SAK:n tavoitteena on työssä oppimisen lisääminen ammatillisissa opinnoissa. Järjestö on esittänyt 2+1-mallia, jossa kolmevuotisesta koulutuksesta kaksi vuotta opiskellaan koulussa ja kolmas vuosi työssä. Tätä mallia on kokeiltu muutamilla paikkakunnilla ja kokemukset ovat olleet myönteisiä.

– Työssä oppimista lisäämällä nuori saa paremmat valmiudet työllistyä opintojen jälkeen. Uskomme myös, että se vähentää opintojen keskeyttämistä, sanoo SAK:n kehittämisjohtaja Markku Liljeström.

Hänen mukaansa 2+1-malli pitäisi nyt vakinaistaa yhdeksi tavaksi suorittaa toisen asteen tutkinto.

Liljeström muistuttaa, että oppilaitosmuotoinen opiskelu ei sovellu kaikille, vaan tarvitaan erilaisia tapoja suorittaa ammatillinen tutkinto. Tämä edellyttää toisen asteen koulutusta koskevan lainsäädännön uudistamista, sillä se ei nykyisellään vastaa monimuotoisen koulutuksen vaatimuksia.

Kun oppiminen siirtyy yhä enemmän työpaikoille, hyvän ohjauksen ja oppilaitoksen ja työpaikan tiiviin yhteistyön merkitys korostuu.

– Tarvitsemme hyviä työpaikkaohjaajia, joita myös palkitaan hyvin tehdystä työstä.

Markku Liljeström korostaa, että koulussa tapahtuva oppiminen on tärkeää jatkossakin, sillä koulussa opitaan ammatin perusteet ja työelämän pelisäännöt. Syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle koulun tarjoama lähiopetus on erityisen tärkeää.

– Jos syrjäytymistä halutaan ehkäistä, lähiopetusta ei missään nimessä pidä karsia.

SAK:n tavoitteet:

  • Kaikille nuorille vähintään ammatillinen koulutus
  • Lisää työpaikoilla oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja
  • 2+1-malli pysyväksi
  • Laadukas ohjaus työpaikalla varmistetaan
  • Ammatillista koulutusta koskeva lainsäädäntö uudistetaan

Pirjo Pajunen