49 ammattiliittoa lähti vuosi sitten rakentamaan uutta keskusjärjestöä. Liittojen tulevaisuuden tarpeisiin siitä suunnitellaan osaamiskeskusta, joka liki 1,7 miljoonalla jäsenellään olisi Suomen vaikutusvaltaisin organisaatio.

Miltä uusi keskusjärjestö näyttää? Ainakin ammattikirjo laajenee. 

Jos SAK:laiset katsovat, niin keskusjärjestön mies-naissuhteet kääntyvät päälaelleen. Hankkeessa mukana olevat akavalaiset liitot saavat kumppaneikseen enemmän teollisuuden ja palveluiden palkansaajia kuin mitä Akavassa on. STTK-laisesta näkökulmasta keskusjärjestö miehistyy melkoisesti.

Jos nykyiset uuden keskusjärjestön selvittelyssä olevat liitot tulevat mukaan, niin järjestössä on noin 1,66 miljoonaa jäsentä. Naisia heistä on noin 54 prosenttia ja miehiä 46 prosenttia.

Ammattirakennekin muuttuu. SAK-laisten näkökulmasta mukaan tulee suuria ryhmiä julkisen alan työntekijöitä, etenkin terveydenhoitoalalla työskenteleviä. Myös erilaisia toimistotöitä sekä IT-alan ja suunnittelutöitä tekevien määrä kasvaa. Myös pankkien, vakuutusyhtiöiden, metsäalan asiantuntijoiden ja kirkon alojen työntekijöitä tulee mukaan. Lisäksi uusi keskusjärjestö vahvistuu luovien alojen työntekijöillä. Jo nyt urheilijat, muusikot, teatteri- ja mediatyöntekijät kuuluvat SAK:hon, mutta lisäksi selvittelyssä mukana ovat mm. journalistit, näyttelijät, taidemaalarit, säveltäjät.

Jos taas katsotaan STTK:laisten näkökulmasta, on hankkeessa mukana monien STTK:laisten työkavereita esimerkiksi teollisuudesta, rakentamisesta, kuljetuksesta, metsäaloilta ja julkiselta sektorilta. Myös luovat alat tuovat uutta väriä STTK:laisten ammattikirjoon.

Selvityshankkeessa on mukana kaksi akavalaista liittoa Insinööriliitto ja KTK Tekniikan asiantuntijat. Näiden näkökulmasta samaan keskusjärjestöön on tulossa työkavereita monista liitoista. Johan nytkin esimerkiksi teollisuudessa Metalliliiton, Pron ja Insinööriliiton jäsenet toimivat samoilla työpaikoilla ja tekevät paljon yhteistyötä. Lisäksi he saavat keskusjärjestökumppaneikseen useita erilaisia työntekijäryhmiä.

Mukana 49 liittoa

Uusi keskusjärjestö -hankkeen selvitysvaiheessa on ollut mukana 49 ammattiliittoa. Lopullisesti mukaan tulevat liitot selviävät kevään kuluessa, kun liitot tekevät päätöksensä liittymisestä uuteen keskusjärjestöön. Aiesopimus on tarkoitus allekirjoittaa kesäkuun ensimmäisenä päivänä.

Hanketta ovat suunnittelemassa Agrologien Liitto, Ammattiliitto Nousu, Ammattiliitto Pro, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Ay-toimihenkilöt, Ilmailualan Unioni IAU, Insinööriliitto IL, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Järjestöammattilaiset Jami.

Kaupanalan esimiesliitto Key, Kirkon Alat, KTK Tekniikan asiantuntijat, Liiketalouden Liitto LTA, Meijerialan Ammattilaiset MVL, Metallityöväen Liitto, METO-Metsäalan Asiantuntijat, Palkansaajajärjestö Pardia, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Paperiliitto, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU, Puuliitto.

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA, Rakennusliitto, Rautatievirkamiesliitto, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL, Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI, Suomen Huippu-urheilijoiden Unioni, Suomen Journalistiliitto, Suomen Konepäällystöliitto, Suomen Laivanpäällystöliitto, Suomen Lennonjohtajien Yhdistys, Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Suomen Merimies-Unioni SMU, Suomen Muusikkojen Liitto, Suomen Näyttelijäliitto, Suomen Palomiesliitto SPAL, Suomen Säveltäjät, Sähköalojen ammattiliitto, Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis.

Taidemaalariliitto, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto, Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden liitto Teme, Tehy, Toimihenkilöliitto ERTO, Vakuutusväen Liitto VvL, Veturimiesten liitto ja Yleinen Lehtimiesliitto.

Aino Pietarinen