Sysselsättnings- och tillväxtavtalet

05.09.2013 11:28

Centralorganisationerna på arbetsmarknaden enades om en centraliserad arbetsmarknadslösning den 30 augusti 2013.