Metsäteollisuuteen on syntynyt viime vuosina runsaasti uusia innovaatioita liittyen energian tuotantoon, biokemikaaleihin, pakkauksiin ja rakentamiseen. Toistaiseksi nämä innovaatiot eivät juuri työllistä ja on vaikea arvioida, paljonko niiden pohjalta tulevaisuudessa syntyy työpaikkoja.

Puun käyttäminen rakentamisessa lisääntyy koko maailmassa. Puurakentamisen lisääminen kasvattaa sahatavaran ja vanerin sekä puuelementtien kysyntää. Puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet ovat kerrostaloissa ja julkisissa rakennuksissa. Puukerrostaloja on rakennettu Suomessa vasta 37, yhteensä 649 asuntoa, mutta uusia puukerrostalokohteita on vireillä yli 7000 asunnon verran ympäri maata.

Valtakunnallisessa puurakentamisen ohjemassa suomalaisten puukerrostalojen markkinaosuus halutaan nostaa kerrostalojen uudistuotannossa nykyisestä noin yhdestä prosentista kymmeneen prosenttiin tämän hallituskauden aikana. Jalostettujen puutuotteiden vienti halutaan kaksinkertaistaa miljardiin euroon. Viennin kasvun on arvioitu tuovan noin 6 300 uutta työpaikkaa rakennuspuusepänalalle.

Puurakentamisen lisääminen ja kehittäminen kansanväliseksi vientituotteeksi edellyttää alan koulutuksen uudistamista ja sen vetovoiman lisäämistä kaikilla tasoilla ammatillisesta koulutuksesta korkeakoulutukseen, muistuttavat alan työntekijä- ja työnantajaliitot.

Älykkäitä pakkauksia

Stora Enso on kehittänyt älykkään lääkepakkauksen. Kun lääkelevyn läpi painetaan lääkekapseli, tieto tapahtumasta siirtyy langattomasti sähköä johtavan painovärin avulla elektronisiin potilastietojärjestelmiin. Yhtiö on lanseerannut markkinoille myös lämpömuovattavan kartongin elintarvikepakkauksia varten. Kartongilla voidaan korvata muovipakkauksia.

Bioöljystä energiaa

Tulevaisuudessa puupohjaista bioöljyä voidaan käyttää sähköntuotantoon tai jalostaa liikenteen polttoaineiksi. Fortum rakentaa bioöljylaitosta Joensuun voimalaitoksen yhteyteen. Laitos on ensimmäinen laatuaan koko maailmassa ja se käyttää raaka-aineenaan puubiomassaa. Metsä Fibre on rakentanut Joutsenoon kaasutuslaitoksen, jossa metsähaketta kaasutetaan biokaasuksi, jolla voidaan korvata maakaasua. UPM rakentaa Lappeenrantaan biojalostamoa, joka käyttää raaka-aineenaan raakamäntyöljyä. Sen tuottamaa biodieseliä voidaan käyttää liikenteessä polttoaineena.

Pirjo Pajunen