Teollisuus työllistää suomalaisia tulevaisuudessakin, uskotaan SAK:ssa. Menestys ja korkea työllisyys voidaan rakentaa olemassa olevan teollisen osaamisen päälle. Kasvua saadaan aikaan parhaiten, kun työelämän laatua ja tuottavuutta kehitetään samanaikaisesti.

Teollisuus on ollut suomalaisten tärkeä työllistäjä vuosikymmeniä. Nyt tilanne on muuttunut. Teollisuuden kuihtuminen ja siihen liittyvä osaamisen menettäminen on todellinen uhka. Teollisten työpaikkojen menettäminen ei tarkoita, että tilalle syntyy automaattisesti parempia ja korkeamman tuottavuuden työpaikkoja. Todennäköisempi skenaario on, että keskipalkkaisten teollisten työpaikkojen tilalle syntyy pieni määrä erittäin hyväpalkkaisia huippuosaajien työpaikkoja ja suuri määrä aiempaa matalapalkkaisempia töitä.

Palkansaajajärjestöissä tällaista kehitystä ei katsota hyvällä ja muutoksen suuntaa halutaan kääntää. SAK ja STTK julkaisivat tammikuussa yhteisen kasvupoliittisen ohjelman, jonka punainen lanka on, että teollisuus voi, jos toimimme oikein, tarjota työtä ja toimeentuloa suomalaisille tulevaisuudessakin.

Järjestöissä uskotaan, että menestys ja korkea työllisyys voidaan rakentaa olemassa olevan teollisen osaamisen päälle. Tilanne tosin on haasteellinen: edessä on monta hitaan kasvun vuotta Euroopassa ja myös maailmanlaajuisesti kasvuvauhti laantuu. Talouskasvu on sovitettava yhteen kestävän kehityksen kanssa, se ei voi perustua luonnonvarojen tuhlaamiseen.

Kasvua saadaan aikaan parhaiten, kun työelämän laatua ja tuottavuutta kehitetään samanaikaisesti. Tuottavuutta on kasvatettava kestävästi pitkällä aikavälillä satsaamalla työntekijöiden osaamiseen, korostavat palkansaajajärjestöt.

Esimerkkejä kasvualoista

  • Arktinen osaaminen, mm. pohjoinen merenkulku ja jäänmurtajat
  • Ympäristöystävällinen kaivostoiminta
  • Biopolttoaineet ja biokemikaalit
  • Ympäristöteknologia
  • Puurakentaminen
  • Puhdas ruokatuotanto
  • Matkailu

SAK:n ja STTK:n kasvupoliittiseen ohjelma

Pirjo Pajunen