Sellaista työsuojeluvaltuutettua ei olekaan, joka pystyisi yksin hoitamaan työpaikkansa työympäristöasiat kuntoon, arvioi Saarioisten Eija Selander.

"Isossa talossa lakeja ja asetuksia noudatetaan ainakin ”rimaa hipoen”. Mielestäni työpaikallani työnantaja tiedostaa vastuunsa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Tämä on opittu aikanaan kantapään kautta. Ymmärretään, että pelkät puheet ja hienot ohjeet eivät riitä, vaan ne pitää pystyä toteuttamaan käytännössäkin.

Onneksi nykyään tehdään riskiarvioinnit etukäteen eikä vasta sitten, kun vahinko on jo sattunut. Henkinen jaksaminen on ollut täällä kovilla.

Jouluruokien valmistus on aina kova rutistus. Samaan aikaan käytiin yt-neuvottelut ja niitä seuranneet irtisanomiset eivät ainakaan tehneet ihmisten oloa yhtään helpommaksi.

On ollut mukava huomata, miten työpaikalla asenne työsuojeluasioita kohtaan on muuttunut. Työsuojeluihmisiä ei pidetä enää kiusanhenkinä, jotka tulevat vaikeuttamaan ihmisten työntekoa hankalilla suojilla ja määräyksillä. Kun asiat käydään yhdessä läpi, mietitään ja suunnitellaan, lopputulos on turvallinen ja aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa.

Turvallisuuskorttikoulutuksessa esille tuodut työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet ovat tuottaneet tulosta. Epäkohdista ja läheltä piti -tilanteista ilmoitetaan. Meillä osaston työnjohtajat ja työsuojeluasiamiehet muodostavat työsuojelupareja, jotka ovat asiantuntijoita omilla osastoillaan. Onneksi tehdaspalvelua ei ole ulkoistettu, vaan täällä Sahalahden tehtaalla konehuollot ja korjaukset tekevät useimmiten omat miehet.

Tutut työterveyslääkäri, kaksi terveydenhoitajaa ja työfysioterapeutti ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita ihmisten hoitamisessa ja hyvinvoinnin edistämisessä. Työterveyden väki osallistuu Tyky-palavereihin, työsuojelu ja työterveys tekevät yhdessä työpaikkaselvityksiä, kolmikantapalaverit sujuvat ja heihin on valtuutetunkin helppo ottaa yhteyttä. Esimerkiksi työkenkien valinnassa on fysioterapeutti mukana ja yhdessä valitaan kenkäbaariin erilaisia hygienia- ja terveysvaatimukset täyttäviä kotimaisten valmistajien kenkämalleja.

Työsuojeluvaltuutetun työ on tavallaan kutsumusammatti. Ihmisistä pitää välittää, monta kertaa pelkkä kuunteleminen auttaa. Pitää uskoa, että vaikka heti ei onnistukaan, niin varmasti joskus. Paras kiitos on se, kun yhdessä suunniteltu muutos tai korjaus on toteutettu ja raskaaseen työhön on saatu hieman helpotusta.”