Puolitoista vuotta sitten Vantaalla otettiin käyttöön korvaavan työn malli eli räätälöity tai ”tuunattu” työ, kuten sitä meillä kutsutaan. Malli on ollut käytössä laajemmin yksityisellä puolella mutta Vantaa kuuluu maan ensimmäisiin kaupunkeihin, jossa kunnallisella alalla massiivisesti vietiin eteenpäin tätä mahdollisuutta.

- Käytännössä malli tarkoittaa sitä, että työntekijä voi tehdä kevyempää työtä sairausloman sijaan tai esimerkiksi palattuaan sairauslomalta. Kevennettyä työtä tekeville maksetaan normaalia palkkaa. 

- Vantaalla korvaavan työn mallista sovittiin yhdessä henkilöstön, työnantajan, työterveyshuollon ja eläkevakuutusyhtiön kesken ja sen aloittamista suunniteltiin huolella. Malli on vähentänyt sairauspoissaoloja ja varsinkin pitkiä sairauslomia huomattavasti.

- Työntekijälle tästä on hyötyä, koska hän saa työstään palkkaa eikä joudu Kansaneläkelaitoksen päivärahalle. Tässä on muistettava, että työehtosopimuksissa on aika suuria eroja sairausajan palkan ja vastaavien suhteen. Taloudellisten menetysten lisäksi pitkäksi venyvissä sairauslomissa on myös riskinä, että ne syrjäyttävät työelämästä. 

- Eihän korvaavaa työtä tietenkään pikkuflunssaan haeta, mutta jos on esimerkiksi käsi on murtunut tai on raskaiden syöpähoitojen jälkeisessä toipilasvaiheessa, voi tästä olla hyötyä työntekijälle. Ketään ei kuitenkaan sairauslomalta revitä töihin, ja päätöksissä korvaavasta työstä käytetään aina harkintaa.  

- Tällainen uusi tilanne saattaa vaatia myös työyhteisöltä ajattelutavan muutosta. Joillakin työpaikoilla on ollut helpompaa löytää korvaavaa työtä kuin toisilla ja tällaisissa työpaikoissa malli on otettu hanakammin käyttöön. Se vaatii kyllä maaperän pehmittämistä jonkin verran.

- Esimerkiksi meillä on ollut kotihoidon lähihoitajia, jotka ovat jättäneet hetkellisesti kiertämisen ja asiakastyön ja mahdollisuuksien mukaan tehneet korvaavaa työtä toimistossa.

- Vahtimestarina työskennellyt työntekijä ei sairauden takia pystynyt tekemään työtään joka edellyttää muun muassa kurottamista ja kantamista. Toimistotyöt sujuivat kuitenkin hyvin ja tietokoneista kiinnostunut työntekijä tekikin sitten toimistossa töitä, joille ei oikein ollut löytynyt tekijää. Tämän lisäksi tietenkin palkkasimme sijaisen hoitamaan vahtimestarin työtehtäviä. Tämä oli kerta kaikkiaan upea ratkaisu, josta kaikki osapuolet hyötyivät.

Johannes Waris

Kaija Talonpoika edustaa noin kuuttasataa JHL:läistä Vantaan kaupungin työntekijää. Hän on yksi kolmesta päätoimisesta pääluottamusmiehestä.