Berner Oy:n Vantaan logistiikkakeskuksen noin 30 PAMilaisen pääluottamusmies Pasi Nurminen tekee töitä, jotta työpaikan hiljainen tieto saataisiin käyttöön.

”Jo ennekuin tulin vuonna 2012 pääluottamusmieheksi halusin edistää henkilöstöllä olevan hiljaisen tiedon käyttöönottoa. Silloin keskustelin asiasta luottamusmiehen kanssa ja sitä kautta edistin haavettani. Meillä otettiinkin käyttöön aloitelaatikko, joka ainakin mahdollistaa kaikkien ideoiden esilletulon.

Hiljaisen tiedon käyttöönoton tarpeellisuudesta olen vakuuttunut. Tässä meidänkin työpisteessä on nelisenkymmentä työntekijää ja heillä on omasta työstä ja sen tekemisen tavoista hirvittävä määrä tietoa, joka ei luontaisesti välity toisille.

Se ei välity työnopastuksessakaan. Olen itsekin toiminut työnopastajana, eikä siinä aina kaikkea muista heti kertoa.

Erityisen tärkeänä pidän ruohonjuuritason ideoiden esiin saamista. Johdolta tulee ideoita, mutta niistä taas usein näkyy, ettei arkinen työn tekeminen ole tuttua. Aina ensin hyvältä tuntuvat ideat eivät sitten osoittaudukaan toimiviksi. Näin meille kävi, kun asiakaspalveluryhmässä kokeiltiin työn kierrättämistä. Vuoden verran sitä kokeiltiin ja sitten todettiin, ettei homma toimikaan.

Työn tekemisen erilaisista tavoista ja töiden sujuvuuteen ja niiden järjestelyihin liittyviä ideoita on enemmänkin juuri työntekijöillä, jotka koko ajan tekevät kyseisiä töitä.

Toki välillä työnantajilla ja työntekijöillä on erilaisia näkemyksiä ja ennakkoluulojakin toisten ideoita kohtaan. Tällaisessa tilanteessa on luottamusmiehellä sillanrakentajan rooli.

Keskusteluissa työntekijöiden kanssa voin välittää tietoa ja perustella ideoita. Hyvä tiedottaminen on ensiarvoisen tärkeää etenkin muutosten onnistumisen kannalta. Työntekijöiden tuki taas on tärkeää luottamusmiehelle, jotta hän voi viedä asioita eteenpäin.

Meillä työnantaja on suhtautunut vakavasti hiljaisen tiedon käyttöönottoon. Meillä on ideoiden seulomiseen työryhmä, jossa minun lisäkseni on työsuojeluvaltuutettu ja työnantajan edustaja. Me katsomme, olisiko idea kehityskelpoinen ja sitten niitä lähdetään viemään eteenpäin.

Haluan keskittyä työn kehittämiseen, johon meidän työpaikalla on hyvät mahdollisuudet. Tässä ollaan win win -tilanteessa, jossa on vain voittajia!”

Aino Pietarinen