Pääluottamusmies Eija Ojanen vakuutti työnantajan siitä, että kahvileiväntekijöiden kannattaa siirtyä tekemään varhaisia aamuvuoroja, joista maksetaan tuplapalkka.

– Olen vastikään sopinut työnantajan kanssa kahvileivän tekijöiden uusista työajoista. Valmistus alkaa myöhemmin, mikä käytännössä tarkoittaa aamuyöllä tehtävää työtä. Vaasan Oy:n kaikki kahvileivät valmistetaan täällä Kuusankoskella.

– Perustelin esitystäni työnantajalle sillä, että työaikojen muuttamisesta hyötyvät kaikki. Työnantajalle tässä positiivista on se, että kahvileipä tulee kauppoihin tuoreempana.

– Työntekijöille puolestaan maksetaan enemmän vuorolisiä. Tämä parantaa heidän tulojaan, sillä peruspalkat ovat meidän alalla suhteellisien pieniä ja merkittävä osa palkasta muodostuu lisistä. Yötyöstä maksetaan tuplapalkka.

– Työntekijät ovat tyytyväisempiä, mikä parantaa heidän työhyvinvointiaan ja näkyy varmasti myös työn laadussa. Kahvileipien valmistuksessa on edelleen paljon käsityötä.

– Meillä on takana vaikeita vuosia, joiden aikana on käyty useita yt-neuvotteluja, ihmisiä on irtisanottu ja monenlaisia säästötoimia tehty. Työaikojen muutos ja tulotason nousu on työnantajalta arvostuksenosoitus työntekijöille.

– Neuvotellessani työnantajan kanssa, pyrin ajattelemaan kokonaisvaltaisesti ja perustelemaan esitykseni hyvin. Ei voi ajatella vain työntekijöiden etua vaan pitää pyrkiä ratkaisuihin, jotka hyödyttävät kaikkia.

– Luottamusmiehenä täytyy pitää mielessä se, kuka työntekijöiden palkan maksaa. Mahdottomia ei pidä ryhtyä vaatimaan eikä sellaista, josta työntekijät hyötyvät hetken, mutta pidemmällä aikavälillä vaikutus saattaisi olla negatiivinen.

– Peruspalkkojen pienuus ja lisien suuri merkitys palkassa on pulmallinen asia. Se aiheuttaa helposti kateutta työntekijöiden kesken.

– Meillä pyritään työvuoroissa tasapuolisuuteen, mutta täysin se ei aina onnistu, esimerkiksi sairauslomat aiheuttavat ennakoimattomia tilanteita.

Pääluottamusmies Eija Ojanen Suomen elintarviketyöläisten liitosta SEL:stä edustaa noin 120 työntekijää Vaasan Oy:n Kuusankosken leipomossa.