Sidkarta

 1. Publikationer
 2. Broschyrer och rapporter
 3. Andra publikationer
 4. Statistik
 5. Arbetslösheten i Svenskfinland, augusti 2014
 6. Arbetslösheten i Svenskfinland, november 2013
 7. Arbetslösheten i Svenskfinland, november 2014
 8. Arbetslösheten i Svenskfinland, augusti 2012
 9. Arbetslösheten i Svenskfinland, juli 2016
 10. Arbetslösheten i Svenskfinland, december 2016
 11. Arbetslösheten i Svenskfinland, juli 2013
 12. Arbetslösheten i Svenskfinland, oktober 2014
 13. Arbetslösheten i Svenskfinland, december 2013
 14. Arbetslösheten i Svenskfinland, mars 2014
 15. Arbetslösheten i Svenskfinland, april 2016
 16. Arbetslösheten i Svenskfinland, juni 2013
 17. Arbetslösheten i Svenskfinland, juni 2012
 18. Industriarbetarnas genomsnittliga timförtjänster för regelbunden arbetstid under andra kvartalet 2012
 19. Arbetslösheten i Svenskfinland, januari 2015
 20. Arbetslösheten i Svenskfinland, september 2014
 21. Arbetslösheten i Svenskfinland, mars 2016
 22. Arbetslösheten i Svenskfinland, februari 2015
 23. Arbetslösheten i Svenskfinland, september 2013
 24. Arbetslösheten i Svenskfinland, oktober 2012
 25. Arbetslösheten i Svenskfinland, november 2012
 26. Arbetslösheten i Svenskfinland, juni 2014
 27. Arbetslösheten i Svenskfinland, juni 2015
 28. Arbetslösheten i Svenskfinland, april 2015
 29. Arbetslösheten i Svenskfinland, mars 2013
 30. Arbetslösheten i Svenskfinland i oktober 2016
 31. Arbetslösheten i Svenskfinland, december 2014
 32. Arbetslösheten i Svenskfinland, mars2015
 33. Arbetslösheten i Svenskfinland, maj 2015
 34. Arbetslösheten i Svenskfinland, februari 2013
 35. Arbetslösheten i Svenskfinland, november 2015
 36. Arbetslösheten i Svenskfinland, juni 2016
 37. Arbetslösheten i Svenskfinland, december 2012
 38. Arbetslösheten i Svenskfinland, maj2016
 39. Arbetslösheten i Svenskfinland, april 2014
 40. Arbetslösheten i Svenskfinland, januari 2014
 41. Arbetslösheten i Svenskfinland, januari 2013
 42. Arbetslösheten i Svenskfinland, juli 2014
 43. Arbetslösheten i Svenskfinland, juli 2015
 44. Arbetslösheten i Svenskfinland, maj 2014
 45. Arbetslösheten i Svenskfinland, december 2015
 46. Industriarbetarnas genomsnittliga timförtjänster för regelbunden arbetstid enligt kön
 47. Arbetslösheten i Svenskfinland, februari 2016
 48. Arbetslösheten i Svenskfinland, april 2013
 49. Arbetslösheten i Svenskfinland, oktober 2015
 50. Arbetslösheten i Svenskfinland, oktober 2013
 51. Arbetslösheten i Svenskfinland, februari 2014
 52. Arbetslösheten i Svenskfinland, september 2015
 53. Arbetslösheten i Svenskfinland, januari 2016
 54. Arbetslösheten i Svenskfinland, juli 2012
 55. Arbetslösheten i Svenskfinland, augusti 2013
 56. Arbetslösheten i Svenskfinland, maj 2012
 57. Arbetslösheten i Svenskfinland, augusti 2015
 58. Arbetslösheten i Svenskfinland, september 2012
 59. Arbetslösheten i Svenskfinland, maj 2013
 60. Arbetslösheten i Svenskfinland, augusti 2016
 61. Arbetslösheten i Svenskfinland, september 2016
 62. Arbetslösheten i Svenskfinland, november 2016
 63. Arbetslösheten i Svenskfinland, januari 2017
 64. Arbetslösheten i Svenskfinland, februari 2017
 65. Arbetslösheten i Svenskfinland, mars 2017
 66. Arbetslösheten i Svenskfinland, april 2017
 67. Arbetslösheten i Svenskfinland, maj 2017
 68. Arbetslösheten i Svenskfinland, juni 2017
 69. Arbetslösheten i Svenskfinland, juli 2017
 70. Arbetslösheten i Svenskfinland, augusti 2017
 71. Utredningar
 72. Foton & logotyper
 73. Ledningsgrup