Pääluottamusmies Pirjo Mussalo tarttui härkää sarvista ja ehdotti koulunkäynnin ohjaajien työtuntien tasaamista. Alku oli hankala, mutta nyt työntekijät ovat tyytyväisiä.

– Säästösyistä Kotkan kaupunki päätti vähentää koulunkäynnin ohjaajien määrää kaksi vuotta sitten 30 työntekijällä. Leikkaus oli raju ja tarkoitti, että osa kouluista olisi jäänyt kokonaan ilman ohjaajaa. Jäljelle jääneet 78 ohjaajaa oli määrä sijoittaa uudelleen.

– Koulunkäynnin ohjaajia on vuosien saatossa palkattu eri tuntimäärillä. Osalla on vain 25 tai 30 työtuntia viikossa. Uhkasi syntyä epäreilu tilanne, jossa osalla vakituisista työntekijöistä oli vain minimimäärä työtunteja, osalla taas oli koulun tarpeista johtuen täydet tunnit.

– Nostin ongelman esiin. Koulunkäynnin ohjaajien luottamusmiehen ja työnantajan edustajan kanssa suunnittelimme mallin, jossa 15 prosentilla ohjaajista tuntimäärä vaihtuu vuosittain – näin jokaisella vajaillakin tunneilla vakinaistetulla on mahdollisuus vuorollaan tehdä täysiä tunteja.

– Kiertosysteemi on tasapuolinen ja oikeudenmukainen. Pyrin myös jatkuvasti vaikuttamaan siihen, että koulunkäynnin ohjaajia palkattaisiin lisää ja heidän työtuntejaan lisättäisiin.

– Niiden työntekijöiden, jotka olivat vuosia saaneet tehdä täysiä tunteja, oli aluksi vaikea hyväksyä uutta mallia. Alku olikin aikamoista myllerrystä. Nyt kun pelisäännöt on saatu sovittua ja ne ovat kaikilla tiedossa, on tullut kiitosta. Valtaosa työntekijöistä pitää järjestelmää oikeudenmukaisena.

– Yritämme kehittää mallia entistä ennakoivammaksi. Sovimme aina keväällä siitä, ketkä siirtyvät syksyllä täysille ja vajaille työtunneille. Tavoitteena on, että tästä voitaisiin sopia jo vuosi etukäteen, jolloin ihmisillä olisi hyvin aikaa varautua muutokseen.

Pirjo Pajunen

Pirjo Mussalo edustaa noin 550:tä Kotkan kaupungilla työskentelevää Julkisten ja hyvinvointialojen JHL:n jäsentä.