SAK:n työympäristöasiantuntija Anne Mironen kirjoittaa, että työhyvinvointi ei ole mikään pehmoasia, vaikka niin helposti ajatellaan. Hyvinvointi työssä heijastuu moneen asiaan: työssä jaksamiseen, sairastumisiin, ennenaikaiseen eläköitymiseen, tehdyn työn laatuun ja tuottavuuteen.

Anne MironenTyöhyvinvointi ei ole pehmoasia koska kyseessä on työntekijälle ja hänen lähipiirilleen, työelämälle ja yhteiskunnalle merkittävät, taloudelliset ja vakavatkin asiat. Työhyvinvoinnista kuulee puhuttavan pehmoasiana. Se johtaa harhaan.

Työturvallisuus, työsuojelun perusasioiden kuntoon saattaminen on yksi kivijalka. Työtapaturmat ja työperäiset sairaudet ovat todellisuutta edelleen. Pitkään jatkuva fyysinen ja henkinen ylikuormitus uuvuttaa. Kova ponnistelu yhdistyneenä vähäiseen palkitsevuuteen lisää todennäköisyyttä sairastua.

Työhyvinvointi ei ole työntekijän oma asia. Kyse on johtamisesta ja esimiestyöstä, työjärjestelyistä, työvälineistä, työilmapiiristä, luottamuksesta ja arvostuksesta, työpaikan toimintatavoista, perehdyttämisestä. Mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omaan työhönsä on työntekijälle tärkeä asia. Puutteet näissä johtavat sairauspoissaoloihin jopa vahvemmin kuin huonot elintavat. Näin on tutkimuksin todettu.

Jos osaaminen ei vastaa työn vaatimuksia, se hiertää jaksamista ja työyhteisön toimivuutta, ja näkyy työn jäljessä. Työnantajan on pidettävä huolta henkilöstön osaamisesta.

Hyvinvointi työssä heijastuu. Työpaikoilla asiaan pitää satsata enemmän. Laskelmien mukaan työnantajan työhyvinvointiin panostama rahasumma tulisi takaisin moninkertaisena.

Kovia asioita.

Anne Mironen