Työsuojeluvaltuutettu Petri Salminen on tyytyväinen työturvallisuutta varmistavien sähköisten havainnointijärjestelmien tulosta työpaikoille. Metsä Fibren Rauman tehtaalla tällainen järjestelmä on ollut käytössä muutamia vuosia.

– Uuden järjestelmän sisäänajo ei koskaan käy kädenkäänteessä. On tärkeää varmistaa, että kaikki toimii ja järjestelmää on mahdollisuus myös kehittää. On myös tärkeää kouluttaa koko henkilöstö järjestelmän käyttöön ja perustella, miksi se halutaan ottaa käyttöön. Kolmas tärkeä asia on työsuojeluorganisaation tuki aina kun uusia turvallisuusjärjestelmiä tuodaan työpaikalle. Meillä nämä kaikki kolme kohtaa ovat toimineet mielestäni hyvin.

– Havainnointijärjestelmän tarkoitus on saada kattavasti ja tehokkaasti esiin poikkeamat turvallisuudessa, kirjata ne vastuuhenkilöineen ja määrittää toimenpiteet, jotta asia saadaan kuntoon.

– Homma toimii niin, että jonkin vaaratekijän, esimerkiksi öljystä liukkaan lattian, huomannut työntekijä kirjaa havainnon järjestelmään. Sama henkilö kirjaa alustavasti tekemänsä korjaustoimet sekä kirjaa vielä näkemyksensä siitä, mitä vielä pitää tehdä, jotta öljyvuoto saadaan loppumaan.

– Kaikki järjestelmään tulevat ilmoitukset käydään aina aamuisin läpi ja varmistetaan, että asian saamiseksi kuntoon lopullisesti nimetään vastuuhenkilö linjaorganisaatiosta. Hän valvoo, että asia tulee hoidettua sovitussa määräajassa.

– Tapaturman sattuessa teemme aina tutkinnan, jotta mahdolliset epäkohdat saadaan kartoitettua. Kuluneen vuoden aikana olemme aloittaneet myös vaaratilanne- tai läheltä piti -ilmoitusten tutkimisen.

– Sähköistä järjestelmää on käytön myötä kehitetty ja mukaan on otettu muun muassa ympäristön havainnointi. Järjestelmään voi nyt tehdä ilmoituksen ympäristöä vaarantavista havainnoista.

– Suuri harppaus turvallisuushavainnoinnissa tehtiin, kun otimme kaikki tehdasalueella työskentelevät palveluntoimittajat mukaan käyttämään järjestelmää.

Pirjo Pajunen

Työsuojeluvaltuutettu Petri Salminen, Paperiliitto, edustaa työsuojeluun liittyvissä asioissa noin 200 Metsä Fibren Rauman tehtaalla työskentelevää työntekijää sekä toimihenkilöä. Lisäksi hän konsultoi muita alueella työskenteleviä yrityksiä työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä.