Sivukartta

 1. Jutut
 2. Luottamushenkilöt
 3. Maailmalta
 4. Sopimukset
 5. Talous
 6. Työelämä
 7. Blogit
 8. Palkkatyöläiset
 9. Tätä mieltä
 10. Kysymyksiä
 11. Määräaikaisia ketjutettu vuosia
 12. Työvuorot tietoon
 13. Irtisanottujen työt toisille
 14. Minkä tessin mukaan?
 15. Kuuluuko pekkaset
 16. Saako sairaan lapsen hoidosta lisää lomapäiviä?
 17. Pekkaset lomautusajalla
 18. Lopputili myöhässä
 19. Työnantaja vetoaa koeaikaan
 20. Lomautettu voi irtisanoutua
 21. Työnantaja rikkoo sopimusta
 22. Varoitus
 23. Pelkään irtisanomista terveydellisistä syistä
 24. Tuuraako varapääluottamusmies
 25. Palkanmaksussa ongelmia
 26. Sairausajan palkkaa
 27. Sairauslomalaisen irtisanomisaika
 28. Pitääkö suostua?
 29. Kuuluuko minulle entinen työpaikkani?
 30. Irtisanominen sairauslomalla
 31. Irtisanomisajat koskevat kaikkia
 32. Pekkaset ja ylityö
 33. Palkkausmallin muuttaminen
 34. Näkyykö työajan lyhennys palkkalaskelmassa
 35. Lomautuksen edellytysten täyttyminen
 36. Irsisanomisia ja vuokratyövoimaa
 37. Nimetön valitus
 38. Voiko työnantaja alentaa palkkoja
 39. Irtisanomisajan palkka
 40. Koeaika vai ei
 41. Saanko pekkasia?
 42. Irtisanomisajan palkka
 43. Sairauslomalla
 44. Työllistämistuki ei edellytä määräaikaisuutta
 45. Onko laillista irtisanoa?
 46. Painostettiin hyväksymään irtisanomiset
 47. Katkesiko 200 päivän aika?
 48. Määräaikainen koulunkäyntiavustaja
 49. Vuorotteluvapaa sairastaessa
 50. Millainen työsopimus
 51. Lomautuksia ja ylitöitä
 52. Tasoittumisjakso
 53. Työntekopaikka muuttuu
 54. Luottamusmiehen jälkisuoja
 55. Luottamusmiehen valinta
 56. Kuuluvatko pekkaset ja lomaraha
 57. MIllainen irtisanomisaika
 58. Ylitöitä tarjolla
 59. Sairausajan palkkaa vai pekkaset
 60. Talviloma ennakkoon?
 61. Lomaraha maksetaan ennen lomaa
 62. Lomautetulle ei tarjota vuoroja
 63. Koeajan purku sairauslomalla
 64. Vähentääkö saurausloma vuosilomaa?
 65. Sairausloma ja lomapäivät
 66. Ylityökorvausten maksaminen
 67. Loman ajankohta
 68. Voiko uutta väkeä palkata yt-neuvottelujen aikana?
 69. Menetänkö pekkaset?
 70. Onko minulla oikeus osallistua työpaikalla pidettäviin kokouksiin?
 71. Palkkasaatavia
 72. Viekö sairausloma pekkaset?
 73. Irtisanominen sairausloman vuoksi
 74. Varapääluottamusmiehen irtisanomissuoja
 75. Eläkkeellä ja töissä
 76. Pitääkö maksaa palkka, jos työnantajalla ei ole tarjota työtä?
 77. Maksetaanko työajanlyhennysrahaa?
 78. Toisessa työssä pekkaspäivinä
 79. Pitäisikö saada päivärahaa?
 80. Ketä työehtosopimus koskee?
 81. Irtisanomisjärjestys
 82. Voinko irtisanoutua
 83. Loman kertymä
 84. Palkka jäi konkurssipesään
 85. Onko laillista irtisanoa
 86. Sairauslomaa vai vuosilomaa?
 87. Lomalle ennen lomautusta
 88. Väitöskirjan tekijä, työsuhteessa vai ei
 89. Työntekijöiden palkkaamista seurasi yt-neuvottelut
 90. Voivatko arkipyhät kuluttaa pekkaset?
 91. Voiko sovitun pekkaspäivän perua?
 92. Loman pitäminen irtisanoutumistilanteessa
 93. Saanko oikeaa palkkaa?
 94. Luottamusmiehen vaihtaminen
 95. Sairausloman palkka
 96. Sairausloma ja korvaava työ
 97. Luottamusmieskauden keskeytys
 98. irtisanoutuminen äitiyslomalla
 99. Oikeus liittyä ammattiliittoon
 100. Ovatko tulospalkkiot yleisiä?
 101. Lyhennysvapaista ylityökorvausta
 102. Luottamusmiesvaalit
 103. Määräaikaisen talviloma
 104. Luottamusmies vaihtoon
 105. Irtisanomisajan palkka
 106. Onko minulla oikeus sairausajan palkkaan?
 107. Miten loma kertyy?
 108. Voiko työnantaja määrätä?
 109. Pakkaset määräaikaiselle?
 110. Liian pieni palkka
 111. Työttömyyskassan tulkinta
 112. Palkka maksamatta
 113. Palkka kohdallaan?
 114. Vuosiloman siirto sairastuessa
 115. Onko hymyttömyys irtisanomisperuste?
 116. Hoitovapaalta palaavan lomaraha
 117. Kesätyöpaikan koeaika
 118. Vuokratyöyhtiö irtisanoo ja hakee työvoimaa
 119. Pekkasten kertyminen osa-aikatyössä
 120. Ylitöiden korvaus
 121. Olenko vuokraduunarina määräaikainen?
 122. Sairauslomalla loma
 123. Koskevatko yt-neuvottelut minua?
 124. Asiakirjapyyntö
 125. Lomien ansainta
 126. Palkkaa sairausloman ajalta
 127. Luottamusmiehen valinta
 128. Ylityölisät saamatta
 129. Menetänkö pekkasen?
 130. Lomautetun tilalle uusi työntekijä
 131. Kuka valvoo luottamusmiehen toimia?
 132. Pitämättömät pekkaset
 133. Työnantaja haluaa siirtää tuntipalkkaisen kuukausipalkkaiseksi
 134. Irtisanominen sairauslomalla
 135. Lomautusaikana koulutukseen?
 136. Kuinka kauan palkkaa pitää odottaa?
 137. Alihankintayrityksen tauot?
 138. Irtisanomisajan katkaminen
 139. Työnantaja ei maksa palkkoja
 140. Voiko irtisanoa, jos ei enää suoriudu työstä
 141. Saanko jäädä hoitamaan koiraani?
 142. Pekkaspäivien kertyminen
 143. Onko pakko kouluttaa?
 144. Lomautus vai sairausloma?
 145. Palvelusvuosilisät
 146. Yt-neuvottelujen aika
 147. Miten sairaus siirtää lomaa
 148. Lomaltapaluurahaa
 149. Miten pekkaset kertyvät?
 150. Työtehtävät ja palkka muutettiin
 151. Luottamusmiehen valinta
 152. Työnantajakortti
 153. Lyhennysvapaiden kertyminen
 154. Milloin saan talvilomaa?
 155. Palkkaa sairausajalta
 156. Kertyykö työajanlyhennys
 157. Sopimuksia ei jatketa
 158. Saako kesätöistä ylityökorvauksia?
 159. Saako luottamusmeis palkkatiedot?
 160. Vanhempainvapaa ja lomautus
 161. Sairastuminen vuorotteluvapaalla
 162. Sairausloma ja vuosiloma
 163. Meillä ei ole luottamusmiestä
 164. Koskeeko lomautus luottamushenkilöstöä?
 165. Vuosityöajan lyhennys
 166. Tuleeko karenssi?
 167. Voiko liiton toiminansta valittaa
 168. Kertyykö työajan lyhennyksiä?
 169. Sairausloman sijaisuus
 170. Voiko lomauttaa?
 171. Saako vapaa-aikana moittia julkisesti työnantajaa?
 172. Irtisanominen
 173. Onko irtisanominen laillista
 174. Irtisanominen
 175. Mistä tauoista palkkaa?
 176. Henkilökohtainen lisä
 177. Palkan maksu
 178. Ylityökiellon vaikutukset
 179. Sairauslomapalkka
 180. Aukioloajat ja työajat
 181. Määräaikainen ja irtisanomiset
 182. Lomapäivien kertyminen
 183. Palkan, lomarahojen ja perkkasten maksu
 184. Irtisanominen sairauslomalla
 185. Työsuhde muutettiin määräaikaiseksi.
 186. Menetämmekö pekkaset?
 187. Tehtävien muuttaminen
 188. Sairauslomalla irtisanottu
 189. Pekkasten kertyminen
 190. Töissä ilman töitä
 191. Lomautus ja sairausloma
 192. Työtarjous vai massakirje
 193. Maksetaanko lomautetulle työajantasaamislisää?
 194. Kuuluvatko pekkaset
 195. Voiko loma alkaa vapaapäivänä?
 196. Lomautus ja ylitöitä
 197. Työttömyyspäiväraha vanhan vai uuden palkan perusteella?
 198. Talviloman ajankohta
 199. Miten vuosiloma kertyy
 200. Lomautuksen vaikutukset
 201. Pitäisikö saada pekkasvapaita?
 202. Pekkaset maksuun
 203. Työnantaja haluaa muuttaa palkkamallia
 204. Onko syysloma vain koululaisilla?
 205. Käsi kipeänä, voiko mennä illanviettoon?
 206. Kuuluvatko minulle pekkasvapaat?
 207. Pekkaset ja lomautus
 208. Maksetaanko arkipyhäkorvaus
 209. Palkka myöhässä
 210. Syytetään varkaudesta
 211. Onko potkujärjestys pätevä?
 212. Siirtääkö sairausloma pekkasia
 213. Minut irtisanottiin, saanko lomarahat?
 214. Saanko lomarahat, jos irtisanoudun?
 215. Saako työnantaja tehdä kaappitarkastuksia?
 216. Kuka valitsee luottamusmiehen?
 217. Luottamusmies esimiehenä
 218. Perheenjäsenen palkkaaminen
 219. Lyhennysvapaat
 220. Työtehtävien vaihto
 221. Kertyykö vuosilomaa sairauslomalla
 222. Sairauslomaa vai vuosilomaa?
 223. Luottamusmies ei hoida tehtäviään
 224. Ylityöta pelon voimalla
 225. Oikeus pekkasiin
 226. Pekkaset vapaana
 227. Irtisanomisia ja ylitöitä
 228. Työpaikkakokoukseen osallistuminen
 229. Karttuuko sesonkityöstä vuosilomaa?
 230. Yt-neuvottelujen aikaan ylitöitä?
 231. Saako pitää pekkasia koeaikana?
 232. Vakipaikka aukeamassa
 233. Milloin palkat maksettava
 234. Palkka myöhässä
 235. Hankala työkaveri
 236. Työntekopaikkakunta ja matkakulut
 237. Ylimääräiset siivottavat tilat
 238. Ikälisät ihmetyttävät
 239. Omat lomautettu, vuokratyöntekijä vakinaiseksi?
 240. Ei ehdi pitää pekkasia
 241. Kameravalvonta työpaikalla
 242. Yt-neuvottelut ja tuuraajat
 243. Työnantaja haluaa lomautuksen tuomat säästöt heti
 244. Voiko sairauslomalaisen lomauttaa?
 245. Palkka viikonloppuvuoroissa
 246. Pekkasten pitäminen
 247. Pekkaset
 248. Jatkan töitä eläkkeellä
 249. Vuosilomalaki vai työaikadirektiivi
 250. Onko palkka oikea?
 251. Pekkasten kertyminen
 252. Työnantaja hoputtaa eläkkeelle
 253. Työajan lyhennys
 254. Tasoittumisjakson aika
 255. Lomat maksettava
 256. Maksetaanko palkkaa oikein
 257. Pukuhuoneen kaappi
 258. Pitääkö maksaa palkkaa, jos ei ole töitä
 259. Voinko määritellä talviloman ajankohdan
 260. Lomautus ja osasairauspäiväraha
 261. Huomioidaanko lisät?
 262. Irtisanomisjärjestys
 263. Voiko aloittaa yt-neuvottelut
 264. Sairausajan palkka
 265. Pekkasia pitämättä
 266. Kaupan ala ja pekkaset
 267. Sairauslomalla
 268. Irtisanomisajan palkka
 269. Onko työvaatteiden pukeminen työaikaa?
 270. Määräaikaisen työt hakuun
 271. Työaika ja pekkaset
 272. Pekkasten laskenta
 273. Varhennettu eläke ja pekkaset
 274. Voiko määräaikaisen sopimuksen sopia päättymään aiemmin
 275. Vaatekaappini tyhjennettiin sairauslomalla
 276. Kuluuko karenssi äitiysloman aikana?
 277. Työasugalleria
 278. Työasugalleria 2015
 279. Työasugalleria 2014
 280. Työasugalleria 2013
 281. Työasugalleria 2012
 282. Työasugalleria 2011
 283. Työasugalleria 2010
 284. Työasugalleria 2009
 285. Työasugalleria 2008
 286. Jäsenhankkijalle
 287. Miten ay-liike toimii?
 288. Mitä jäsenyys antaa?
 289. Jäsenhankinta - jäsenyyden myymistäkö?
 290. Työkaluja
 291. Julkaisut ja lomakkeet
 292. Seminaariaineistot
 293. Kehittämiskoulutus
 294. Kannustava toimintatuki
 295. Kultainen merkki
 296. Nettisivut
 297. Valtakunnalliset ja alueelliset ammattiosastot
 298. Muut ohjeet
 299. Palkkatyöläinen
 300. Palkkatyöläisen arkisto 2012