Norjan ammatillisen keskusjärjestön LO:n tuore puheenjohtaja Gerd Kristiansen johtaa järjestöä, jolla on jäseniä enemmän kuin milloinkaan aikaisemmin. Nuoria jäsenyys kiinnostaa, mutta maahanmuuttajien rekrytointi on vaikeaa

LO:n edustajakokouksessa toukokuussa esitetyt luvut olivat vaikuttavia. LO:n 22 jäsenliitossa on jäseniä vähemmän kuin milloinkaan aikaisemmin, noin 895 000 henkeä. Jäsenmäärä on kuluneen nelivuotiskauden aikana kasvanut 30 000 uudella jäsenellä. Lisäys johtuu työpaikkojen lisääntymisestä ja ennätyksellisestä työperäisestä maahanmuutosta Norjaan.

Norjassa vallitsee tällä hetkellä lähes täystyöllisyys – 2,6 prosentin työttömyys on Euroopan alhaisin. Veturina toimii öljy- ja kaasuteollisuus, muu vientiteollisuus sen sijaan kärsii vahvasta kruunusta ja EU:n kriisistä.

─ Moni sanoo, että Norjan menestys on yksinomaan öljyn ansiota, mutta minä en oikein tuohon väitteeseen usko. Yksi tärkeä tekijä on hyvin toimiva kolmikantayhteistyö. Meillä on hallitus, joka toimii meidän kanssamme, ei meitä vastaan. Siinä suhteessa asiamme ovat paremmin kuin ay-liikkeellä monessa muussa maassa, sanoo Gerd Kristiansen, jonka edustajakokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Roar Flåthenin jälkeen.

LO:n varapuheenjohtajana aiemmin toiminut Kristiansen edustaa suurinta jäsenliittoa Fagforbundetia, johon kuuluu pääasiassa julkisen sektorin työntekijöitä.

─ Meidän on koko ajan seurattava tarkkaan, mitä elinkeinoelämässä tapahtuu. Me emme tiedä milloin tulee kriisi, joka johtaa työttömyyden lisääntymiseen, ja siksi työkalujen on oltava valmiina, sanoo Gerd Kristiansen.

Hän nostaa LO:n tärkeimpien tehtävien joukkoon taistelun sitä vastaan, että yritykset palkkaavat ulkomaisia työntekijöitä huonommilla työehdoilla kuin norjalaisia.

Jonas Thomas Suhr Handel og Kontor -ammattiliitosta

Järjestäytymisaste laskenut lähelle 50 prosenttia

LO:n suurin uhka on, että yhä useampi päättää olla kuulumatta liittoon. Norjassa on jo nyt Pohjolan alhaisin järjestäytymisaste ja se on edelleen laskussa. Järjestäytymisaste lähestyy kriittistä 50 prosentin rajaa.

LO:lla on vaikeuksia ulkomailta tulevien työntekijöiden rekrytoinnissa. Nuorista sen sijaan yhä suurempi osa liittyy liittoon. Nuorten 25–29-vuotiaiden järjestäytymisaste on neljässä vuodessa noussut 45:stä 51 prosenttiin. Se tarkoittaa, että järjestäytymisaste on tässä ikäryhmässä yhtä korkea kuin koko väestön keskuudessa.

─ Kehitys osoittaa, että myös nuorilla on tarve olla mukana ay-liikkeessä, sanoo Gerd Kristiansen.

Nuorimpien 16–24-vuotiaiden ikäryhmästä 27 prosenttia kuuluu liittoon. Tässäkin luvussa on tapahtunut pientä kasvua neljän viime vuoden aikana.

LO tekee jäsenhankintatyötä aktiivisesti myös yliopistoissa ja korkeakouluissa. Houkutteena käytetään sitä, että nuoret korkeakouluopiskelijat työskentelevät usein opiskeluaikana ja myöhemminkin LO:laisilla aloilla.

Jonny Smeds