Teollisuuden Palkansaajat TP rekisteröityi yhdistykseksi kahdenkymmenen vuoden yhteistyön jälkeen. Yhdistyksen puheenjohtajana aloittanut Metalliliiton Riku Aalto totesi, että ay-rakenteisiin ei ole odotettavissa mitään muutoksia, mutta Teollisuuden Palkansaajien yhdentoista jäsenliiton yhteistyö tiivistyy.

– Viime sopimusneuvottelujen yhteydessä meillä oli hyvää koordinaatiota. Me teknologiateollisuuden vastakumppanit eli Metalliliitto, Pro ja YTN hahmottelimme yhteisiä sopimustavoitteita ja koordinoimme neuvotteluja. Loppujen lopuksi olimme Pron kanssa yhdessä valtakunnansovittelijankin pakeilla, Aalto muistuttaa.

Metallin Riku Aalto arvioikin, että seuraavalla kierroksella voimallisempi yhteinen koordinaatio saattaa levitä muihinkin kuin teknologiateollisuuden sopimuspöytiin. Esimerkiksi metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden aloilla hän arvioi koordinaation lisääntyvän.

Teollisuuden Palkansaajien tämän vuoden toimintasuunnitelman mukaan sopimuslinjaukset tehdään kolmella tasolla. Ensin sovitaan kaikkia teollisuuden liittoja koskevat tavoitteet. Sitten sovitaan sektorikohtaisista tavoitteista ja kolmantena tasona määritellään sopimusalakohtaiset tavoitteet. Tässä kevään aikana yhdistys kehittelee vielä mallin sopimuskoordinaatiosta ja sopimusneuvottelujen seurannasta.

Ihan ensi alkuun Teollisuuden Palkansaajat seuraa suurella mielenkiinnolla raamisopimuksen työryhmien tilannetta.

Teollisuuden Palkansaajat ei Aallon mukaan ole ottamassa keskusjärjestöjen roolia eikä ole solmimassa sopimuksia, vaan isommat raamiratkaisut tehdään jatkossakin keskusjärjestöjen kesken.

– Koko teollisuutta koskevista yhteisistä tavoitteista keskustelemme tässä kevään kuluessa. Sitten me, joilla teknologiateollisuuden sopimukset päättyvät lokakuussa, sovimme yhteisistä tavoitteista, mutta jokainen liitto neuvottelee omissa pöydissään. Metsäteollisuuden liittojen sopimukset loppuvat vasta ensi keväänä, joten ihan koko teollisuuden neuvottelujen käyminen yhtäaikaisesti ei onnistu.

Teollisuuden palkansaajajärjestöjen yhteistyötä on tiivistänyt viime vuosina yhteiset uhat. Energiansaatavuus ja esimerkiksi rikkidirektiivi ovat olleet asioita, joihin teollisuuden liitot ovat halunneet yhdessä vaikuttaa. Tässä on ollut mukana myös teollisuuden alojen työnantajia. Yhdistys vaatii myös maanhallitukselta teollisuuspolitiikkaa.

Aino Pietarinen