Publikationer

FFC utger årligen broschyrer, rapporter, presentationer och annat material även på svenska. FFC utger också två tidningar: Löntagaren utkommer med sex nummer och Palkkatyöläinen med fem nummer.

Se även: Fler publikationer på finska