Nykyisessä työelämässä kaikilta vaaditaan sataprosenttista suoritusta. Tästä seuraa, että suurelle joukolle osatyökykyisiä ei ole työelämässä tilaa, kirjoittaa Aino Pietarinen Palkkatyöläisen pääkirjoituksessa.

Kuitenkin pitkältä sairauslomalta tai jopa työkyvyttömyyseläkkeeltä on mahdollista palata takaisin töihin. Osittain työkykyinen pärjää hänelle räätälöidyssä työssä. Teemassa kerrotaan, kuinka esimerkiksi mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeellä olevalle työ usein edistää kuntoutumista.

Lähes puolet työkyvyttömyyseläkkeellä olevista on eläkkeellä mielenterveyden häiriöiden vuoksi. He tarvitsevat usein tuettua työtä, joka huomioi työkyvyn. Työssä omanarvontunto nousee, työntekijä kokee olevansa hyödyksi, työ tuo arkeen rutiineja ja auttaa sosiaalisten verkostojen syntymiseen. Petteri Sallisen mielestä parasta työssä on, että on osa porukkaa.

Työterveyslaitoksen ylilääkäri Teija Kivekkään mukaan osasairauspäiväraha tai työeläkeyhtiön maksama työkokeilu ovat osoittautuneet hyviksi tavoiksi tukea työhön paluuta. Parhaimmillaan ne edistävät toipumista ja ehkäisevät sairauden uusiutumista.

Masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneiden määrän kasvu on viime vuosina taittunut. Teija Kivekkään mukaan paljon on silti vielä tehtävää, jotta työhön paluuta tukevat hyvät käytännöt leviäisivät kaikille työpaikoille.

Työhön paluuta helpottamaan on paljon välineitä. Fazerin makeistehtaan pääluottamusmies Pentti Aaltovirta toteaa, että he ovat ehkä vähän yliaktiivisia ottamaan yhteyttä pidemmällä sairauslomalla olevaan. Fazerilla sairauslomalta palaavalle etsitään yhdessä sopivaa työtä ja usein hän tekee aluksi lyhennettyä työpäivää. Tarvittaessa pyritään löytämään uusi työ, jos sopivaa ei ole tarjolla.

Aino Pietarinen