Joustava hoitoraha sovittaa työtä ja perhe-elämää yhteen. SAK:n sosiaaliasioiden päällikkö Katja Veirto vastaa.

– Kyllä. Jatkossa vanhemmat voivat helpommin tehdä töitä ja hoitaa silti lapsia kotona.

Nyt kun hoitovapaalla oleva vanhempi siirtyy töihin, kotihoidontuki loppuu ja maksettavaksi tulevat päivähoitomaksut. Erityisesti osa-aikatyön palkka voi olla niin pieni, että muutos ei ole kannattava. Työaikaansa lyhentävien vanhempien tuki on tällä hetkellä vain 96 euroa.

Ensi vuonna osittain töihin palaavan tuki nousee, jolloin osa-aikatöihin meneminen tai työajan lyhentäminen on kannattavampaa. Jos vanhempi tekee alle 60-prosenttista työaikaa, hän saa joustavaa hoitorahaa 240 euroa kuussa. Jos hän tekee työajasta 60–80 prosenttia, hoitoraha on 160 euroa.

Naisten kotonaoloaika lyhenee

– Kyllä. On kannattavampaa siirtyä osittain työelämään, kun tukitaso ei sen vuoksi romahda.

Uudistus ei lisää tasa-arvoa

– Ei pidä paikkaansa. Molemmat vanhemmat voivat tehdä osa-aikatyötä. Todennäköisesti naiset tosin lyhentävät työviikkoa useammin kuin miehet. Tasa-arvo lisääntyy, jos työelämäkatkokset naisilla eivät ole kovin pitkiä.

Äitien ei ole helppo löytää osa-aikatyötä.

– Ei ja kyllä. Jos äidillä on työpaikka, johon palata, on hänellä oikeus lyhentää työaikaansa. Ilman vakituista työpaikkaa tilanne on hankalampi. Joustava hoitoraha kuitenkin tekee nykyistä paremmin mahdolliseksi osa-aikatöihin menon. Joillakin aloilla, kuten palvelualoilla, osa-aikatyötä on paljonkin.

Osa-aikatyön palkka hupenee päivähoitomaksuihin.

– Ei hupene. Päivähoitomaksuja on sovittu muutettavaksi niin, että ne määräytyvät käytön mukaan. Jos vanhempi on töissä vain osa-aikaisesti, hän maksaa päivähoidosta osa-aikaisen käytön mukaisesti.

Katariina Harju