftligt arbetsavtal. I avtalet måste man alltid skriva in det utlovade antalet arbetstimmar, betonar hon.
Fackets Sommarjobbarinfo har i år kontaktats ungefär lika många gånger som i fjol. Hälften av samtalen har gällt lönefrågor. Många unga har grubblat över utbetalningen av tillägg.

– I vissa fall har arbetsgivarna helt fräckt sagt åt sina arbetstagare att sommarjobbarna inte har rätt till några tillägg. Söndags- och övertidstilläggen är ändå inskrivna i lagen, och lördags- och kvällstilläggen hittar man i kollektivavtalen.

Sari-Anne Salminen betonar att sommarjobb inte är en separat anställningsform, utan det handlar om helt vanliga visstidsanställningar.

– Det saknar betydelse att arbetet utförs på sommaren och att arbetstagaren vanligen är ung.

Fackets Sommarjobbarinfo betjänar fram till den 31 augusti. Vardagar klockan 9–15 kan man ringa telefonrådgivningen på numret 0800 179 279. Övriga tider kan man ta kontakt via webbplatsen kesaduunari.fi/svenska. Rådgivning ges på svenska, finska och engelska. Man kan vara anonym när man tar kontakt.

Tjänsten är avgiftsfri och upprätthålls av de fackliga centralorganisationerna FFC, Akava och STTK.